Soạn Bài 5 trang 166 SGK Sinh 11 Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 5 (trang 166 SGK Sinh 11) Nêu vai trò của quả đối với ph…

Bạn đang xem: Soạn Bài 5 trang 166 SGK Sinh 11 Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 5 (trang 166 SGK Sinh 11) Nêu vai trò của quả đối với ph… tại thomo.vn …

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 5 (trang 166 SGK Ngữ văn lớp 11)

Nêu vai trò của quả đối với sự tăng trưởng của cây trồng và đời sống con người.

Câu trả lời:

Vai trò của quả đối với sự tăng trưởng của thực vật: là túi chứa hạt, bảo vệ hạt và phát tán hạt góp phần duy trì nòi giống của thực vật.

Đối với con người: hỗ trợ thực phẩm, thuốc thang, v.v.

Nhìn thấy tất cả Soạn 11: Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 5 trang 166 SGK Sinh 11
Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 5 (trang 166 SGK Sinh 11) Nêu vai trò của quả đối với ph…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận