Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27 có đáp án

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27 có đáp án tại thomo.vn Tổng hợp các bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27. Hệ thống phân phối nhiên liệu và ko …

Tổng hợp các bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27. Hệ thống phân phối nhiên liệu và ko khí trong động cơ xăng có đáp án hay nhất, cụ thể bám sát theo nội dung chương trình Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27

Câu hỏi 1: Sơ đồ nào sau đây ko phải là sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu sử dụng bộ chế hòa khí trong động cơ xăng?

A. Bình xăng

B. Bộ lọc nhiên liệu

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu trả lời chuẩn xác:

Câu 2: Hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

A. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí

B. Hệ thống phun nhiên liệu

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu trả lời chuẩn xác: DỄ

Câu 3: Trong hệ thống nhiên liệu sử dụng bộ chế hòa khí, bơm nhiên liệu hút nhiên liệu từ bộ chế hòa khí ở đâu?

A. Bình xăng

B. Buồng nổi

C. Cổ họng khuếch tán

D. Bộ lọc nhiên liệu

Câu trả lời chuẩn xác: GỠ BỎ

Câu 4: Trong hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, xăng và ko khí được hòa trộn ở:

A. Buồng nổi

B. Bình xăng

C. Cổ họng khuếch tán

D. Ống nạp

Câu trả lời chuẩn xác:

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thùng xăng chứa xăng

B. Bầu lọc xăng làm sạch cặn bẩn lẫn trong xăng

C. Bộ lọc ko khí lọc sạch bụi bẩn trong ko khí

D. Bộ lọc ko khí lọc sạch bụi bẩn trong ko khí

Câu trả lời chuẩn xác:

Câu 6: Theo cấu tạo của các bộ phận cấu tạo nên bộ chế hòa khí, hệ thống phân phối nhiên liệu và ko khí ở động cơ xăng được chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu trả lời chuẩn xác: Một

Câu 7: Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu bộ chế hòa khí là gì?

MỘT.

b.

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27 có đáp án (ảnh 2)

C.

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27 có đáp án (ảnh 3)

Đ.

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27 có đáp án (ảnh 4)

Câu trả lời chuẩn xác: Một

Đáp án B sai vì sơ đồ khối chưa trình bày các đường đi không giống nhau của ko khí, xăng và bộ chế hòa khí. Đáp án C sai vì đặt sai vị trí máy bơm, đáp án D sai vì đặt sai vị trí đặt máy bơm và ko ký hiệu các đường đi không giống nhau.

Câu 8: Sơ đồ khối của hệ thống phun xăng ko có khối nào sau đây?

A. Cảm biến

B. Bộ điều khiển phun

C. Bộ điều chỉnh áp suất

D. Bộ chế hòa khí

Câu trả lời chuẩn xác: DỄ

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Bộ điều chỉnh áp suất giữ cho áp suất nhiên liệu ở kim phun ko đổi.

B. Bộ điều khiển phun điều khiển cơ chế làm việc của vòi phun.

C. Vòi phun được điều khiển bằng tín hiệu điện

D. Bơm nhiên liệu từ bình chứa tới đường ống nạp

Câu trả lời chuẩn xác: DỄ

Câu 10: Hệ thống phân phối nhiên liệu và ko khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ:

A. Cung ứng xăng cho xi lanh động cơ

B. Cung ứng ko khí cho xi lanh động cơ

C. Cung ứng ko khí cho xi lanh động cơ

D. Cung ứng khí sạch vào xi lanh động cơ

Câu trả lời chuẩn xác: DỄ

Hệ thống kiến ​​thức Công nghệ 11 Bài 27

I. Nhiệm vụ và phân loại

1. Nhiệm vụ

– Cung ứng khí sạch vào xi lanh động cơ.

– Lượng và tỉ lệ hòa khí – nhiên liệu phải thích hợp với các cơ chế làm việc của động cơ

2. Phân loại

* Có hai loại:

– Hệ thống nhiên liệu sử dụng bộ chế hòa khí

– Hệ thống nhiên liệu sử dụng vòi phun

II. Hệ thống nhiên liệu sử dụng bộ chế hòa khí

1. Cấu trúc

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27 có đáp án (ảnh 6)

2. Nguyên tắc làm việc

– Sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

+ Bơm nhiên liệu: Hút nhiên liệu từ bình chứa lên bộ chế hòa khí

+ Lọc xăng: Lọc sạch cặn bẩn trong xăng

+ Bình xăng: Chứa xăng

Bộ chế hòa khí: Trộn xăng với ko khí để tạo thành bộ chế hòa khí

+ Bộ lọc ko khí: Lọc ko khí tạo ko khí sạch

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27 có đáp án (ảnh 7)

– Lúc động cơ làm việc, xăng được bơm từ bình xăng qua bộ chế hòa khí

– Ở kỳ nạp, ko khí được hút qua bầu lọc rồi đi vào bộ chế hòa khí, hòa trộn với xăng tạo thành khí đi vào xi lanh động cơ.

III. Hệ thống phun nhiên liệu

1. Cấu trúc:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 27 có đáp án (ảnh 8)

– Hệ thống phun xăng có thêm một số bộ phận:

+ Cảm biến: Nhận các thông số của động cơ (nhiệt độ, số vòng quay…)

+ Bộ điều khiển: Nhận tín hiệu từ cảm biến, điều khiển kim phun sao cho tỉ lệ hòa khí-nhiên liệu thích hợp với các cơ chế làm việc của động cơ.

+ Bộ điều chỉnh áp suất: Giữ ổn định áp suất xăng trong kim phun.

+ Vòi phun: Dạng van. Điều khiển bằng điện.

2. Nguyên tắc làm việc

– kỳ nạp: ko khí được hút vào xi lanh do chênh lệch áp suất.

– Bơm hút xăng từ bình chứa qua bầu lọc đa tới kim phun, nhờ bộ điều chỉnh áp suất xăng tại kim phun luôn có một áp suất nhất mực.

– Quá trình phun nhiên liệu của kim phun được điều khiển bởi bộ điều khiển phun.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27 có đáp án

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận