Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 22 (có đáp án): Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi – Đề số 1

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 22 (có đáp án): Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi – Đề số 1 tại thomo.vn Câu hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 …

Câu hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 10 Bài 22 (có đáp án): Quy luật sinh trưởng và tăng trưởng của động vật lựa chọn, tốt nhất. Tuyển tập bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án được giải cụ thể, đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 22

Câu hỏi 1: Trong quá trình tăng trưởng của vật nuôi diễn ra quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi…..nhưng ko đồng đều.

 1. Theo trật tự thành thục trước sinh trưởng sau

 2. Theo trật tự sinh trưởng trước, phát dục sau

 3. ko đồng thời

 4. Đồng thời

Câu 2: Việc nghiên cứu các quy luật sinh trưởng, tăng trưởng theo chu kỳ có ý nghĩa gì trong chăn nuôi?

 1. Thụ tinh nhân tạo đạt kết quả cao

 2. Hiệu quả chăn nuôi cao

 3. Tận dụng tốt các chu kỳ của động vật

 4. được rồi

Câu 3: Yếu tố nào sau đây tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi?

 1. Món ăn

 2. chăm sóc quản lý

 3. Môi trường sống

 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Chu kỳ động dục của trâu là:

 1. 20 ngày

 2. 21 ngày

 3. 25 ngày

 4. 28 ngày

Câu 5: Chu kỳ động dục của động vật được chia làm mấy thời kỳ:

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

Câu 6: Vai trò của tăng trưởng trong tăng trưởng bao gồm:

 1. Tăng khối lượng thân thể.

 2. Tăng khối lượng thân thể.

 3. Hoàn thiện, thực hiện tính năng sinh lý.

 4. Liên tục tăng cường trao đổi chất.

Câu 7: Vai trò của giới tính trong quá trình tăng trưởng bao gồm:

 1. Tăng khối lượng thân thể.

 2. Tăng khối lượng thân thể.

 3. Hoàn thiện, thực hiện tính năng sinh lý.

 4. Liên tục tăng cường trao đổi chất.

Câu 8: Các thời kỳ tăng trưởng của động vật bao gồm:

 1. thời kỳ bào thai

 2. Thời kỳ ấu trùng.

 3. Thời kỳ mang thai.

 4. Thời kỳ sơ sinh.

Câu 9: Các thời kỳ tăng trưởng của cá bao gồm:

 1. Thời kỳ bào thai.

 2. Cá siêu thuần chủng.

 3. Cá.

 4. Thời kỳ cho con bú.

Câu 10: Có tổng cộng một số quy luật tăng trưởng và tăng trưởng:

 1. 2.

 2. 3.

 3. 4.

 4. 5.

Đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 22

Kết án

Trước hết

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Hướng dẫn giải cụ thể

Câu hỏi 1:

Trong quá trình tăng trưởng của vật nuôi, quá trình sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi diễn ra đồng thời nhưng ko đồng đều – SGK trang 66

Câu 2:

Nghiên cứu về chu kỳ sinh trưởng và tăng trưởng có ý nghĩa trong chăn nuôi là: Giúp chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng chu kỳ sống của vật nuôi để hiệu quả chăn nuôi cao: Thụ tinh nhân tạo đạt kết quả cao. rồi phải nắm vững chu kỳ động dục của con vật, sử dụng con vật cày kéo, tiết sữa, đẻ trứng… phải tận dụng tốt chu kỳ hưng phấn – ức chế của hệ thần kinh, chu kỳ ngày – đêm…

Câu 3:

Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi: Thức ăn. chăm sóc quản lý. Môi trường sống – SGK trang 67

Câu 4:

Chu kỳ động dục của trâu là: 25 ngày

Câu 5:

Chu kỳ động dục của động vật được phân thành 4 thời kỳ: thời kỳ trước động dục – thời kỳ động dục – thời kỳ sau động dục – thời kỳ phát dục

Câu 6:

Vai trò của sinh trưởng đối với sự tăng trưởng gồm: Tăng khối lượng thân thể – Hình 22.1 SGK trang 65

Câu 7:

Vai trò của phát dục trong quá trình tăng trưởng gồm: Hoàn thiện, thực hiện các tính năng sinh lý – Hình 22.1 SGK trang 65

Câu 8:

Các thời kỳ tăng trưởng của gia súc gồm: Thời kỳ mang thai – Hình 22.2 SGK trang 66

Câu 9:

Các thời kỳ tăng trưởng của cá gồm: Cá giống – Hình 22.2 SGK trang 66

Câu 10:

Có 3 quy luật sinh trưởng và tăng trưởng – SGK trang 66

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 22 (có đáp án): Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi – Đề số 1

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận