Soạn GDQP 12: Bài 8. Công tác phòng không nhân dân Bài 8: Công tác phòng không nhân dân Câu 1 trang 81 GDQP 12: Thế nào là công tác phòng không nhân…

Bạn đang xem: Soạn GDQP 12: Bài 8. Công tác phòng không nhân dân Bài 8: Công tác phòng không nhân dân Câu 1 trang 81 GDQP 12: Thế nào là công tác phòng không nhân… tại …

Bài 8: Công việc phòng ko nhân dân

Câu 1 trang 81 sgk CTQG 12: Công việc phòng ko nhân dân là gì?

Đó là sự tổng hợp các giải pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân trước các đòn tiến công bình hỏa lực đường ko của địch.

Câu 2 trang 81 sgk CTQG 12: Trình diễn sự tạo nên và tăng trưởng của lực lượng phòng ko nhân dân trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Lực lượng phòng ko nhân dân ở Việt Nam được tạo nên trong trận đánh tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964-1972).

Soạn Giáo dục Quốc phòng 12: Bài 8. Phòng không nhân dân (Tranh 2)

– Nhận rõ mưu mô của địch, ta đã tổ chức vận dụng liên kết cả hai hình thức:

+ Tích cực sơ tán, tránh né.

+ Quyết tâm đánh trả và xoá sổ quân thù.

* Yêu cầu, nhiệm vụ của Phòng ko nhân dân trong thời kỳ mới

– Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) sẽ là trận đánh tranh bằng vũ khí công nghệ cao.

– Mức độ tàn phá khốc liệt, lớn.

– Chuyển nhanh từ thời bình sang thời chiến.

– Phòng ko là một nội dung quan trọng trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là một bộ phận của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đất đối ko, nhằm ngăn chặn, đánh trả.

Soạn Giáo dục Quốc phòng 12: Bài 8. Phòng không nhân dân (Tranh 3)

Câu 3 trang 81 sgk CTQG 12: Nêu đặc điểm công việc phòng ko nhân dân trong tình hình hiện nay.

– Địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, có ưu thế vượt trội về trang bị.

– Phải ứng phó với địch trên ko, địch dưới đất, dưới nước và bọn phản động gây bạo loạn, cháy, nổ, phá hoại.

Trong tình hình đổi mới của non sông, cần xem xét:

+ Gắn nhiệm vụ phòng ko với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ.

+ Việc tổ chức tránh hệ thống mục tiêu cần nhiều chủng loại và thích hợp.

– Phải có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng.

Câu 4 trang 81 sgk CTQG 12: Nêu yêu cầu của công việc phòng ko nhân dân hiện nay.

– Phải liên kết chặt chẽ theo phương châm: “Toàn dân – toàn diện – chủ động – liên kết thời bình và thời chiến”.

– Liên kết chặt chẽ giữa công việc phòng thủ của nhân dân với công việc nghiệp vụ của nhà nước để chống lại cuộc tiến công đường ko của địch.

– Lấy “phòng” và “tránh” làm chính, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

– Liên kết lực lượng nhiều năm kinh nghiệm và bán nhiều năm kinh nghiệm của quần chúng, giữa hiện đại và thô sơ, vận dụng kinh nghiệm

– Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, giữa các ngành theo phương án chung.

Câu 5 trang 81 sgk CTQG 12: Phân tích những nội dung cơ bản của công việc phòng ko nhân dân

một. Tuyên truyền, giáo dục về công việc phòng ko nhân dân

– Tăng lên nhận thức về nghĩa vụ công việc phòng ko nhân dân của mọi người dân.

– Tìm hiểu kiến ​​thức phòng ko chung

– Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ, đội chuyên trách.

b. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động, quan sát nắm hoạt động đánh phá của địch:

+ Tổ chức các đài quan sát bằng mắt.

+ Tổ chức tích lũy tin tức.

+ Tổ chức mạng thông tin thông báo, báo động.

+ Quy định các quy định, quyền hạn, trật tự ưu tiên thông tin, thông báo, báo động.

+ Trang bị vũ khí cho đài quan sát.

c. Tổ chức ngụy trang, sơ tán, phòng tránh:

* Sơ tán, giải thể:

* Tổ chức phòng ngừa:

+ Cải thiện hệ thống hang động cất giấu tài sản…

+ Xây dựng công trình ngầm.

+ Xây dựng hệ thống hầm, hào.

+ Ngụy trang.

+ Điều khiển ánh sáng.

+ Xây dựng công trình phòng hộ.

+ Phòng giữ bí mật

đ. Tổ chức đánh trả và phục vụ tranh đấu

+ Tấn công tập trung: bảo vệ các trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng.

+ Đánh bại quân thù rộng rãi: tranh đấu trên đường bay tiếp cận.

đ. Tổ chức khắc phục hậu quả.

+ Tổ chức cứu thương:

+ Tổ chức lực lượng ứng cứu

+ Tổ chức chữa cháy; Cứu nạn trên sông, biển.

+ Tổ chức khôi phục giao thông, thông tin…

+ Tổ chức lực lượng mai táng nạn nhân, thu dọn vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

Câu 6 trang 81 sgk CTQG 12: Trách nhiệm của học viên trong việc thực hiện công việc phòng ko nhân dân là gì?

– Tăng lên nhận thức, trách nhiệm của sinh viên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới

+ Nhận thức rõ tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là thường xuyên, phức tạp, quyết liệt và trong khoảng thời gian dài. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho sứ mệnh này.

+ Tích cực học tập tăng lên về Hiến pháp và pháp luật, nắm được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

+ Luôn tăng lên cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

– Thực hiện tốt các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng phong trào sống và làm việc theo pháp luật. hiến pháp và pháp luật.

+ Thực hiện phương châm: Học trò 3 ko.

  • Ko xem, đọc, truyền tải văn hóa phẩm phản động, đồi trụy;

  • Ko vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ chế, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân tộc;

  • Ko truy cập các Website có nội dung ko lành mạnh, phản động.

+ Ko tự phát thành lập hội, câu lạc bộ, xuất bản báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác và tích cực phòng ngừa mưu mô, thủ đoạn chống phá cách mệnh của các thế lực thù địch.

+ Kết đoàn, tương trợ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

+ Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cùng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

– Tăng lên cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn học lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về Soạn GDQP 12: Bài 8. Công tác phòng không nhân dân
Bài 8: Công tác phòng không nhân dân Câu 1 trang 81 GDQP 12: Thế nào là công tác phòng không nhân…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận