Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng – Đề số 2

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng – Đề số 2 tại thomo.vn Câu hỏi Trắc Nghiệm …

Câu hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện tốt nhất cho sinh trưởng, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng đã chọn. Tuyển tập bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án được giải cụ thể, đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15

Câu hỏi 1. Điều kiện để sâu bệnh trở thành dịch:

 1. Có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm

 2. Đủ thức ăn, độ ẩm thích hợp

 3. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp

 4. Nhiệt độ và độ ẩm thích hợp

Câu 2. Điều kiện cho sâu bệnh phát sinh:

 1. Có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận tiện, chăm sóc ko hợp lý

 2. Đủ thức ăn, độ ẩm thích hợp

 3. Có nguồn bệnh, nhiệt độ thích hợp

 4. Nhiệt độ, giống nhiễm bệnh

Câu 3. Nguồn sâu bệnh:

 1. Một em nhỏ mặc

 2. Trứng, bào tử

 3. Nhộng, bào tử, vi khuẩn

 4. Trứng, bào tử, nhộng, vi sinh vật

Câu 4. Bệnh cây do:

 1. Nấm

 2. Vi khuẩn

 3. Vi-rút

 4. Nấm, Vi khuẩn, Virus

Câu 5. Nêu tác dụng của việc ngâm đất trong trồng trọt để phòng trừ sâu bệnh?

 1. Mất nơi trú ngụ

 2. Cản trở, gây khó khăn cho sự tăng trưởng của sâu bệnh

 3. Ngăn ngừa sâu bệnh tăng trưởng

 4. Diệt sâu, trứng, nhộng,…

Câu 6. Các yếu tố tác động trực tiếp tới sâu bệnh hại cây trồng?

 1. Gió

 2. Nhiệt độ

 3. Độ ẩm, lượng mưa

 4. Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa

Câu 7. Phát biểu nào ko đúng về tác động của độ ẩm và lượng mưa đối với sâu bệnh?

 1. Lượng nước trong thân thể côn trùng ko thay đổi theo độ ẩm ko khí và lượng mưa

 2. Lượng nước trong thân thể côn trùng thay đổi theo độ ẩm ko khí và lượng mưa

 3. Lượng nước trong thân thể côn trùng giảm lúc độ ẩm ko khí và lượng mưa giảm

 4. Lượng nước trong thân thể côn trùng tăng lúc độ ẩm ko khí và lượng mưa tăng

Câu 8. Bản dịch là:

 1. Xuất xứ sâu bệnh lây lan ra đồng ruộng

 2. Nơi có nhiều sâu bệnh

 3. Môi trường sống của sâu bệnh

 4. Có sẵn trong lĩnh vực này

Câu 9. Những loại đất nào dễ bị sâu bệnh?

 1. Đất thiếu dinh dưỡng

 2. Đất thừa dinh dưỡng

 3. Đất có tính axit

 4. Đất thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng

Câu 10. Vì sao bón nhiều đạm lại làm tăng khả năng nhiễm bệnh?

 1. Làm cho lá mọc

 2. Dư thừa chất dinh dưỡng

 3. Đất có độ pH thấp

 4. Là nguồn thức ăn cho côn trùng

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15

Kết án

Câu trả lời

Kết án

Câu trả lời

Câu hỏi 1

Một

câu 6

DỄ

câu 2

Một

câu 7

Một

câu 3

DỄ

câu 8

Một

câu 4

DỄ

câu 9

DỄ

câu hỏi 5

DỄ

câu hỏi 10

Một

Hướng dẫn giải cụ thể

Câu hỏi 1:

Điều kiện để sâu bệnh trở thành dịch là có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm

Câu 2:

Điều kiện để sâu bệnh phát sinh là nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận tiện, chăm sóc ko hợp lý

Câu 3:

Nguồn sâu bệnh là trứng, bào tử, nhộng, vi sinh vật

Câu 4:

Bệnh hại cây trồng do Nấm, Vi khuẩn, Virus

Câu 5:

Tác dụng của việc ngâm đất trong canh tác phòng trừ sâu bệnh là diệt sâu, trứng, nhộng,..

Câu 6:

Các yếu tố tác động trực tiếp tới sâu bệnh hại cây trồng là nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa

Câu 7:

Phát biểu ko đúng về tác động của độ ẩm và lượng mưa đối với sâu bệnh là lượng nước trong thân thể côn trùng ko thay đổi theo độ ẩm ko khí và lượng mưa.

Câu 8:

Ổ dịch là điểm xuất phát của sâu bệnh lây lan ra đồng ruộng

Câu 9:

Đất dễ bị sâu bệnh là đất thiếu hoặc giàu chất dinh dưỡng.

Câu 10:

Bón nhiều đạm làm tăng nguy cơ mắc bệnh vì làm cho lá tăng trưởng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng – Đề số 2

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận