Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 6 Phần 4 (có đáp án) Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 6. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường Câu 1. Trong ch…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 6 Phần 4 (có đáp án) Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 6. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường Câu 1. Trong …

Trắc nghiệm GDTX 12 Bài 6. Các tư thế và động tác cơ bản trên chiến trường

Câu hỏi 1. Trong đấu tranh, động tác đi hunk Trong trường hợp nào nó được sử dụng?

A. Nơi gần địch có địa hình, vật che chắn ngang ngực.

B. Nơi xa địch, đánh trong đêm tối hoặc sương mù khó phát hiện.

C. Những nơi có địa thế, địa hình bị che khuất hoặc khuất tầm người ngồi.

D. Nơi xa địch, có địa hình thông thoáng, ko bị che khuất.

Trả lời: A

Câu 2. Người lính trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác gì?

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 Phần 4 (Có đáp án)

A. Đi trên cao.

B. Đi thấp.

C. Chạy cao.

D. Chạy thấp.

Trả lời: A

Câu 3. Trong đấu tranh, động tác chạy thấp Trong trường hợp nào nó được sử dụng?

A. Cần vận chuyển nhanh từ địa hình này sang địa hình khác.

B. Những nơi gần địch, có địa hình, vật cao như tư thế ngồi.

C. Nơi có địa hình, địa hình dễ gây tiếng động, phải dùng tay để dò mìn.

D. Ở gần địch, sẵn sàng dùng súng hoặc một tay dò mìn, mang, vác vũ khí trang bị.

Trả lời: A

Câu 4. Trong đấu tranh, động tác con bò có hai chân, một tay Trong trường hợp nào nó được sử dụng?

A. Cần vận chuyển nhanh từ địa hình này sang địa hình khác.

B. Những nơi gần địch, có địa hình, vật cao như tư thế ngồi.

C. Nơi có địa hình, địa hình dễ gây tiếng động, phải dùng tay để dò mìn.

D. Ở gần địch, sẵn sàng dùng súng hoặc một tay dò mìn, mang, vác vũ khí trang bị.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5. Trong đấu tranh, động tác bò cao Trong trường hợp nào nó được sử dụng?

A. Cần vận chuyển nhanh từ địa hình này sang địa hình khác.

B. Những nơi gần địch, có địa hình, vật cao như tư thế ngồi.

C. Những nơi sát địch, có địa hình che chắn, cao ngang ngực.

D. Ở gần địch, sẵn sàng dùng súng hoặc một tay dò mìn, mang, vác vũ khí trang bị.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 6. Trong đấu tranh, động tác bò cao Trong trường hợp nào nó được sử dụng?

A. Cần vận chuyển nhanh từ địa hình này sang địa hình khác.

B. Những nơi sát địch, có địa hình che chắn, cao ngang ngực.

C. Nơi có địa hình, địa hình dễ gây tiếng động, phải dùng tay để dò mìn.

D. Lúc cần qua địa hình phẳng phiu, có vật bị che khuất thì tấm trải phải ngang tầm người nằm.

Câu trả lời:

Câu 7. Trong đấu tranh, động tác Trong trường hợp nào nó được sử dụng?

A. Cần vượt địa hình trống vắng hoặc lúc địch ngừng bắn.

B. Những nơi sát địch, có địa hình che chắn, cao ngang ngực.

C. Nơi có địa hình, địa hình dễ gây tiếng động, phải dùng tay để dò mìn.

D. Lúc cần qua địa hình phẳng phiu, có vật bị che khuất thì tấm trải phải ngang tầm người nằm.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8. Trong đấu tranh, động tác nhảy vọt về phía trước Trong trường hợp nào nó được sử dụng?

A. Cần vượt địa hình trống vắng hoặc lúc địch ngừng bắn.

B. Những nơi sát địch, có địa hình che chắn, cao ngang ngực.

C. Nơi có địa hình, địa hình dễ gây tiếng động, phải dùng tay để dò mìn.

D. Gần địch, dò, gỡ mìn, chui qua hàng rào kẽm gai của địch,

Trả lời: A

Câu 9. Người lính trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác gì?

