Tổng hợp khuyến mãi giảm giá được cập nhật mới nhất

Ngành hàng

Nhà cung cấp

Mức giảm

% max (*)

Link mua

Còn hiệu lực

Sữa , đồ chơi,

đồ dùng

mẹ và  bé

khuyến mãi adayroi

42%

yes
khuyến mãi lazada

35%

yes

Hàng gia dụng

khuyến mãi adayroi

50%

yes
khuyến mãi lazada

32%

yes

Sức khỏe

& Thể thao

khuyến mãi adayroi

51%

yes
khuyến mãi lazada

35%

yes

Thời trang

& Làm đẹp

khuyến mãi adayroi

51%

yes
khuyến mãi zanado

41%

yes
khuyến mãi lazada

38%

yes

Điện thoại

& Máy tính

khuyến mãi adayroi

51%

yes
khuyến mãi lazada

40%

yes
khuyến mãi nguyễn kim

36%

yes

Điện tử

& Điện lạnh

khuyến mãi adayroi

42%

yes
khuyến mãi nguyễn kim

35%

yes

Du lịch

& Đặt vé,

Khách sạn

khuyến mãi ivivu

51%

yes
khuyến mãi mytour

50%

yes

Sách vở

& Học tập

khuyến mãi tiki

50%

yes

max (*): Là mức giảm tối đa trong từng ngành hàng, tùy vào từng mặt hàng cụ thể

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Pin It on Pinterest

Share This