Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 11 (có đáp án) Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Câu 1: Không khí nằm ở hai bên frô…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 11 (có đáp án) Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Câu 1: Không khí nằm ở hai bên …

Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ ko khí trên Trái Đất

  Câu 1: Ko khí nằm ở hai bên frông có sự khác lạ cơ bản về

  A. tinh chất lí học.

  B. tinh chất hóa học.

  C. hướng chuyển động.

  D. mức độ ô nhiễm.

  Đáp án: A

  Câu 2: Vào mùa hạ dải tụ hội nhiệt đới gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta dải tụ hội nhiệt đới được tạo nên do sự xúc tiếp của 2 khối khí là

  A. ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương.

  B. chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa.

  C. chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương.

  D. xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam.

  Đáp án: D

  Giảng giải: Vào mùa hạ dải tụ hội nhiệt đới gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta dải tụ hội nhiệt đới được tạo nên do sự xúc tiếp của 2 khối khí là xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam.

  Câu 3: Bức xạ mặt trời trong quá trình tới bề mặt trái đất được phân phân thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phận

  A. tới khí quyển sổ lại phản hồi và ko gian.

  B. được bề mặt trái đất hấp thụ.

  C. được khí quyển hấp thụ

  D. tới bề mặt trái đất rồi lại phản hồi và ko gian.

  Đáp án: B

  Câu 4: Nguồn nhiệt chủ yếu cung ứng cho ko khí ở tầng đối lưu là

  A. do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ mặt trời.

  B. nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng.

  C. do các phản ứng hóa học từ trong lòng đất.

  D. do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

  Đáp án: B

  Câu 5: Nhiệt lượng do Mặt Trời mang tới bề mặt trái đất , lớn nhất ở

  A. Xích đạo.    

  B. Chí tuyến.    

  C. Vòng cực.    

  D. Cực.

  Đáp án: A

  Câu 6: Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo là do

  A. Góc chiếu của tia bức xạ mặt trời ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo.

  B. Ko khí ở vĩ độ 20o trong hơn ko khí ở xích đạo.

  C. Bề mặt trái đất ở vĩ độ 20o trơ trụi và ít đại lượng hơn bề mặt trái đất ở xích đạo.

  D. Tầng khí quyển ở vĩ độ 20o mỏng hơn tầng khí quyển ở xích đạo.

  Đáp án: C

  Giảng giải: Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo là do ở xích đạo chủ yếu diện tích là đại dương, biển và có nhiều rừng nên khí hậu điều hòa, còn bề mặt trái đất ở vĩ độ 20o trơ trụi, có diện tích hoang mạc và ít đại lượng hơn nên nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

  Câu 7: Biên độ nhiệt độ năm ở các vĩ độ trên bề mặt trái đất biến thiên theo chiều hướng

  A. tăng dần từ xích đạo tới chí tuyến, sau đó giảm dần từ chí tuyến lên cực.

  B. tăng dần từ xích đạo lên cực.

  C. giảm dần từ xích đạo tới chí tuyến sau đó tăng dần từ chí tuyến lên cực.

  D. giảm dần từ xích đạo lên cực.

  Đáp án: B

  Câu 8: Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì

  A. đại dương là nơi chứa nước nên mát lạnh hơn lục địa.

  B. bề mặt các lục địa ngồi lên thu được nhiều nhiệt hơn đại dương.

  C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.

  D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

  Đáp án: C

  Giảng giải: Đại dương có biện độ nhiệt nhỏ vì khả năng hấp thụ nhiệt của đại dương là nhỏ. Phần lớn nhiệt tới đại dương bị phản xạ trở lại môi trường nên lượng nhiệt hấp thụ được cũng nhỏ, còn lục địa lượng nhiệt hấp thụ được vào ban ngày là rất lớn làm cho bề mặt lúc địa nhiệt độ tăng rất nhanh. Lúc đêm về vận tốc mất nhiệt trên bề mặt lục địa cũng nhanh vì thế biên độ dao động nhiệt lớn.

  Câu 9: Nhiệt độ ko khí thay đổi theo bờ đông và bờ Tây các lục địa do

  A. hai bờ Đông và Tây của các lục địa có độ cao không giống nhau.

  B. cơ chế gió thổi ở hai bờ Đông và Tây các lục địa không giống nhau.

  C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của Tia bức xạ mặt trời không giống nhau.

  D. tác động của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây không giống nhau.

  Đáp án: D

  Giảng giải: Nhiệt độ ko khí thay đổi theo bờ đông và bờ Tây các lục địa do tác động của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây không giống nhau. Ví dụ: Ở phía Tây châu Âu có hoạt động của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới nên có mưa nhiều, khí hậu điều hòa, biên độ nhiệt nhỏ còn càng vào sâu trong nội địa biên độ nhiệt càng lớn, khô hạn, ít mưa,…

  Câu 10: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì

  A. càng lên cao ko khí càng loãng bức xạ mặt đất càng mạnh.

  B. càng lên cao ko khí càng loãng bức xạ Mặt trời càng giảm.

  C. càng lên cao lượng mưa càng lớn làm giảm nhiệt.

  D. càng lên cao gió thổi càng mạnh lên càng lạnh.

  Đáp án: A

  Câu 11: Các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây không giống nhau nên tác động trực tiếp tới yếu tố nào dưới đây?

  A. Thảm thực vật.

  B. Cơ chế gió.

  C. Nhiệt độ ko khí.

  D. Tài nguyên hải sản.

  Đáp án C.

  Giảng giải:

  – Phần lớn các dòng biển nóng nằm ở bờ Đông lục địa và xuất phát từ các vùng vĩ độ thấp ở vùng nhiệt đới (khí hậu ấm, nền nhiệt cao) chảy lên các vùng vĩ độ cao (ôn đới và hàn đới) mang theo lượng nhiệt lớn làm tăng nhiệt độ ko khí ở các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.

  – Dòng biển lạnh nằm ở bờ Tây lục địa. Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực (khí hậu lạnh giá) chảy về vùng ôn đới, một sổ khác từ vùng ôn đới chảy về phía Xích đạo nên nhiệt độ dòng nước thấp làm giảm nhiệt độ các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.

  Kết luận: Như vây, các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây không giống nhau nên tác động trực tiếp tới yếu tố nhiệt độ ko khí.

  Câu 12: Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trên Trái Đất ko phải ở Xích đạo nhưng ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc chủ yếu do

  A. tỉ lệ diện tích lục địa ở khu vực xích đạo nhỏ, mưa nhiều.

  B. khu vực xích đạo có tầng đối lưu dày.

  C. Xích đạo là vùng có nhiều rừng.

  D. Xích đạo quanh năm có góc nhập xạ lớn.

  Đáp án C.

  Giảng giải: Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trên Trái Đất ko phải ở Xích đạo nhưng ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc chủ yếu do:

  – Ở Xích đạo có bề mặt đệm chủ yếu là đại dương tỉ lệ diện tích lục địa nhỏ, mưa nhiều và các cánh rừng rậm nhiệt đới nên ko khí ẩm, chứa nhiều hơi nước và được điều hòa hơn.

  – Ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc có bề mặt đệm chủ yếu là lục địa trơ trụi, ít đại dương nên mặt đất hấp thụ nhiệt lớn, ko khí khô; đây còn là nơi ngự trị của các khối khí chí tuyến khắc nghiệt, đẩy gió lên cao khiến lượng mưa nơi này rất ít nên nền nhiệt độ cao.

  Câu 13: Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên

  A. đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa.

  B. đại dương có biên độ nhiệt lớn hơn lục địa.

  C. ở biển lúc nào cũng nóng vào ban ngày và mát về đêm.

  D. ở lục địa có nền nhiệt thấp hơn trên các biển, đại dương.

  Đáp án A.

  Giảng giải: Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn.

  – Đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn.

  – Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn nhưng tỏa nhiệt cũng chậm hơn.

  Câu 14: Trong khí quyển Trái Đất, tầng có tác dụng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên là

  A. Tầng giữa.

  B. Tầng nhiệt.

  C. Tầng ngoài.

  D. Tầng bình lưu.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Trong khí quyển Trái Đất, tầng có tác dụng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên là tầng nhiệt.

  Câu 15: Do sự xúc tiếp của khối khí Xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam nên ở nước ta có mưa rất lớn vào mùa nào dưới đây?

  A. Mùa xuân.

  B. Mùa hạ.

  C. Mùa thu.

  D. Mùa đông.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên vào mùa hạ dải tụ hội nhiệt đới vận chuyển lên phía Bắc và quét qua lãnh thổ nước ta, gây mưa cho cả nước. Dải tụ hội nhiệt đới tạo nên do sự xúc tiếp của khối khí xích đạo ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam (cùng tính chất nóng ẩm và có hướng gió không giống nhau).

  Câu 16: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có xu thế giảm dần từ vùng vĩ thấp về các vĩ độ cao chủ yếu do

  A. Càng về vùng vĩ độ cao thời kì được Mặt Trời chiếu sáng trong năm càng ít.

  B. Càng về vùng vĩ độ cao thì góc nhập xạ trong năm càng nhỏ.

  C. Tầng đối lưu ở vùng vĩ độ cao mỏng hơn ở vùng vĩ độ thấp.

  D. Càng lên vĩ độ cao lượng nước trên mặt đất càng nhiều.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có xu thế giảm dần từ vùng vĩ thấp về các vĩ độ cao chủ yếu do càng về vùng vĩ độ cao thì góc nhập xạ trong năm càng nhỏ.

  Câu 17: Bề mặt xúc tiếp của 2 khối khí nào sau đây gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta vào mùa hạ?

  A. Ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương.

  B. Chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa.

  C. Chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương.

  D. Xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam.

  Đáp án D.

  Giảng giải: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên vào mùa hạ dải tụ hội nhiệt đới vận chuyển lên phía Bắc và quét qua lãnh thổ nước ta, gây mưa cho cả nước. Dải tụ hội nhiệt đới tạo nên do sự xúc tiếp của khối khí xích đạo ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam (cùng tính chất nóng ẩm và có hướng gió không giống nhau).

  Câu 18: Khối khí ôn đới lục địa thổi vào nước ta vào thời kì nào?

  A. Đầu mùa xuân.

  B. Đầu mùa hạ.

  C. Đầu mùa thu.

  D. Đầu mùa đông.

  Đáp án D.

  Giảng giải: Đầu mùa đông, khối khí phương Bắc xuất phát từ áp cao Xibia (lạnh giá) ở vùng lãnh thổ phía bắc Trung Quốc vận chuyển vào nước ta với tính chất lạnh khô-> gọi là gió mùa đông bắc. Đây là đặc điểm của khối khí ôn đới lục địa.

  Câu 19: Các phần tử vật chất rắn trong tầng đối lưu có tác dụng:

  A. Hấp thụ phần lớn tia từ ngoại từ Mặt Trời.

  B. Hấp thụ một phần bức xạ Mặt Trời.

  C. Là hạt nhân ngưng tụ để hơi nước đọng lại xung quanh.

  D. Là tác nhân quan trọng làm cho nhiệt độ tầng đối lưu giảm theo độ cao.

  Đáp án C.

  Giảng giải: Các phần tử vật chất rắn trong tầng đối lưu có tác dụng là hạt nhân ngưng tụ để hơi nước đọng lại xung quanh.

  Câu 20: Vào thời kì đầu mùa đông nước ta chịu tác động của khối khí:

  A. Địa cực lục địa.

  B. Ôn đới lục địa.

  C. Ôn đới hải dương.

  D. Chí tuyến lục địa.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Đầu mùa đông, khối khí phương Bắc xuất phát từ áp cao Xibia (lạnh giá) ở vùng lãnh thổ phía bắc Trung Quốc vận chuyển vào nước ta với tính chất lạnh khô -> gọi là gió mùa đông bắc. Đây là đặc điểm của khối khí ôn đới lục địa.

  Câu 21: Tầng ko khí ở đó tạo nên các khối khí không giống nhau gọi là

  A. Tầng binh lưu.     

  B. Tầng đối lưu.

  C. Tầng giữa.     

  D. Tầng ion.

  Đáp án: B

  Câu 22: Ở mỗi bán cầu, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao tuần tự là các khối khí

  A. Chí tuyến, cực, ôn đới, xích đạo.

  B. Cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo.

  C. Xích đạo, chí tuyến ,ôn đới, cực.

  D. Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

  Đáp án: C

  Câu 23: Khối khí có đặc điểm rất nóng là

  A. Khối khí cực.

  B. Khối khí ôn đới

  C. Khối khí chí tuyến.

  D. Khối khí xích đạo.

  Đáp án: C

  Câu 24: Khối khí có đặc điểm “lạn” là

  A. Khối khí cực.

  B. Khối khí ôn đới.

  C. Khối khí chí tuyến.

  D. Khối khí xích đạo.

  Đáp án: B

  Câu 25: Gió Mậu Dịch ( khối khí chí tuyến hải dương) tác động vào nước ta quanh năm . Khối khí này có kí hiệu là

  A. Am.    

  B. Ac.    

  C. Tm.    

  D. Pe.

  Đáp án: C

  Giảng giải: Gió Mậu Dịch (khối khí chí tuyến hải dương) là loại gió thổi thường xuyên trong vùng nội chí tuyến. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên chịu tác động của gió Mậu Dịch quanh năm. Khối khí này có kí hiệu là Pm.

  Câu 26: Vào mùa đông , gió mùa Đông Bắc ( khối khí ôn đới lục địa ) đem ko khí lạnh tới nước ta . Khối khí này có kí hiệu là

  A. Am.    

  B. Ac.    

  C. Pm.    

  D. Pe.

  Đáp án: D

  Giảng giải: Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc (khối khí ôn đới lục địa) thổi vào nước ta mang theo ko khí lạnh tới nước ta và gây nên một mùa động lạnh ở miền Bắc. Khối khí này có kí hiệu là Pe.

  Câu 27: Vào nửa sau mùa hạ , gió mùa Tây nam ( khối khí xích đạo hải dương ) vào nước ta gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên . Khối khí này có kí hiệu là

  A. Em.    

  B. Am.    

  C. Pm.    

  D. Tm..

  Đáp án: A

  Giảng giải: Vào nửa sau mùa hạ, gió mùa Tây Nam (khối khí xích đạo hải dương) thổi vào nước ta gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên. Khối khí này có kí hiệu là Em.

  Câu 28: Frông khí quyển là

  A. bề mặt cách trở giữa hai khối khí vận chuyển ngược chiều nhau.

  B. bề mặt cách trở giữa hai khối khí khác lạ nhau về tính chất hóa học.

  C. về mặt cách trở giữa hai khối khí khác lạ nhau về tính chất vật lý.

  D. bề mặt cách trở giữa một khối khí với mặt đất nơi khối khí đó tạo nên..

  Đáp án: C

  Câu 29: Vào mùa đông, đi trước gió mùa đông bắc ( khối khí hậu ôn đới lục địa Pc) đem ko khí lạnh tràn vào nước ta là

  A. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ).

  B. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến ( frông ôn đới FP ).

  C. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.

  D. bề mặt xúc tiếp giữa 2 khối khí xích đạo ở hai bán cầu ( dải tụ hội nhiệt đới ).

  Đáp án: B

  Giảng giải: Vào thời kì mùa đông, trước lúc gió mùa đông bắc đem ko khí lạnh tràn vào nước ta là có sự hoạt động của frong ôn đới (kí hiệu FP) do bề mặt xúc tiếp giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến.

  Câu 30: Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây nam ( khối khí xích đạo hải dương ) đem mưa vào nước ta là

  A. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ).

  B. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến( frông ôn đới FP).

  C. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.

  D. bề mặt xúc tiếp giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu ( dải tụ hội nhiệt đới ).

  Đáp án: D

  Giảng giải: Vào nửa sau mùa hạ, trước lúc có gió mùa tây nam hoạt động đem mưa lớn tới nước ta thì có sự hoạt động của dải tụ hội nhiệt đới do bề mặt xúc tiếp giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu gây ra mưa ở nước ta.

  Câu 31: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có đặc điểm

  A. Cao nhất ở vùng chí tuyến và thấp dần về hai phía

  B. Cao nhất ở xích đạo và giảm dần về hai cực

  C. Chênh lệch trong vùng nội tuyến là rất lớn

  D. Vùng cực có nhiệt độ cao hơn vùng ôn đới

  Đáp án A.

  Câu 32: Nguồn nhiệt chủ yếu cung ứng cho ko khí ở tầng đối lưu là

  A. do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ mặt trời.

  B. nhiệt của bề mặt Trái Đất được mặt trời đốt nóng.

  C. do các phản ứng hóa học từ trong lòng đất.

  D. do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

  Đáp án B.

  Câu 33: Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây nam (khối khí xích đạo hải dương) đem mưa vào nước ta là:

  A. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí cực và khối khí ôn đới (frông địa cực FA).

  B. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến (frông ôn đới FP).

  C. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.

  D. bề mặt xúc tiếp giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu (dải tụ hội nhiệt đới).

  Đáp án D.

  Câu 34: Bức xạ mặt trời trong quá trình tới bề mặt Trái Đất được phân phân thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phận

  A. tới khí quyển sổ lại phản hồi và ko gian.

  B. được bề mặt Trái Đất hấp thụ.

  C. được khí quyển hấp thụ

  D. tới bề mặt Trái Đất rồi lại phản hồi và ko gian.

  Đáp án B.

  Câu 35: Nguồn cung ứng nhiệt chủ yếu cho bề mặt Trái Đất là

  A. Từ các vụ phun trào của núi lửa

  B. Bức xạ Mặt Trời

  C. Năng lượng từ sự phân huỷ các chất phóng xạ trong lòng đất

  D. Các hoạt động sản xuất của con người

  Đáp án C.

  Câu 36: Vào mùa đông, đi trước gió mùa đông bắc (khổi khí hậu ôn đới lục địa Pc) đem ko khí lạnh tràn vào nước ta là

  A. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí cực và khối khí ôn đới (frông địa cực FA).

  B. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến (frông ôn đới FP).

  C. bề mặt xúc tiếp giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.

  D. bề mặt xúc tiếp giữa 2 khối khí xích đạo ở hai bán cầu (dải tụ hội nhiệt đới).

  Đáp án B.

  Câu 37: Đặc điểm nào dưới đây ko phải là của tầng đối lưu

  A. Là tầng có chiều dày nhỏ nhất so với bốn tầng còn lại.

  B. Độ dày của tầng có tính tương đồng cao ở mọi khu vực.

  C. Là nơi tập trung phần lớn khối lượng ko khí của khí quyển.

  D. Ko khí trong tầng chuyển động chủ yếu theo chiều thẳng đứng.

  Đáp án B.

  Câu 38: Ko khí ở tầng ngoài có đặc điểm nào dưới đây?

  A. Rất loãng, thành phần chủ yếu là hiđrô và ôxi.

  B. Rất loãng, thành phần chủ yếu là hêli và hiđrô.

  C. Ko khác so với tầng bình lưu.

  D. Rất giống ko khí trên Mặt Trời.

  Đáp án B.

  Câu 39: Vào mùa hạ giải tụ hội nhiệt đới gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta, giải tụ hội nhiệt đới được tạo nên do sự xúc tiếp của 2 khối khí là

  A. ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương.

  B. chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa.

  C. chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương.

  D. xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam.

  Đáp án D.

  Câu 40: Nhiệt độ ko khí thay đổi theo bờ Đông và bờ Tây các lục địa do

  A. hai bờ Đông và Tây của các lục địa có độ cao không giống nhau.

  B. cơ chế gió thổi ở hai bờ Đông và Tây các lục địa không giống nhau.

  C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của tia bức xạ mặt trời không giống nhau.

  D. tác động của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây không giống nhau.

  Đáp án D.

  Giảng giải:

  – Phần lớn các dòng biển nóng nằm ở bờ Đông lục địa và xuất phát từ các vùng vĩ độ thấp ở vùng nhiệt đới (khí hậu ấm, nền nhiệt cao) chảy lên các vùng vĩ độ cao (ôn đới và hàn đới) mang theo lượng nhiệt lớn => làm tăng nhiệt độ ko khí ở các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.

  – Dòng biển lạnh nằm ở bờ Tây lục địa. Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực (khí hậu lạnh giá) chảy về vùng ôn đới, một sổ khác từ vùng ôn đới chảy về phía Xích đạo nên nhiệt độ dòng nước thấp => làm giảm nhiệt độ các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.

  => Do vậy, bờ Đông lục địa thường có nhiệt độ cao hơn ở bờ Tây

  Đăng bởi: thomo.vn

  Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

  Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 11 (có đáp án)
  Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Câu 1: Không khí nằm ở hai bên frô…

  Source: THOMO
  Categories: Giáo dục

  Viết một bình luận