Soạn Bài 5 trang 96 SGK Sinh 11

Bạn đang xem: Soạn Bài 5 trang 96 SGK Sinh 11 tại thomo.vn Bài 22. Ôn tập chương 1 Bài 5 (trang 96 SGK Ngữ văn lớp 11) Hệ tuần hoàn ở động vật – …

Bài 22. Ôn tập chương 1

Bài 5 (trang 96 SGK Ngữ văn lớp 11)

Hệ tuần hoàn ở động vật

– Mô tả được hệ thống vận chuyển của hệ mạch gỗ, sự vận chuyển của mạch máu ở thực vật và hệ thống vận chuyển của mạch máu ở động vật.

– Nêu cơ chế vận chuyển mạch gỗ, mạch rây ở thực vật và máu ở động vật.

– Quan sát hình 22.3 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Thân thể động vật trao đổi chất với môi trường như thế nào?

+ Mối quan hệ về tính năng giữa các hệ cơ quan và giữa các hệ cơ quan với tế bào thân thể (với trao đổi chất nội bào)?

Câu trả lời:

Ở thực vật, hệ thống vận chuyển là dòng mạch dẫn (túi, ống) và dòng mạch dẫn (ống sàng, tế bào đi kèm). Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch (động mạch, mao quản, tĩnh mạch).

– Ở thực vật, động lực vận chuyển mạch máu ở rễ là áp suất do hoạt động trao đổi chất ở rễ đẩy nước lên, sự thoát hơi nước ở lá để hút nước từ dưới lên và lực liên kết giữa các phân tử nước. và với bảng mạch bằng gỗ. Động lực của sự vận chuyển dòng chảy trong mạch là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn nơi sucrose được tạo nên ở áp suất cao (lá) và cơ quan chứa sucrose được sử dụng hoặc lưu trữ ở nơi có áp suất thẩm thấu thấp. rễ, hạt, quả…).

Ở động vật có hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu là nhờ sự co bóp tự động theo chu kì của tim và sự phân bố của hệ mạch.

Quan sát hình 22.3, cho biết sự trao đổi chất của thân thể động vật với môi trường sống như sau:

– Thân thể động vật trao đổi chất với môi trường nhờ hoạt động của các hệ cơ quan: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài xuất, hệ thần kinh.

Mối quan hệ tính năng giữa các hệ cơ quan và giữa hệ cơ quan với tế bào: Tế bào cần chất dinh dưỡng và oxi để hoạt động. Các chất dinh dưỡng phức tạp đi qua hệ thống tiêu hóa để tạo thành các chất dinh dưỡng đơn giản nhưng mà các tế bào thân thể động vật có thể hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng cho các hoạt động. Trao đổi khí với môi trường qua hệ hô hấp để nhận oxi hỗ trợ cho hệ tuần hoàn Máu đã oxi đi nuôi các cơ quan và vận chuyển CO2 từ các cơ quan tới phổi và thải ra môi trường. Chất dinh dưỡng và O2 tham gia chuyển hóa nội bào tạo ra chất bài xuất và CO2. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài xuất tới hệ bài xuất để bài xuất (phân, nước tiểu).

Nhìn thấy tất cả Soạn Văn 11: Bài 22. Ôn tập chương 1

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 5 trang 96 SGK Sinh 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận