Trả lời câu hỏi trang 76 Lịch Sử 11 Bài 14 Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Trả lời câu hỏi trang 76 …

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 76 Lịch Sử 11 Bài 14 Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Trả lời câu hỏi trang 76 … …

Bài 14: Nhật Bản giữa hai trận đấu tranh toàn cầu (1918-1939)

Trả lời câu hỏi trang 76 Lịch Sử 11 Bài 14

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929-1933) đã tác động tới Nhật Bản như thế nào?

Câu trả lời

– Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1929-1933 đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản bị sa sút nghiêm trọng, đặc thù là nông nghiệp do phải phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

– Sự diễn tả

+ Sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 32,5%

+ Nông nghiệp giảm 1,7 %

+ Ngoại thương giảm 80%

+ Yên mất giá trầm trọng

+ Tranh chấp xã hội leo thang, các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nổ ra quyết liệt.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 11: Bài 14. Nhật Bản giữa hai trận đấu tranh toàn cầu (1918 – 1939)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Trả lời câu hỏi trang 76 Lịch Sử 11 Bài 14
Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Trả lời câu hỏi trang 76 …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận