Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (có đáp án) Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất Câu 1: Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (có đáp án) Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất Câu 1: Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục …

Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất

  Câu 1: Trái Đất hoàn thành một vòng tự xoay quanh trục của mình trong vòng thời kì

  A. Một ngày đêm.

  B. Một năm.

  C. Một mùa.

  D. Một tháng.

  Đáp án A.

  Câu 2: Nhìn từ thượng xuống các con sông ở Bắc bán cầu thường bị sạt lở ở bờ

  A. Bên phải.

  B. Bên trái.

  C. Cả hai bên.

  D. Ko bên nào cả.

  Đáp án A.

  Giảng giải: Do tác động của lực coriolit (lực làm lệch hướng chuyển động của các vật thể trên Trái Đất) nên nếu nhìn từ thượng xuống các con sông ở Bắc Bán Cầu thường bị sạt lở ở bờ bên phải.

  Câu 3: Do lực Côriolit, vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất sẽ bị lệch hướng nhiều nhất lúc

  A. Chuyển động theo phương kinh tuyến.

  B. Chuyển động theo phương lệch với kinh tuyến 300.

  C. Chuyển động theo phương lệch với kinh tuyến 600.

  D. Chuyển động theo phương vĩ tuyến.

  Đáp án A.

  Giảng giải: Do lực Côriolit, vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất sẽ bị lệch hướng nhiều nhất lúc chuyển động theo phương kinh tuyến.

  Câu 4: Nhận định nào dưới đây chưa chuẩn xác về hệ Mặt Trời?

  A. Mặt Trời là Thiên Thể duy nhất có khả năng tự phát sáng.

  . Mọi hành tinh đều có khả năng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời.

  C. Mọi hành tinh và vệ tinh đều có khả năng tự phát sáng.

  D. Trong hệ Mặt Trời tất cả các hành tinh đều chuyển động tự quay.

  Đáp án C.

  Giảng giải: Trong Hệ Mặt Trời chỉ Mặt Trời có khả năng tự phát sáng còn các thiên thể khác ko thể tự phát sáng nhưng chỉ có thể phản chiếu ánh sáng hoặc hấp thụ ánh sáng của Mặt Trời.

  Câu 5: Vì sao ngày và đêm luôn phiên nhau xuất hiện trên Trái Đất?

  A. Trái Đất hình cầu và các tia sáng từ Mặt Trời chiếu song song.

  B. Trái Đất tự xoay quanh một trục tưởng tượng của mình.

  C. Trái Đất xoay quanh Mặt Trời với thời kì 1 ngày đêm.

  D. Trái Đất hình tròn và thực hiện các chuyển động trong quá trình chuyển động.

  Đáp án A.

  Giảng giải: Nguyên nhân khiến ngày và đêm luôn phiên xuất hiện trên Trái Đất là do Trái Đất có hình dáng cầu và các tia sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất luôn song song với nhau.

  Câu 6: Nhận định nào dưới đây chưa chuẩn xác?

  A. Các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh được gọi chung là các thiên thể.

  B. Hệ Mặt Trời nằm trong Dải Ngân Hà.

  C. Dải Ngân Hà có phạm vi ko gian lớn hơn Thiên Hà.

  D. Trong mỗi Thiên Hà có rất nhiều các hành tinh.

  Đáp án C.

  Giảng giải:

  – Thiên thể bao gồm các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh -> A đúng.

  – Hệ Mặt Trời là một các thiên thể nằm trong Dải Ngân Hà -> B đúng.

  – Thiên Hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó được gọi là Dải Ngân Hà => Nhận xét: Dải Ngân Hà có phạm vi ko gian lớn hơn Thiên Hà là chưa chuẩn xác.

  Câu 7: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Nam các vật chuyển động từ cực về xích đạo sẽ bị lệch hướng

  A. Về phía bên phải theo hướng chuyển động.

  B. Về phía bên trái theo hướng chuyển động.

  C. Về phía bên trên theo hướng chuyển động.

  D. Về phía xích đạo.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Nam các vật chuyển động từ cực về xích đạo sẽ bị lệch hướng về phía bên trái theo hướng chuyển động.

  Câu 8: Do Trái Đất có hình dáng cầu nên có hiện tượng nào dưới đây?

  A. luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng và một nửa ko được chiếu sáng.

  B. lúc nào trong ngày cũng thu được Mặt Trời chiếu sáng suốt 24h.

  C. Trái Đất thực hiện nhiều chuyển động trong 1 năm và gây ra nhiều thiên tai.

  D. trên Trái Đất bất kì khu vực nào cũng có 4 mùa tiêu biểu với ngày đêm dài bằng nhau.

  Đáp án A.

  Giảng giải: Do Trái Đất có hình dáng cầu nên một nửa luôn được chiếu sáng, nửa còn lại ko được chiếu sáng -> sinh ra ngày và đêm.

  Câu 9: Khu vực nào dưới đây có véc tơ vận tốc tức thời quay nhỏ nhất lúc Trái Đất tự xoay quanh trục?

  A. Vòng cực.

  B. Chí tuyến.

  C. Xích đạo.

  D. Vĩ độ trung bình.

  Đáp án A.

  Giảng giải: Khu vực chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời nhỏ nhất lúc Trái Đất tự quay là vòng cực và chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời lớn nhất ở xích đạo.

  Câu 10: Trái Đất tự quanh quanh trục sinh ra hệ quả nào dưới đây?

  A. Các mùa trong năm.

  B. Sự luân phiên ngày, đêm.

  C. Chuyển động biểu kiến hằng năm.

  D. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Trái Đất có hình dáng cầu nên một nửa luôn được chiếu sáng, nửa còn lại ko được chiếu sáng -> sinh ra ngày và đêm. Tuy nhiên, do Trái Đất tự xoay quanh trục nên mọi nơi ở bề mặt Trái Đất đều tuần tự được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối, gây nên hiện tượng luân phiên ngày, đêm. Các hệ quả ý A, C, D là do Trái Đất xoay quanh Mặt Trời sinh ra.

  Câu 11: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Bắc các vật chuyển động từ Xích đạo về cực Bắc sẽ bị lệch hướng nào dưới đây?

  A. Về phía bên trái theo hướng chuyển động.

  B. Về phía bên phải theo hướng chuyển động.

  C. Về phía bên trên theo hướng chuyển động.

  D. Về phía xích đạo.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Bắc các vật chuyển động từ Xích đạo về cực Bắc sẽ bị lệch hướng về phía bên phải theo hướng chuyển động.

  Câu 12: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Nam các vật chuyển động từ cực về xích đạo sẽ bị lệch hướng nào dưới đây?

  A. Về phía bên phải theo hướng chuyển động.

  B. Về phía bên trái theo hướng chuyển động.

  C. Về phía bên trên theo hướng chuyển động.

  D. Về phía bên dưới theo hướng chuyển động.

  Đáp án B.

  Giảng giải: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Bắc các vật chuyển động từ cực về xích đạo sẽ bị lệch hướng về phía bên phải, còn ở bán cầu Nam các vật chuyển động từ cực về xích đạo sẽ bị lệch hướng về phía bên trái theo hướng chuyển động.

  Câu 13: Vì sao Trái Đất thu được lượng nhiệt và ánh sáng thích hợp để sự sống có thể phát sinh và tăng trưởng?

  A. Trái Đất có lớp khí quyển dày tới 2000 km và phân thành nhiều tầng không giống nhau.

  B. Trái Đất có khối lượng tương đối lớn và tự xoay quanh trục 1 vòng trong 24 giờ.

  C. Trái Đất nằm cách Mặt Trời 149,6 triệu km và tự xoay quanh trục 1 vòng trong 24 giờ.

  D. Trái Đất vừa tự xoay quanh trục vừa chuyển động quanh Mặt Trời.

  Đáp án C.

  Giảng giải: Nguyên nhân Trái Đất thu được lượng nhiệt và ánh sáng thích hợp để sự sống có thể phát sinh và tăng trưởng là do Trái Đất nằm cách Mặt Trời 149,6 triệu km, đó là khoảng cách lí tưởng cho sự sống và tự xoay quanh trục 1 vòng trong 24 giờ.

  Câu 14: Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành

  A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

  B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

  C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

  D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

  Đáp án C.

  Giảng giải: Do tác động của lực Côriôlít, ở bán cầu Bắc vật chuyển động sẽ bị lệch về bên phải => Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

  Câu 15: Vì sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa ko được chiếu sáng là đêm?

  A. Trái Đất tự xoay quanh trục.

  B. Trục Trái Đất nghiêng.

  C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

  D. Trái Đất có hình dáng khối cầu.

  Đáp án D.

  Giảng giải: Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa ko được chiếu sáng là đêm, nguyên nhân chủ yếu là do Trái Đất có hình dáng khối cầu và quay xung quanh Mặt Trời.

  Câu 16: Theo quy định, những vị trí nào đuợc đón năm mới trước hết trên Trái Đất

  A. Các vị trí nằm trên kinh tuyến 0o

  B. Các vị trí nằm trên kinh tuyến 180o

  C. Các vị trí nằm trên kinh tuyến 90oĐ

  D. Các vị trí nằm trên kinh tuyến 90oT

  Đáp án: B

  Giảng giải: Do Trái Đất chuyển động từ Tây sang Đông và quy định lấy kinh tuyến 180o qua giữa múi giờ số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế nên các địa phương ở các vị trí nằm trên kinh tuyến 180o sẽ được đón năm mới trước hết trên Trái Đất.

  Câu 17: Theo quy định, những người sống ở múi giờ nào chuyển sang một ngày mới trước hết trên Trái Đất?

  A. Múi giờ số 0.

  B. Múi giờ số 6.

  C. Múi giờ số 12.

  D. Múi giờ số 18.

  Đáp án: C

  Câu 18: Nếu múi giờ số 12 đang là 2 giờ ngày 15 – 2 thì đồng thời đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu ?

  A. 7 giờ ngày 15 – 2.

  B. 7 giờ ngày 14 – 2.

  C. 21 giờ ngày 15 – 2.

  D. 21 giờ ngày 14 -2.

  Đáp án: D

  Giảng giải: Việt Nam (múi giờ số 7) cách múi giờ 12 là 5h về phía Tây nên ở Việt Nam sẽ chậm 5h. Vậy, lúc ở múi giờ 12 là 2h thì ở Việt Nam là 24 + 2 – 5 = 21h ngày hôm trước (tức ngày 14/2).

  Câu 19: Lúc giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 – 12 năm 2015 thì ở Việt Nam là

  A. 17 giờ ngày 31 -12 năm 2015.

  B. 17 giờ ngày 1 – 1 năm 2016.

  C. 7 giờ ngày 31 – 12 năm 2015.

  D. 7 giờ ngày 1 – 1 năm 2016.

  Đáp án: D

  Giảng giải: Việt Nam mũi giờ số 7 còn GMT múi giờ số 0, cách nhau 7 múi giờ về phía Đông nên lúc GMT là 24h thì Việt Nam là 24 + 7 = 31h (tức là Việt Nam lúc đó sẽ thêm 1 ngày và 7h). Vậy, lúc giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 – 12 năm 2015 thì ở Việt Nam là 7h ngày 1 – 1 năm 2016.

  Câu 20: Nguyên nhân sinh ra lực Côriolit là

  A. Trái Đất có hình khối cầu.

  B. Trái Đất tự xoay quanh trục theo hướng từ tây sang đông.

  C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

  D. Tục Trái Đất nghiêng 23o27’.

  Đáp án: B

  Câu 21: Do lực Côriolit, vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất sẽ bị lệch hướng nhiều nhất lúc

  A. Chuyển động theo phương kinh tuyến

  B. Chuyển động theo phương lệch với kinh tuyến 30o

  C. Chuyển động theo phương lệch với kinh tuyến 60o

  D. Chuyển động theo phương vĩ tuyến

  Đáp án: A

  Câu 22: Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành

  A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam)

  B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam)

  C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Bắc, Bắc Đông Bắc)

  D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc)

  Đáp án: B

  Giảng giải: Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit. Ở bán cầu Bắc, vật chuyển động bị lệch về bên phải, ở bán cầu Nam bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động nên ở bán cầu Bắc gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

  Câu 23: Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành

  A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam)

  B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam)

  C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc)

  D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc)

  Đáp án: C

  Giảng giải: Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit. Ở bán cầu Bắc, vật chuyển động bị lệch về bên phải, ở bán cầu Nam bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động nên ở bán cầu Bắc gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

  Câu 24: Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành

  A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

  B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

  C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

  D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

  Đáp án: A

  Giảng giải: Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit. Ở bán cầu Bắc, vật chuyển động bị lệch về bên phải, ở bán cầu Nam bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động nên ở bán cầu Nam gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

  Câu 25: Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lục Côriolit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành

  A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

  B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

  C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

  D. Giớ Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

  Đáp án: D

  Giảng giải: Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit. Ở bán cầu Bắc, vật chuyển động bị lệch về bên phải, ở bán cầu Nam bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động nên ở bán cầu Nam gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

  Câu 26: Một của rất nhiều thiên thể cùng với bụi, khí và bức xạ điện từ được gọi là

  A. Thiên thạch.

  B. Thiên hà.

  C. Vũ Trụ.

  D. Dải Ngân hà.

  Đáp án B.

  Câu 27: Mặt Trời, các thiên thể chuyển động xung quanh Mặt Trời, các đám bụi, khí được gọi là

  A. Thiên hà.

  B. Vũ Trụ.

  C. Hệ Mặt Trời.

  D. Dải Ngân hà.

  Đáp án C.

  Câu 28: Bề mặt Trái Đất được chia ra làm

  A. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.

  B. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.

  C. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 300 kinh tuyến.

  D. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 300 kinh tuyến.

  Đáp án B.

  Câu 29: Nếu đi từ phía đông sang phía tây, lúc đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải

  A. lùi lại 1 giờ.

  B. tăng thêm 1 giờ.

  C. lùi lại 1 ngày lịch.

  D. tăng thêm 1 ngày lịch.

  Đáp án D.

  Câu 30: Nếu xếp theo trật tự khoảng cách gần dần Mặt Trời ta sẽ có:

  A. Hỏa Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh.

  B. Hỏa Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất.

  C. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh.

  D. Hỏa Tinh, Trái Đất, Kim Tinh, Thuỷ Tinh.

  Đáp án D.

  Câu 31: Nếu xếp theo trật tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có

  A. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh

  B. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất

  C. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh

  D. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh

  Đáp án C.

  Câu 32: Tính từ Mặt Trời ra, đứng thứ 3 là

  A. Kim Tinh.

  B. Thủy Tinh.

  C. Trái Đất.

  D. Hỏa Tinh.

  Đáp án C.

  Câu 33: Tính từ Mặt Trời ra, Trái Đất nằm ở vị trí

  A. Thứ nhất.

  B. Thứ ba.

  C. Cuối cùng.

  D. Ở giữa.

  Đáp án B.

  Câu 34: Kinh tuyến 1800 đi qua giữa múi giờ số 12 (+12) là

  A. vĩ tuyến 00.

  B. đường chuyển ngày quốc tế.

  C. kinh tuyến giữa.

  D. giờ thiên văn.

  Đáp án B.

  Câu 35: Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động nào dưới đây?

  A. Tự xoay quanh trục của Trái Đất.

  B. Xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

  C. Xung quanh các hành tinh khác của Trái Đất.

  D. Tịnh tiến của Trái Đất.

  Đáp án A.

  Câu 36: Thiên hà là

  A. một gồm nhiều giải ngân hà trong vũ trụ.

  B. một của nhiều hệ mặt trời.

  C. khoảng ko gian vô tận còn được gọi là vũ trụ.

  D. một của rất nhiều Thiên thể cùng với bụi lúc và bức xạ điện từ.

  Đáp án: D

  Câu 37: Dải Ngân Hà là

  A. thiên hà chứa mặt trời và các hành tinh của nó ( trong đó có Trái Đất ).

  B. một của Thiên Hà trong Vũ Trụ.

  C. tên gọi khác của Hệ Mặt Trời.

  D. dài sáng trong Vũ Trụ , gồm vô số các ngôi sao lại.

  Đáp án: A

  Câu 38: Hệ Mặt Trời bao gồm :

  A. các Dải Ngân Hà, các hành tinh, vệ tinh, các đám bụi ,khí.

  B. Mặt Trời, các thiên thể chuyển động xung quanh mặt trời, các đám bụi, khí.

  C. rất nhiều Thiên thể ( các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh,… ) cùng với bụi khí và bức xạ điện từ.

  D. các Thiên Hà, Dải Ngân Hà, hành tinh, vệ tinh ,khác đám bụi, khí.

  Đáp án: B

  Câu 39: Hệ mặt trời có các đặc điểm nào nào dưới đây

  A. Mặt Trời chuyển động xung quanh các thiên thể khác trong hệ và chiếu sáng cho chúng.

  B. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời và các thiên thể khác trong hệ.

  C. Mặt trời ở trung tâm trái đất và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.

  D. Trái đất ở trung tâm mặt trời và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.

  Đáp án: C

  Câu 40: Ý nào dưới đây đúng lúc nói về Hệ Mặt Trời?

  A. Trong Hệ Mặt Trời Chỉ mặt trời có khả năng tự phát sáng.

  B. Trong Hệ Mặt Trời các thiên thể đều có khả năng tự phát sáng trừ trái đất.

  C. Trong Hệ Mặt Trời có hai thiên thể tự phát sáng là mặt trời và mặt trăng.

  D. Tất cả các thiên thể trong hệ mặt trời đều có khả năng tự phát sang.

  Đáp án: A

  Đăng bởi: thomo.vn

  Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

  Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (có đáp án)
  Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất Câu 1: Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của…

  Source: THOMO
  Categories: Giáo dục

  Viết một bình luận