Trả lời câu hỏi trang 23 Lịch Sử 11 Bài 4 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Trả lời câu hỏi trang 23 Lịch …

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 23 Lịch Sử 11 Bài 4 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Trả lời câu hỏi trang …

Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20)

Trả lời câu hỏi trang 23 Lịch Sử 11 Bài 4

– Trình diễn diễn biến chính các cuộc nổi dậy của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp

– Nhân dân Việt Nam và Campuchia đã kết đoàn đấu tranh như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa của Achao và Pucômbô?

Câu trả lời

Cuối thế kỷ 19, Campuchia trở thành thuộc địa của Pháp.

Năm 1863, vua Campuchia Norodom chấp nhận quyền bảo hộ của Pháp.

Năm 1884, Pháp ép vua Norodom ký Hiệp ước 1884, biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp.

⇒ Từ đó nổi lên nhiều phong trào chống Pháp.

– Mở đầu là cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivotha kéo dài hơn 30 năm (1861-1866), tấn công ở Udong và Phnom Penh. Tháng 10 năm 1892, Sivothan tạ thế vì bệnh nặng. Phong trào suy yếu dần.

– Khởi nghĩa Acha Xoa (1863-1866) diễn ra ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam. Từ vùng núi Thất Sơn, Acha Xa chọn Châu Đốc, Hà Tiên làm bàn đạp để đánh lại Campuchia. Trong những năm 1864-1865 nghĩa quân hoạt động mạnh. Ngày 19 tháng 3 năm 1866, Acha Xa bị thương nặng và rơi vào tay thực dân Pháp.

– Khởi nghĩa Pucômbô (1866-1867), xây dựng căn cứ ở Tây Ninh. Nghĩa quân liên kết với Trương Quyền, Võ Duy Dương cùng nhau chống thực dân Pháp. Ngày 17 tháng 12 năm 1866, nghĩa quân tiến về cố đô Udong và làm chủ Paman. Ngày 3 tháng 12 năm 1867 Pucômbô tạ thế. Cuộc nổi dậy kết thúc trong một cuộc nổi dậy.

– Khởi nghĩa Achao (1863-1866) và Khởi nghĩa Pucômbô (1866-1867) đều diễn ra ở Việt Nam. Do cùng chung số phận và cùng chống quân thù chung là thực dân Pháp, cả hai cuộc khởi nghĩa đều được nhân dân Việt Nam nhất trí, sẵn sàng tương trợ. Dù khó khăn nhưng nhân dân người Việt ở ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ vẫn thường xuyên tiếp tế lương thực, vũ khí cho nghĩa quân. Cuộc khởi nghĩa của Pucôpxơ còn là biểu tượng của tình liên minh đấu tranh giữa nhân dân hai nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 11: Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Trả lời câu hỏi trang 23 Lịch Sử 11 Bài 4
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Trả lời câu hỏi trang 23 Lịch …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận