Soạn Bài 4 trang 95 SGK Sinh 11

Bạn đang xem: Soạn Bài 4 trang 95 SGK Sinh 11 tại thomo.vn Bài 22. Ôn tập chương 1 Bài 4 (trang 95 SGK Văn lớp 11) Hô hấp ở động vật Mô tả các …

Bài 22. Ôn tập chương 1

Bài 4 (trang 95 SGK Văn lớp 11)

Hô hấp ở động vật

Mô tả các cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.

So sánh trao đổi khí ở thực vật và động vật.

Câu trả lời:

Cơ quan trao đổi khí ở thực vật nhờ ko khí ở lá và qua khí khổng (lỗ ở vỏ) ở cành, thân.

Cơ quan trao đổi khí ở thân thể động vật là khuếch tán qua bề mặt thân thể: qua da, ống khí, mang, phổi.

So sánh trao đổi khí ở thực vật và động vật:

Đặc điểm

Thực vật

Động vật

Như nhau

Trao đổi khí qua bề mặt thân thể, nhận O2 và giải phóng CO2 giữa thân thể và môi trường

Sự khác lạ

Trao đổi qua hô hấp (nhận O2CO . khí thải2) và quang hợp (nhận CO2khí thải O2)

trao đổi qua hô hấp (nhận O2CO . khí thải2)

Nhìn thấy tất cả Soạn Văn 11: Bài 22. Ôn tập chương 1

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 4 trang 95 SGK Sinh 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận