Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26 có đáp án

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26 có đáp án tại thomo.vn Tổng hợp các bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26. Hệ thống làm mát có đáp án hay …

Tổng hợp các bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26. Hệ thống làm mát có đáp án hay nhất, cụ thể theo nội dung chương trình Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26

Câu hỏi 1: Hệ thống làm mát bằng nước có:

A. Loại bay hơi

B. Loại đối lưu tự nhiên

C. Loại tuần hoàn cưỡng bức

D. Cả 3 đáp án trên

Câu trả lời xác thực: DỄ

Câu 2: Hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu trả lời xác thực: Một

Nó được làm mát bằng ko khí và làm mát bằng nước.

Câu 3: Đặc điểm của hệ thống làm mát bằng nước là gì?

A. Trục khuỷu

B. Áo nước

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu trả lời xác thực: GỠ BỎ

Câu 4: Lúc nhiệt độ nước trong áo khoác dưới một giới hạn định trước, bộ điều chỉnh nhiệt sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa nối nước với máy bơm

C. Mở cửa đường nước vào giàn lạnh

D. Mở cả hai cửa

Câu trả lời xác thực: GỠ BỎ

Câu 5: Lúc nhiệt độ nước trong áo gần đạt tới giới hạn quy định, bộ điều chỉnh nhiệt sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa nối nước với máy bơm

C. Mở cửa đường nước vào giàn lạnh

D. Mở cả hai cửa

Câu trả lời xác thực: DỄ

Câu 6: Cái nào sau đây là một phần của hệ thống làm mát?

A. Van hằng nhiệt

B. Bồn chứa nước

C. Máy bơm nước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu trả lời xác thực: DỄ

Câu 7: Bộ phận nào sau đây ko thuộc hệ thống làm mát?

A. Quạt gió

B. Ròng rọc và dây đai

C. Áo nước

D. Bộ lọc dầu

Câu trả lời xác thực: DỄ

Câu 8: Nước qua két được làm mát bằng?

A. Diện tích xúc tiếp của vỏ ống với ko khí rất lớn

B. Quạt gió hút gió qua ống gió

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu trả lời xác thực:

Câu 9: Các đặc điểm của hệ thống làm mát bằng ko khí là gì?

A. Trục khuỷu

B. Vòi phun

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu trả lời xác thực:

Câu 10: Các loại hệ thống làm mát bằng nước là gì?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu trả lời xác thực: GỠ BỎ

Đó là làm mát tuần hoàn cưỡng bức, kiểu bay hơi, kiểu đối lưu tự nhiên.

Hệ thống kiến ​​thức Công nghệ 11 Bài 26

I, Nhiệm vụ và phân loại

1, Nhiệm vụ

Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ của các cụ thể trong động cơ ko vượt quá giới hạn cho phép lúc động cơ hoạt động.

2, Phân loại

– Phân loại theo chất làm mát có 2 loại:

+ Hệ thống làm mát bằng ko khí.

+ Hệ thống làm mát bằng nước

II, Hệ thống làm mát bằng nước

1, Cấu trúc

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 26 có đáp án (ảnh 2)

2, Nguyên tắc làm việc

– Sơ đồ khối hệ thống làm mát kiểu tuần hoàn cưỡng bức

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 26 có đáp án (ảnh 3)

– Lúc nhiệt độ nước làm mát (NLM) nhỏ hơn nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt đóng đường ống ngăn NLM hồi nước về két nước (5), mở hoàn toàn đường ống nước (8) để NLM bơm nước về phía trước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

– Lúc nhiệt độ nước làm mát (NLM) bằng nhiệt độ quy định

Van hằng nhiệt mở một phần đường ống dẫn NLM về két nước (5) để làm mát nước và mở một phần đường ống dẫn nước (8) để NLM bơm nước về phía trước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

– Lúc nhiệt độ nước làm mát (NLM) lớn hơn nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt mở hoàn toàn đường ống dẫn nước cho NLM về két nước (5) tới két giải nhiệt để làm mát nước, đóng đường ống dẫn nước (8) ngăn ko cho NLM bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

III, Hệ thống làm mát ko khí

1, Cấu trúc

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 26 có đáp án (ảnh 4)

– Tản nhiệt.

– Quạt.

– Tâm hướng gió.

– Nắp đậy, lỗ thoát khí.

2, Nguyên tắc làm việc

Lúc động cơ làm việc, nhiệt độ của các cụ thể xung quanh buồng đốt được truyền tới các cánh tản nhiệt rồi tản ra ko khí.

– Nhờ các cánh tản nhiệt nên động cơ được làm mát nhanh hơn.

– Đối với động cơ đứng yên, hệ thống còn sử dụng quạt gió → làm mát nhanh → đảm bảo làm mát đồng đều cho động cơ.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26 có đáp án

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận