Tóm tắt kiến thức Địa lí 11

Bạn đang xem: Tóm tắt kiến thức Địa lí 11 tại thomo.vn Hệ thống, Tóm tắt Địa lý 11 Cùng theo dõi bài học ngắn nhất bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa …

Hệ thống, Tóm tắt Địa lý 11 Cùng theo dõi bài học ngắn nhất bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Địa lý 11, giúp bạn ôn tập bài học tốt hơn.

Hãy cùng tới với bài viết tiếp theo của thomo.vn để ôn tập toàn thể kiến ​​thức Địa lý 11:

Tóm tắt bài học Địa lý 1. Sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại

I. Sự phân phân thành các nhóm nước

– Toàn cầu có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ không giống nhau, được phân thành 2 nhóm nước: tăng trưởng và đang tăng trưởng.

1. Các nước tăng trưởng

– Có tổng thành phầm quốc nội bình quân đầu người (GDP/người) cao.

– Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều.

– Chỉ số tăng trưởng con người (HDI) cao.

2. Các nước đang tăng trưởng

– Thường có GDP/người thấp, nợ nhiều, HDI thấp.

– Một số nước và vùng lãnh thổ đã đạt được trình độ công nghiệp nhất mực được gọi là nước công nghiệp mới (NIC), như: Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Brazil, Argentina, v.v.. na…

II. Sự tương phản về trình kinh độ tế – xã hội của các nhóm nước

1. GDP/người có sự chênh lệch lớn giữa hai nhóm nước

– Các nước tăng trưởng có GDP bình quân đầu người cao gấp nhiều lần các nước đang tăng trưởng.

2 Cơ cấu GDP theo vùng kinh tế (KV) có sự khác lạ (2004)

a) Các nước tăng trưởng

– KV I chiếm tỉ lệ thấp (2%).

– Vùng III chiếm tỉ lệ cao (71%).

b) Các nước đang tăng trưởng

– Khu vực I chiếm tỉ trọng tương đối lớn (25%).

– KV III chỉ đạt 43% (dưới 50%).

3. Các nhóm nước có chỉ số xã hội không giống nhau

Các nước tăng trưởng cao hơn các nước đang tăng trưởng về:

+ Tuổi thọ trung bình: 76 so với 65 tuổi (2005).

+ HDI: 0,855 so với 0,694 (năm 2003).

III. Cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại

1. Thời khắc xuất hiện và đặc điểm

Thời kì: Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.

– Rực rỡ:

+ Xuất hiện, bùng nổ công nghệ cao.

+ Bốn công nghệ trụ cột là: công nghệ sinh vật học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin.

2. Tác động

– Xuất hiện nhiều ngành mới, nhất là lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, tạo ra những bước dịch chuyển cơ cấu mạnh mẽ.

– Xuất hiện nền kinh tế tri thức..

Tóm tắt bài Địa lý 2. Xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

I. Xu thế toàn cầu hóa kinh tế

Toàn cầu hóa là quá trình liên kết tất cả quốc gia trên toàn cầu về nhiều mặt (Kinh tế, Văn hóa, Khoa học…).

1. Những biểu lộ của toàn cầu hóa kinh tế

a) Thương nghiệp toàn cầu tăng trưởng mạnh

– Vận tốc tăng trưởng trao đổi hàng hóa toàn cầu nhanh hơn nhiều so với vận tốc tăng trưởng GDP.

– Tạo nên Tổ chức Thương nghiệp Toàn cầu (WTO).

b) Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

– Từ 1990 → 2000 tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 1,774 tỷ USD lên 8,895 tỷ USD (tăng hơn 5 lần)

– Trong đó dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, đặc thù là tài chính – nhà băng – bảo hiểm…

c) Mở rộng thị trường tài chính quốc tế

– Tạo nên mạng lưới liên kết tài chính.

– Các tổ chức tín dụng toàn cầu IMF, WB… có vai trò to lớn trong nền kinh tế – xã hội toàn cầu.

d) Doanh nghiệp xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn

– Số lượng ngày càng tăng.

– Vai diễn:

+ Hoạt động ở nhiều nước.

+ Nắm trong tay nguồn tài sản vật chất to lớn.

+ Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.

2. Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế

a) Tích cực

– Xúc tiến tăng trưởng sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

– Tăng nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế.

b) Phủ định

– Tăng thêm nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo trong mỗi nước và giữa các nước trên toàn cầu.

II. Xu thế khu vực hóa kinh tế

1. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực được tạo nên

– Nguyên nhân: Do sự tăng trưởng ko đồng đều và sức ép cạnh tranh ở các khu vực không giống nhau trên toàn cầu, tất cả quốc gia có nét tương đồng về văn hóa, xã hội, địa lý hoặc có chung mục tiêu, lợi ích… liên kết với nhau.

– Ví dụ: EU, APEC, ASEAN, NAFTA…

2. Hệ quả của khu vực hóa kinh tế

a) Tạo thời cơ

– Xúc tiến tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế.

– Tăng cường tự do hóa thương nghiệp và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ.

– Mở rộng thị trường, xúc tiến quá trình toàn cầu hóa kinh tế toàn cầu.

b) Tạo thử thách

– Đặt ra nhiều vấn đề như đảm bảo quyền độc lập, tự chủ về kinh tế, chính trị…

Tóm tắt Giáo án Địa lý 3. Một số vấn đề toàn cầu

I. Dân số

1. Bùng nổ dân số

a) Biểu thức

Dân số toàn cầu đang tăng nhanh (đặc thù là trong nửa sau của thế kỷ 20).

– Năm 2005 đạt 6477 triệu người.

– Chủ yếu ở các nước đang tăng trưởng (chiếm 80% dân số, 95% mức tăng dân số hàng năm của toàn cầu)

– Tỉ suất tăng thêm tự nhiên của nhóm nước đang tăng trưởng > trung bình toàn cầu > nhóm nước tăng trưởng.

b) Hậu quả

– Gây sức ép nặng nề tới tài nguyên môi trường, tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống…

2. Già hóa dân số

a) Biểu thức

Dân số toàn cầu đang có xu thế già đi.

– Trong cơ cấu dân số: tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng giảm, tỉ lệ người trên 60 tuổi ngày càng tăng.

Tuổi thọ của dân số toàn cầu ngày càng tăng.

– Các nước tăng trưởng có dân số già.

b) Hậu quả

– Thiếu lao động trong tương lai.

– Chi phí lớn cho phúc lợi người cao tuổi.

II. Môi trường

1. Chuyển đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ozon

– Trái đất đang nóng lên (nhiệt độ trái đất tăng 0,6oC trong 100 năm qua).

– Mưa axit.

– Tầng ozon ngày càng mỏng, lỗ thủng ngày càng rộng.

2. Ô nhiễm nước ngọt, biển và đại dương

Tổng hợp kiến ​​thức Địa lý 11 ngắn gọn nhất (ảnh 2)

– Do chất thải sinh hoạt – công nghiệp đổ ra sông, hồ, biển.

– Do đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu…

3. Suy giảm nhiều chủng loại sinh vật học

Do con người khai thác quá mức.

Nhiều loài sinh vật đã tuyệt diệt hoặc có nguy cơ tuyệt diệt.

III. vấn đề khác

1. Xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố

– Cần tăng cường hòa giải các xung đột sắc tộc, tôn giáo.

Chống khủng bố là một nhiệm vụ tư nhân.

2. Hoạt động kinh tế ngầm

– Như buôn lậu vũ khí, rửa tiền… tội phạm liên quan tới sản xuất, vận chuyển, giao thương ma túy…

Tổng hợp Địa lý 11 các bài tiếp theo

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 1. Sự tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 2. Toàn cầu hóa và xu thế khu vực hóa kinh tế

Tóm tắt Địa Lí 11 Bài 3. Một số vấn đề toàn cầu

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những thời cơ và thử thách của toàn cầu hóa đối với các nước đang tăng trưởng

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Tiết 1

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 6. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Tiết 2

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Tiết 3

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 7. Liên minh Châu Âu (EU) Buổi 1

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 7. Liên minh Châu Âu (EU) Buổi 2

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 7. Liên minh Châu Âu (EU) Buổi 3

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 7. Liên minh châu Âu (EU) Tiết 4

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 8. Liên bang Nga Học kỳ 1

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 8. Liên Bang Nga Học Kỳ 2

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 9. Nhật Bản Học kỳ 1

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 10. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 10. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 11. Đông Nam Á Tiết 1

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 11. Đông Nam Á Tiết 2

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 11. Đông Nam Á Tiết 3

Tóm tắt Địa lý 11 Bài 12. Ô-xtrây-li-a

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 11 , Địa lý 11

Xem thêm chi tiết về Tóm tắt kiến thức Địa lí 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận