Tiến hóa nhỏ là quá trình Câu hỏi: Tiến hóa nhỏ là quá trình A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. B. biến đổi cấu tr…

Bạn đang xem: Tiến hóa nhỏ là quá trình Câu hỏi: Tiến hóa nhỏ là quá trình A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. B. biến đổi cấu tr… tại thomo.vn Câu hỏi: …

Câu hỏi: Tiến hóa tí hon là một quá trình

A. tạo nên các nhóm phân loại trên loài.

B. làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới tạo nên loài mới.

C. làm thay đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới tạo nên loài mới.

D. làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự chuyển đổi về kiểu hình.

Câu trả lời:

Đáp án: B. làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới tạo nên loài mới.

Giảng giải:

tiến hóa nhỏ là quá trình chuyển đổi cấu trúc di truyền của quần thể (thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể). Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và tiến hóa liên tục dưới tác động của các yếu tố tiến hóa.

Tri thức sâu rộng:

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

I. Khái niệm tiến hóa và vật liệu tiến hóa

1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Vấn đề

tiến hóa nhỏ

tiến hóa lớn

Nội dung Là quá trình chuyển đổi thành phần kiểu gen của quần thể lúc đầu dẫn tới tạo nên loài mới Là quá trình tạo nên các đơn vị phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.
Quy mô, thời kì Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời kì lịch sử tương đối ngắn Quy mô lớn, thời kì địa chất rất dài
phương pháp nghiên cứu Có thể nghiên cứu thực nghiệm Thường chỉ được nghiên cứu gián tiếp thông qua chứng cứ.

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể

– Là vật liệu cho quá trình CLTN. Các biến dị này được tạo nên do: đột biến, biến dị tổ hợp, nhập khẩu gen từ quần thể khác.

II. yếu tố tiến hóa

1. Đột biến

– Đột biến gen làm thay đổi tần số alen chậm do tần số đột biến ở mỗi locus gen thường rất nhỏ (〖10〗).(-6) – 〖mười〗(-4)), nhưng mỗi sinh vật có nhiều gen, quần thể có nhiều cá thể nên đột biến gen có vai trò to lớn trong việc tạo ra nguồn biến dị di truyền (vật liệu sơ cấp) cho quá trình tiến hóa.

Tiến hóa nhỏ là một quá trình (ảnh 2)

2. Di–nhập gen

– Các quần thể thường ko hoàn toàn cách li với nhau nên giữa các quần thể thường có sự trao đổi cá thể: hiện tượng này gọi là di nhập gen hay dòng gen. Sự xâm nhập làm phong phú thêm vốn gen của quần thể hoặc làm thay đổi tần số alen của quần thể Tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể bị thay đổi nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào sự chênh lệch giữa số lượng cá thể nhập nội và quần thể. ngoài quần thể lớn hay nhỏ.

3. Lựa chọn tự nhiên

Tiến hóa nhỏ là một quá trình (ảnh 3)

– Thực chất của kiểm soát di truyền là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen không giống nhau trong quần thể.

– CLTN tác động trực tiếp tới kiểu hình qua nhiều thế hệ dẫn tới tuyển lựa kiểu gen (duy trì kiểu gen quy định kiểu hình thích ứng và vứt bỏ kiểu gen quy định kiểu hình ko thích ứng với môi trường).

– Chất lượng sống là yếu tố quyết định chiều hướng tiến hóa.

– CLTN làm thay đổi tần số alen theo một hướng nhất mực với mức độ nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Các alen chịu tác động của biến dị di truyền là trội hay lặn.

Quần thể sinh vật là đơn bội hay lưỡng bội?

+ Vận tốc sinh sản nhanh hay chậm

Tiến hóa nhỏ là một quá trình (ảnh 4)

4. Yếu tố trùng hợp

– Sự chuyển đổi về kiểu gen, tần số alen của quần thể do các yếu tố trùng hợp (thiên tai, dịch bệnh…) gây ra còn được gọi là biến dị di truyền hay trôi dạt gen.

– Dân số càng nhỏ càng dễ bị tổn thương. Tác động của các yếu tố trùng hợp có các đặc điểm sau:

+ Tần số alen thay đổi ko nhất mực.

Alen có lợi có thể bị vứt bỏ khỏi quần thể và alen có hại có thể trở thành phổ thông trong quần thể.

– Kết quả tác động của các yếu tố trùng hợp có thể làm giảm vốn gen của quần thể, làm giảm tính nhiều chủng loại di truyền

5. Giao phối ko phải trùng hợp

Tiến hóa nhỏ là một quá trình (ảnh 5)

– Giao phối ko trùng hợp ko làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp và giảm tần số kiểu gen dị hợp → tư bản nghèo khó. quần thể và làm giảm tính nhiều chủng loại di truyền.

Các kiểu giao phối ko trùng hợp: tự thụ phấn, giao phối giữa các cá thể cùng huyết thống, giao phối tuyển lựa (các nhóm cá thể có một kiểu hình nhất mực thích giao phối với nhau).

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh vật học lớp 12 , Sinh vật học 12

Xem thêm chi tiết về Tiến hóa nhỏ là quá trình
Câu hỏi: Tiến hóa nhỏ là quá trình A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. B. biến đổi cấu tr…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận