Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã Câu hỏi : Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã A. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ B…

Bạn đang xem: Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã Câu hỏi : Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã A. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ B… tại …

Câu hỏi: Kế thừa liên kết ko đầy đủ đã được

A. Tạo nên những tính trạng ko có ở bố và mẹ

B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

C. Khôi phục lại kiểu hình của bố mẹ.

D. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.

Câu trả lời

Đáp án đúng: NHẬN

Kế thừa là một phần kiến ​​thức vô cùng quan trọng và liên quan trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu về Di truyền liên kết ko hoàn toàn (chuyển vị gen) qua những kiến ​​thức sau:

Morgan đã chọn gì vào năm 1910 cho các thí nghiệm di truyền? Cụ thể, anh đã chọn ruồi giấm làm nhân vật thí nghiệm của mình. Bởi theo ông, ruồi giấm là loài có nhiều ưu điểm cho nghiên cứu như dễ nuôi trong ống thử, sinh sản nhiều và vòng đời ngắn. Đặc trưng, đây là loài có nhiều biến dị cần quan sát và số lượng thể nhiễm sắc ít.

Khái niệm: Di truyền liên kết ko hoàn toàn (chuyển vị gen)

là hiện tượng thay đổi vị trí của 2 alen tương ứng do có sự trao đổi đoạn của 2 crômatit trong cặp thể nhiễm sắc tương đồng xảy ra trong quá trình tiếp hợp ở kì đầu của quá trình giảm phân.

Thí nghiệm:

– Lai ruồi cái F1 để phân tích.

– Kết quả: Fa phân tích cho 4 kiểu hình không giống nhau với tỉ lệ 1:1:1:1 -> ruồi cái F1 cho 4 loại giao tử với tỉ lệ ko bằng nhau.

Giảng giải kết quả:

– Giao tử cái giảm phân xảy ra hoán vị giữa 2 alen B, b (hoặc V, v) làm xuất hiện thêm 2 giao tử hoán vị là Bv và bV -> thụ tinh xuất hiện 2 tổ hợp mới -> xuất hiện 2 kiểu hình mới (biến dị tổ hợp).
– hoán vị ko đều do tiếp hợp ko trao đổi đoạn -> cho 4 giao tử ko đều

+ 2 loại giao tử liên kết ngang nhau chiếm tỉ lệ cao.

+ 2 loại giao tử có hoán vị bằng nhau chiếm tỉ lệ thấp.

Cơ sở tế bào học:

– do có sự trao đổi đoạn giữa 2 cromatit trong cặp tương đồng xảy ra trong quá trình tiếp hợp ở kì đầu của quá trình giảm phân.

Dựa vào quy luật di truyền của Moocgan, có thể thấy trong quá trình giảm phân để tạo ra giao tử cái, một số tế bào đã liên kết và lai từng phân để tạo ra 4 loại giao tử. Trong đó 2 loại giao tử liên kết luôn bằng nhau, 2 loại hoán vị luôn bằng nhau.

Khác với di truyền liên kết hoàn toàn, trong di truyền liên kết ko hoàn toàn xảy ra hiện tượng gọi là hoán vị gen, các gen trên cùng một thể nhiễm sắc có xu thế liên kết với nhau.

Vậy lúc nào thì di truyền liên kết? Đối với di truyền liên kết hoàn toàn, các gen nằm gần nhau sẽ quy định các cặp tính trạng nằm trên cùng một thể nhiễm sắc có tính tương đồng. Trái lại, lúc các gen nằm cách xa nhau sẽ tạo nên di truyền liên kết ko hoàn toàn.

Tần số hoán vị gen:

– Khái niệm: tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị = (tổng số cá thể mang hoán vị)/(tổng số cá thể thu được ở phép lai phân tích) < 50%

Phụ thuộc vào 4 yếu tố:

+ giới tính: phần lớn hoán vị xảy ra ở cả giảm phân đực và cái

* Một số loài giao hoán chỉ xảy ra trong quá trình giảm phân của giao tử đực (tơ)
* Một số loài hoán vị chỉ xảy ra trong quá trình giảm phân của giao tử cái (ruồi giấm)

+ khoảng cách giữa các gen trên 1 NST: càng xa tần số hoán vị càng cao.

+ khoảng cách giữa gen và tâm động: càng xa thì tần số hoán vị càng cao.

+ môi trường

Nghĩa:

Thí nghiệm của Moocgan đã chứng minh quy luật và tỉ lệ hoán vị gen. Vậy ý nghĩa của hoán vị gen hay di truyền liên kết ko hoàn toàn nói riêng và di truyền Moorgan nói chung là gì?

  • Tăng sự xuất hiện các biến dị tổ hợp, góp phần làm nên sự nhiều chủng loại, phong phú của toàn cầu sinh vật.
  • Trở thành vật liệu thứ cấp cho quá trình sinh sản và tiến hoá của sinh vật.
  • Nhờ hoán vị gen nhưng các gen quý trên thể nhiễm sắc có thể tổ hợp với nhau để tạo nên liên kết mới. Từ đó tạo bước tăng trưởng tốt cho sự tiến hóa sau này.
  • Bằng cách xác định tần số gen, các nhà khoa học có thể lập bản đồ di truyền.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh vật học lớp 12 , Sinh vật học 12

Xem thêm chi tiết về Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã
Câu hỏi : Sự di truyền liên kết không hoàn toàn đã A. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ B…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận