Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20 (có đáp án) Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí Câu 1. Biểu hiện nào d…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20 (có đáp án) Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí Câu 1. Biểu hiện …

Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

  Câu 1. Biểu lộ nào dưới đây ko trình bày qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ở nước ta?

  A. Quá trình tạo nên đất chủ yếu là quá trình feralit.

  B. Mưa phùn vào cuối đông, mưa ngâu vào tháng bảy.

  C. Các địa phương tuần tự được Mặt Trời chiếu sáng.

  D. Địa hình bờ biển Trung bộ bị chia cắt, nhiều vũng vịnh.

  Đáp án C.

  Giảng giải: 

  Xét tuần tự các biểu thị

  – A. Nhiệt độ và độ ẩm lớn xúc tiến quá trình phong hóa tạo nên đất -> khí quyển tác động lên thổ nhưỡng quyển. Ở nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên quá trình tạo nên đất chủ yếu là quá trình feralit.

  – B. Mưa phùn vào cuối đông là do gió mùa đông bắc vận chuyển qua biển, đem hơi ẩm vào gây mưa, mưa ngâu vào tháng bảy là do tác động của dải tụ hội nhiệt đới tới bề mặt địa hình và gió mùa.

  – C. Các địa phương tuần tự được Mặt Trời chiếu sáng. => Đây ko phải là biểu thị của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. Đây là do Trái Đất hình khối cầu và tự xoay quanh trục.

  – D. Địa hình bờ biển Trung bộ bị chia cắt, nhiều vũng vịnh là do tác động của các dãy núi đâm sát ra biển, thềm lục địa sâu.

  Câu 2. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa

  A. Các địa quyển.

  B. Các bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

  C. Các thành phần trong lớp vỏ địa lí.

  D. Lớp vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.

  Đáp án C.

  Giảng giải: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí.

  Câu 3. Mối quan hệ qua lại lẫn nhau của các thành phần vật chất giữa các quyển trong lớp vỏ địa lý tạo nên

  A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.

  B. Quy luật địa đới.

  C. Quy luật nhịp độ.

  D. Quy luật địa ô.

  Đáp án A.

  Câu 4. Nhận định nào dưới đây chuẩn xác?

  A. Các thành phần của lớp vỏ địa lí chỉ chịu tác động của ngoại lực.

  B. Lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần địa lí tác động qua lại phụ thuộc nhau.

  C. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi lúc tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi.

  D. Một thành phần lớp vỏ địa lí chuyển đổi ko tác động tới các thành phần khác.

  Đáp án B.

  Câu 5. Biểu lộ nào dưới đây ko trình bày quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

  A. Lượng CO2 trong khí quyển tăng lên, kéo theo nhiệt độ Trái Đất nóng lên.

  B. Những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần.

  C. Rừng đầu nguồn bị mất làm cơ chế nước sông trở thành thất thường.

  D. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa.

  Đáp án B.

  Câu 6: Về đặc điểm của lớp vỏ địa lí, nhận định nào dưới đây là chưa chuẩn xác?

  A. Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí.

  B. Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu.

  C. Lớp vỏ địa lí ở lục địa ko bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa.

  D. Trong lớp vỏ địa lí, các quyển có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau.

  Đáp án A.

  Giảng giải:

  – Giới hạn của lớp vỏ Trái Đất: Là lớp vỏ cứng, độ dày từ 5 – 70km (ở lục địa); Cấu tạo bởi các tầng đá không giống nhau (trật tự các tầng đá từ ngoài vào là: trầm tích, granit, badan).

  – Giới hạn của lớp vỏ Địa lí là: Trên: Phía dưới của lớp ô zôn; Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa; Chiều dày khoảng 30 – 35km => Chiều dày lớp vỏ địa lí ở lục địa là tới hết lớp vỏ phong hóa.

  Tương tự, lớp vỏ địa lí ở lục địa ko bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa (ko bao gồm tầng badan, trầm tích và lớp manti) => Nhận xét: Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí là chưa chuẩn xác.

  Câu 7. Nhận định nào dưới đây chuẩn xác nhất về đặc điểm của lớp vỏ địa lí?

  A. Lớp vỏ địa lí ở lục địa bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa.

  B. Trong lớp vỏ địa lí, các quyển ko có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau.

  C. Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí.

  D. Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu.

  Đáp án D.

  Giảng giải:

  – Giới hạn của lớp vỏ Trái Đất: Là lớp vỏ cứng, độ dày từ 5 – 70km (ở lục địa); Cấu tạo bởi các tầng đá không giống nhau (trật tự các tầng đá từ ngoài vào là: trầm tích, granit, badan).

  – Giới hạn của lớp vỏ Địa lí là: Trên: Phía dưới của lớp ô zôn; Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa; Chiều dày khoảng 30 – 35km => Chiều dày lớp vỏ địa lí ở lục địa là tới hết lớp vỏ phong hóa.

  Tương tự, lớp vỏ địa lí ở lục địa ko bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa (ko bao gồm tầng badan, trầm tích và lớp manti) => Các ý A, B, C chưa chuẩn xác.

  – Nhận xét D: Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu là chuẩn xác nhất.

  Câu 8: Nhận nào dưới đây chưa chuẩn xác về quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí?

  A. Tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực.

  B. Trong tự nhiên, bất kỳ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí tác động qua lại phụ thuộc nhau.

  C. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi lúc tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi.

  D. Một thành phần của lớp vỏ địa lí chuyển đổi sẽ kéo theo sự chuyển đổi của tất cả các thành phần khác.

  Đáp án C.

  Giảng giải: 

  Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực, vì thế chúng ko tồn tại và tăng trưởng một cách cô lập. Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau. Lúc một thành phần của của lớp vỏ địa lí chuyển đổi sẽ kéo theo sự chuyển đổi của tất cả các thành phần khác => Nhận xét: Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi lúc tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi.

  Câu 9. Nhận xét nào dưới đây chuẩn xác nhất về quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí?

  A. Trong tự nhiên, bất kỳ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí tác động qua lại phụ thuộc nhau.

  B. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi lúc tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi.

  C. Chỉ có một số thành phần của lớp vỏ địa lí chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực.

  D. Một thành phần của lớp vỏ địa lí chuyển đổi rất khó làm chuyển đổi tất cả các thành phần tự nhiên khác.

  Đáp án A.

  Giảng giải:

  – Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực, vì thế chúng ko tồn tại và tăng trưởng một cách cô lập. Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau. Lúc một thành phần của của lớp vỏ địa lí chuyển đổi sẽ kéo theo sự chuyển đổi của tất cả các thành phần khác. Tương tự, các ý B, C, D chưa chuẩn xác.

  – Nhận xét A: Trong tự nhiên, bất kỳ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí tác động qua lại phụ thuộc nhau là chuẩn xác nhất.

  Câu 10: Biểu lộ nào dưới đây ko trình bày qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

  A. Nhiệt độ và độ ẩm lớn xúc tiến quá trình phong hóa tạo nên đất.

  B. Gió thổi từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp.

  C. Rừng đầu nguồn bị mất làm cho cơ chế nước sông trở thành thất thường.

  D. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa.

  Đáp án B.

  Giảng giải: 

  Xét tuần tự các biểu thị

  – A. Nhiệt độ và độ ẩm lớn xúc tiến quá trình phong hóa tạo nên đất -> khí quyển tác động lên thổ nhưỡng quyển.

  – C. Rừng đầu nguồn bị mất làm cho cơ chế nước sông trở thành thất thường -> sinh quyển tác động lên thủy quyển.

  – D. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa -> khí quyển tác động thủy quyển.

  => Các nhận xét A, C, D đều trình bày mối quan hệ tác động giữa các quyển thành phần.

  – B. Gió thổi từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp là nguyên nhân tạo nên gió xảy ra trong tầng khí quyển (do sự chênh lệch khí áp giữa các vùng làm cho ko khí vận chuyển từ vùng khí áp cao về vùng khí áp thấp ->sự vận chuyển của khối ko khí sinh ra gió) => Đây ko phải là biểu thị của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

  Câu 11. Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, lúc thực hiện các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý tới vấn đề nào dưới đây?

  A. Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí là một bộ phận riêng lẻ, cần được bảo vệ.

  B. Các thành phần của lớp vỏ địa lí có thể gây phản ứng dây chuyền với nhau.

  C. Để đạt hiệu quả cao, cần tác động vào các thành phần của lớp vỏ địa lí cùng một lúc.

  D. Hết sức hạn chế việc tác động vào các thành phần của lớp vỏ địa lí.

  Đáp án B.

  Giảng giải:

   Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, lúc thực hiện các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý tới các thành phần của tự nhiên vì sự can thiệp vào mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí sẽ gây phản ứng dây chuyền tới các thành phần khác.

  Câu 12. Ý nào dưới đây là biểu thị về sự tác động của khí quyển tới thổ nhưỡng quyển ở nước ta?

  A. Quá trình tạo nên đất chủ yếu là quá trình feralit.

  B. Đất ở vùng Tây Nguyên chủ yếu là đất đỏ bazan.

  C. Ven biển miền Trung đất cát pha thích hợp trồng cây ngắn ngày.

  D. Ở đồng bằng chủ yếu là đất phù sa, ven biển là đất mặn.

  Đáp án A.

  Giảng giải: 

  Khí quyển là lớp ko khí xung quanh Trái Đất. Thổ nhưỡng quyển là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lúc địa, đặc trưng bởi độ phì đất.

  – Nhiệt độ, độ ẩm lớn xúc tiến quá trình phá hủy đá và tạo nên đất nhanh hơn. Tương tự, nhiệt độ, độ ẩm là đặc trưng của khí hậu (thuộc khí quyển); quá trình phân hủy đá và tạo nên đất (thổ nhưỡng quyển).

  – Ở nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên qúa trình tạo nên đất chủ yếu là quá trình feralit.

  Câu 13: Ý nào dưới đây là biểu thị về sự tác động của sinh quyển tới thủy quyển?

  A. Diện tích rừng giảm làm mất nơi trú ngụ của nhiều loài động vật.

  B. Vùng ôn đới, vào mùa xuân băng tuyết tan phân phối nước cho sông ngòi.

  C. Lá cây phân hủy phân phối chất hữu cơ cho đất trồng.

  D. Rừng cây có vai trò giữ nguồn nước ngầm, hạn chế tình trạng khô hạn.

  Đáp án D.

  Giảng giải

  Sinh quyển gồm toàn thể động thực vật; thủy quyển gồm sông ngòi, ao hồ, biển, nước ngầm,… Rừng cây có vai trò giữ nguồn nước ngầm, hạn chế tình trạng khô hạn => Rừng cây (sinh quyển) có tác động bảo vệ nguồn nước ngầm (thủy quyển).

  Câu 14. Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là do

  A. Lớp vỏ địa lí được tạo nên với sự góp mặt từ thành phần của tất cả các địa quyển.

  B. Lớp vỏ địa lí là một thể liên tục, ko cắt rời trên bề mặt Trái Đất.

  C. Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau và năng lượng với nhau.

  D. Các thành phần và toàn thể lớp vỏ địa lí ko ngừng chuyển đổi.

  Đáp án C.

  Giảng giải: 

  Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau.

  Câu 15: Nhận định nào sau đây ko phải là biểu thị về sự tác động của sinh quyển tới thủy quyển?

  A. Diện tích rừng giảm làm làm mực nước ngầm giảm.

  B. Ở nơi rừng rậm lượng nước rơi xuống mặt đất ít hơn.

  C. Rừng đầu nguồn mất làm tăng nguy cơ lũ quét, lũ lụt.

  D. Trồng rừng làm cho mật độ dòng chảy ngày càng tăng.

  Đáp án D.

  Giảng giải: 

  Sinh quyển gồm toàn thể động thực vật; thủy quyển gồm sông ngòi, ao hồ, biển, nước ngầm…

  – Rừng cây có vai trò giữ nguồn nước ngầm, hạn chế tình trạng khô hạn. Rừng cây (sinh quyển) có tác động bảo vệ nguồn nước ngầm (thủy quyển).

  – Rừng hạn chế sự thấm nước của lá, sự rơi của nước xuống mặt đất (nước bề mặt).

  – Rừng đầu nguồn mất làm tăng nguy cơ lũ quét, lũ lụt (lũ là hiện tượng vận tốc mực nước lên rất nhanh lúc một khối lượng nước khổng lồ vận chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp).

  – Trồng rừng làm cho mật độ dòng chảy ngày càng tăng sai (Ý D sai). Vì rừng nhiều sẽ hạn chế hiện tượng xâm thực, chia cắt, xói mòn, ko làm ngày càng tăng mật độ dòng chảy.

  Câu 16: Ở nước ta sinh quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển có sự tác động qua lại với nhau trình bày ở đặc điểm nào dưới đây?

  A. Vùng đồi núi, rừng bị phá hủy, vào mùa mưa dễ xảy ra hiện tượng xói mòn, sạt lở.

  B. Bắc Trung Bộ chịu tác động mạnh của gió phơn do đất chủ yếu là đất cát, rừng phi lao.

  C. Ven biển nhiều vũng vịnh đầm phá nên ban ngày gió đất, đêm tối gió biển hoạt động.

  D. Vùng đồng bằng Bắc bộ có đất phù sa nên mưa phùn hoạt động trồng được cây ôn đới

  Đáp án A.

  Giảng giải: 

  Thảm thực vật rừng bị phá hủy -> sinh quyển. Nước mưa chảy nhanh và mạnh hơn làm xói mòn đất -> thủy quyển tác động lên thổ nhưỡng quyển. Tương tự, vùng đồi núi, rừng bị phá hủy, vào mùa mưa dễ xảy ra hiện tượng xói mòn, sạt lở có sự tác động lẫn nhau của các quyển: sinh quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển. Ý B, C, D ko đúng với điều kiện nước ta.

  Câu 17. Những hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lí đều do

  A. Các quy luật tự nhiên chi phối.

  B. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh chi phối.

  C. Quy luật địa đới chi phối.

  D. Quy luật phi địa đới (đai cao, địa ô) chi phối.

  Đáp án A.

  Giảng giải: 

  Những hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lí đều do các quy luật tự nhiên chi phối, đó là quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, quy luật địa đới và quy luật phi địa đới (đai cao, địa ô).

  Câu 18: Ở nước ta khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển có sự tác động qua lại với nhau biểu thị ở đặc điểm nào dưới đây?

  A. Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng mực nước sông dâng cao. Sông chảy xiết ,quá trình xâm thực diễn ra nhanh. Lượng phù sa đưa về bồi đắp cho các cánh đồng ở hạ lưu.

  B. Bắc Trung Bộ chịu tác động mạnh của gió phơn do sông ngòi ngắn, dốc, đất chủ yếu là đất cát, rừng phi lao.

  C. Ven biển nhiều vũng vịnh đầm phá, nước chủ yếu là nước lợ, biển sóng đánh lớn, nên đá trở lên cứng, thô, đất chủ yếu là đất pha cát.

  D. Vùng đồng bằng Bắc có mưa phùn vào cuối mùa đông nên bộ có đất phù sa nên lớp đất tên mặt lạnh trồng được cây ôn đới.

  Đáp án A.

  Giảng giải:

  – Vào mùa mưa -> mưa là hiện tượng thời tiết liên quan tới khí hậu -> thuộc khí quyển.

  – Mưa lớn -> làm tăng mực nước sông ngòi -> tác động tới thủy quyển.

  – Nước sông chảy xiết làm phá hủy đất đá -> tác động tới thạch quyển.

  – Sông vận chuyển phù sa bồi đắp nên các đồng bằng phì nhiêu -> thổ nhưỡng quyển.

  => Tương tự trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các quyển: khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.

  Câu 19: Khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển bị tổn thương đồng thời trong hoạt động nào dưới đây của con người?

  A. Trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, trồng rừng chắn cát ven biển.

  B. Hoạt động khai thác và chế biến tài nguyên ko được chú ý đúng mức.

  C. Nuôi tôm ở vùng đầm phá ven biển, ko làm tổn hại tới rừng ngập mặn

  D. Mùa đông lạnh ở miền đông bắc bắc bộ biến vụ đông trở thành vụ chính.

  Đáp án B.

  Giảng giải: 

  Khai thác và chế biến tài nguyên gồm các hoạt động: khai thác trực tiếp các mỏ tài nguyên lộ thiên hoặc ở lòng đất; sàng lọc chế biến tài nguyên (sàng lọc, nung đốt các mỏ quặng). Tương tự, hoạt động khai thác và chế biến tài nguyên ở nước ta nếu ko được chú ý đúng mức về vấn đề môi trường, sẽ có thể làm tổn hại tới khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển.

  Câu 20. Khí hậu được tạo nên do sự tác động của các yếu tố nào dưới đây?

  A. Bức xạ Mặt Trời, hoàn lưu khí quyển.

  B. Bức xạ Mặt Trời, hoàn lưu khí quyển và bề mặt đệm.

  C. Hoàn lưu khí quyển, bề mặt đệm.

  D. Bức xạ Mặt Trời, bề mặt đệm và các yếu tố khác.

  Đáp án B.

  Giảng giải: 

  Khí hậu được tạo nên do sự tác động của bức xạ Mặt Trời, hoàn lưu khí quyển (các loại gió) và bề mặt đệm (các dạng địa hình, thảm thực vật,…).

  Câu 21. Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau được gọi là

  A. vỏ địa lí.

  B. toàn thể các địa quyển.

  C. toàn thể vỏ Trái Đất

  D. vỏ Trái Đất.

  Đáp án A.

  Câu 22. Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển là

  A. Giới hạn trên của tầng bình lưu trong khí quyển.

  B. Toàn thể khí quyển của Trái Đất.

  C. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

  D. Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí.

  Đáp án D.

  Câu 23: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là

  A. Đáy thềm lục địa.

  B. Độ sâu khoảng 5000m.

  C. Độ sâu khoảng 8000m.

  D. Đáy vực thẳm đại dương.

  Đáp án D.

  Câu 24. Đáy vực thẳm đại dương là

  A. Giới hạn dưới của tầng đối lưu trong khí quyển.

  B. Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương.

  C. Giới hạn dưới của tầng bình lưu trong khí quyển.

  D. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

  Đáp án B.

  Câu 25. Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau là nguyên nhân tạo nên quy luật nào dưới đây?

  A. Quy luật đai cao.

  B. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.

  C. Quy luật địa đới.

  D. Quy luật địa ô.

  Đáp án B.

  Câu 26: Ý nào dưới đây là tác động tiêu cực của con người tới các thành phần tự nhiên?

  A. Con người chặt phá rừng lộn xộn.

  B. Bón phân, cày xới đất.

  C. Trồng rừng ngập mặn ven biển.

  D. Tăng trưởng mẫu hình nông – lâm liên kết.

  Đáp án A.

  Câu 27. Một thành phần lớp vỏ địa lí chuyển đổi sẽ kéo theo sự chuyển đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu thị của quy luật nào?

  A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.

  B. Quy luật địa đới.

  C. Quy luật nhịp độ.

  D. Quy luật phi địa đới.

  Đáp án A.

  Câu 28. Đáy của lớp vỏ phong hóa là

  A. Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương.

  B. Giới hạn dưới của tầng đối lưu trong khí quyển.

  C. Giới hạn dưới của tầng bình lưu trong khí quyển.

  D. Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa.

  Đáp án D.

  Câu 29. Mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí là quy luật

  A. địa đới.

  B. đai cao.

  C. thống nhất và hoàn chỉnh.

  D. địa ô.

  Đáp án C.

  Câu 30. Nhận nào dưới đây chưa chuẩn xác?

  A. Các thành phần của lớp vỏ địa lí đều chịu tác động của ngoại lực và nội lực.

  B. Lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần địa lí tác động qua lại phụ thuộc nhau.

  C. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi lúc tất cả các thành phần của nó có sự chuyển đổi.

  D. Một thành phần lớp vỏ địa lí chuyển đổi kéo theo sự chuyển đổi tất cả các thành phần khác.

  Đáp án C.

  Câu 31: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ phong cảnh) bao gồm

  A. Toàn thể vỏ trái đất

  B. Vỏ trái đất và khí quyển bên trên

  C. Toàn thể các địa quyển

  D. Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

  Đáp án: D

  Câu 32: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là

  A. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

  B. Giới hạn dưới của lớp ôzôn trong khí quyển.

  C. Giới hạn trên của tầng bình lưu trong khí quyển.

  D. Toàn thể khí quyển của trái đất.

  Đáp án: B

  Câu 33: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của

  A. Khí quyển.     

  B. Thủy quyển.

  C. Sinh quyển.     

  D. Thổ nhưỡng quyển.

  Đáp án: C

  Câu 34: Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí là

  A. Giới hạn phía dưới của thủy quyển và thạch quyển.

  B. Đáy vực thẳm đại dương và hết thạch quyển trên lục địa.

  C. Hết tầng trầm tích của vỏ trái đất.

  D. Đáy vực thẳm đại dương và hết lớp vỏ phong hóa trên lục địa.

  Đáp án: D

  Câu 35: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa

  A. Các địa quyển

  B. Các bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

  C. Các thành phần trong lớp vỏ địa lí.

  D. Lớp vỏ địa lí và vỏ trái đất.

  Đáp án: C

  Câu 36: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong

  A. Phạm vi của tất cả các địa quyển.

  B. Toàn thể vỏ trái đất.

  C. Toàn thể vỏ trái đất và vỏ địa lí.

  D. Toàn thể cũng như mỗi bộ phận lanh thổ trong lớp vỏ địa lí.

  Đáp án: D

  Câu 37: Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là

  A. Lớp vỏ địa lí được hình hành với sự góp mặt từ thành phần của tất cả các địa quyển.

  B. Lớp vỏ địa lí là một thể liên tục, ko cắt rời trên bề mặt trái đất.

  C. Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau.

  D. Các thành phần và toàn thể lớp vỏ địa lí ko ngừng chuyển đổi.

  Đáp án: C

  Câu 38: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, lúc thực hiện các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý

  A. Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí là một bộ phận riêng lẻ, cần được bảo vệ.

  B. Sự can thiệp vào mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí sẽ gây phản ứng dây chuyển tới các thành phần khác.

  C. Để đạt hiệu quả cao, cần tác động vào các thành phần của lớp vỏ địa lí cùng một lúc.

  D. Hết sức hạn chế việc tác động vào các thành phần của lớp vỏ địa lí.

  Đáp án: B

  Câu 39: Ở vùng đồi núi, lúc thảm thực vật rừng bị phá hủy, vào mùa mưa lượng nước chảy trần trên mặt đất tăng lên và với cường độ mạnh hơn khiến đất bị xói mòn nhanh chóng. Trong tình huống trên, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?

  A. Khí quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển.

  B. Sinh quyển, khí quyển, thạch quyển.

  C. Sinh quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển.

  D. Sinh quyển, khí quyển, thạch quyển.

  Đáp án: C

  Giảng giải: 

  Ở vùng đồi núi, lúc thảm thực vật rừng bị phá hủy (Sinh quyển), vào mùa mưa lượng nước chảy trần trên mặt đất tăng lên (thủy quyển) và với cường độ mạnh hơn khiến đất bị xói mòn (thổ nhưỡng quyển) nhanh chóng. Tương tự, tình huống này có sự tác động lẫn nhau của các thành phần sinh quyển, thủy quyển và thổ nhưỡng quyển trong lớp vỏ địa lí.

  Câu 40: Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sông ngòi dâng cao. Sông trở thành chảy siết, tăng cường phá hủy các lớp đất đá ở thượng lưu. Con sông mang nặng phù sa đưa về bồi đắp cho các cánh đòng ở hạ lưu. Trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?

  A. Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển .

  B. Thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.

  C. Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển.

  D. Khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.

  Đáp án: D

  Giảng giải: 

  Vào mùa mưa (khí quyển), lượng nước mưa (thủy quyển) tăng nhanh khiến mực nước sông ngòi dâng cao. Sông trở thành chảy siết, tăng cường phá hủy các lớp đất đá (thạch quyển) ở thượng lưu. Con sông mang nặng phù sa đưa về bồi đắp cho các cánh đồng ở hạ lưu (thổ nhưỡng quyển). Tương tự, trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần khí quyển, thủy quyển, thạch quyển và thổ nhưỡng quyển trong lớp vỏ địa lí.

  Đăng bởi: thomo.vn

  Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

  Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20 (có đáp án)
  Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí Câu 1. Biểu hiện nào d…

  Source: THOMO
  Categories: Giáo dục

  Viết một bình luận