Trắc nghiệm Giáo dục đại cương 12 bài 6 phần 4 (có đáp án) (ảnh 2)

A. Cúi người lên cao lúc ko có trở lực vật.

B. Cúi thấp người lúc có trở lực vật.

C. Con bò cao bằng hai gang tay, bằng một gang tay.

D. Bò cao hai chân, hai tay.

Câu trả lời:

Câu 10. Bức tranh dưới đây mô tả hành động gì?

Trắc nghiệm Giáo dục phổ thông 12 bài 6 phần 4 (có đáp án) (ảnh 3)

A. Cúi người lên cao lúc ko có trở lực vật.

B. Cúi thấp người lúc có trở lực vật.

C. Con bò cao bằng hai gang tay, bằng một gang tay.

D. Bò cao hai chân, hai tay.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 11. Người lính trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác gì?

Trắc nghiệm Giáo dục đại cương 12 bài 6 phần 4 (có đáp án) (ảnh 4)

A. Lê cao.

B. Quả lê thấp.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Trả lời: A

Câu 12. Người lính trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác gì?

Trắc nghiệm Giáo dục đại cương 12 bài 6 phần 4 (có đáp án) (ảnh 5)

A. Lê cao.

B. Quả lê thấp.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Câu trả lời:

Câu 13. Người lính trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác gì?

Trắc nghiệm Giáo dục phổ thông 12 Bài 6 Phần 4 (có đáp án) (tranh 6)

A. Lê cao.

B. Quả lê thấp.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 14. Người lính trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác gì?

Trắc nghiệm Giáo dục đại cương 12 bài 6 phần 4 (có đáp án) (ảnh 7)

A. Lê cao.

B. Quả lê thấp.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Đáp án: BỎ

Câu 15. nội dung nào sau đây? ko Đó có phải là yêu cầu của động tác cơ bản trên chiến trường ko?

A. Luôn quan sát địch, địa hình, địa vật và đồng chí.

B. Vận dụng các tư thế vận động thích hợp ở mọi địa hình.

C. Hành động khôn ngoan, nhanh chóng, bí mật.

D. Hạn chế quan sát, chớp thời cơ tiến thẳng vào mục tiêu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 16. Lúc thực hiện động tác lê thấp cần chú ý điều gì?

A. Tay nào thuận thì tay đó áp sát đất.

B. Với tay nào thuận, tay kia ấn sát đất.

C. Súng luôn được đặt trên mặt đất để đảm kiểm soát an ninh toàn.

D. Lúc nào súng cũng phải đeo trên vai, ko để súng chạm đất.

Đáp án: BỎ

Câu 17. Trong đấu tranh, trườn ko Việc nào sau đây được thực hiện?

A. Lúc dò, gỡ mìn, chui qua hàng rào địch.

B. Nơi có vật bị che khuất, độ cao của tấm che ngang tầm người nằm.

C. Lúc cần vượt địa hình phẳng phiu áp sát địch.

D. Nơi có địa hình thoáng đãng, ko bị che chắn, che phủ.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 18. Lúc thực hiện động tác đi hunk Cần xem xét những gì?

A. Lúc khom lưng, mọi người ko được nhấp nhô hoặc cầm súng.

B. Lúc khom lưng chỉ được đặt nửa bàn chân trên mặt đất.

C. Lúc mang súng trường phải đặt tay phải lên ốp lót tay súng.

D. Một tay cầm súng, một tay cầm tài liệu, một tay trang bị vũ khí.

Trả lời: A

Câu 19. Lúc thực hiện động tác con bò một tay, một chân Cần xem xét những gì?

A. Luôn để súng trên mặt đất cho an toàn.

B. Ko đặt cả bàn chân xuống lúc vận chuyển.

C. Lúc cắt luôn đảm bảo báng súng chạm đất.

D. Súng đeo sau lưng; Đảm bảo 3 chắc 1 di để tiến tới nhân vật.

Đáp án: BỎ

Câu 20. Nội dung nào sau đây? sự mô tả hành động đúng bò bằng hai chân, hai tay?

Lúc thực hiện động tác con bò một tay, một chân Cần xem xét những gì?

A. Luôn để súng trên mặt đất cho an toàn.

B. Làm 2 chắc 1 di tới vị trí xác định.

C. Một tay cầm súng, tay kia cầm tài liệu, vũ khí.

D. Súng đeo sau lưng; Lúc bạn tiến bất kỳ bàn tay nào, hãy theo dõi đường đi của bàn chân đó.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 21. Điều nào sau đây mô tả ko đúng tư thế, trườn?

A. Người nằm sấp, bụng áp sát mặt đất.

B. Báng súng đặt dọc thân bên phải.

C. Hai chân duỗi thẳng, các mũi bàn chân chạm đất.

D. Người ngồi úp mặt xuống đất, mông trái và đùi trái chạm đất.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 22. Lúc thực hiện động tác trườn súng phải đặt dọc người, cách người từ

A. 10-15 cm.

B. 25 – 30 cm.

C. 45 – 50 cm.

D. 65 – 70 cm.

Đáp án: BỎ

Câu 23. Động tác khom lưng được sử dụng trong những trường hợp nào sau đây?

A. Nơi có đồ vật cất giấu thì đậy cao ngang đầu người nằm.

B. Gần địch trong đêm tối, sương mù địch khó phát hiện.

C. Hành quân trong đêm tối, ở xa ko phát hiện địch.

D. Cơ động trong điều kiện có địa hình phức tạp.

Đáp án: BỎ

Câu 24. Tư thế nào sau đây có thể sử dụng lúc đấu tranh ở khu vực gần địch có địa hình, địa vật che khuất, ngang ngực hoặc có sương mù?

A. Đi cúi người.

B. Cao bò.

C. Lê cao.

D. Quả lê thấp.

Trả lời: A

Câu 25. Tư thế ngồi nào sau đây có thể sử dụng lúc đấu tranh ở những nơi gần địch, có địa hình hoặc địa hình bị che khuất bởi chiều cao của tư thế ngồi?

A. Đi cúi người.

B. Cao bò.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Đáp án: BỎ

Câu 26. Tư thế nào sau đây có thể sử dụng lúc cơ động qua các địa hình, vật thể phát ra tiếng động như nơi có gạch, ngói, sỏi, đá lởm chởm… cần dò mìn?

A. Đi cúi người.

B. Cao bò.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Đáp án: BỎ

Câu 27. Tư thế nào sau đây có thể vận dụng lúc điều động qua địa hình phẳng phiu, nơi khuất, có điểm tựa cao ngang tầm người nằm?

A. Đi cúi người.

B. Cao bò.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Câu trả lời:

Câu 28. Tư thế nào sau đây có thể được sử dụng lúc cơ động qua địa hình trống vắng hoặc lúc địch ngừng bắn?

A. Đi cúi người.

B. Cao bò.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 29. Có thể sử dụng tư thế nào sau đây lúc cần vận chuyển nhanh từ địa hình này sang địa hình khác?

A. Chạy ẩu.

B. Cao bò.

C. Con trườn.

D. Lê cao.

Trả lời: A

Câu 30. Động tác nào sau đây thường được sử dụng lúc ở gần địch, cần thu hẹp mục tiêu hoặc lúc cơ động qua nơi có địa hình, vật khuất, chỗ nấp cao ngang tầm người ngồi?

A. Đi cúi người.

B. Lê.

C. Con trườn.

D. Nhảy về phía trước.

Đáp án: BỎ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn mẫu lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 6 Phần 4 (có đáp án)
Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 6. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường Câu 1. Trong ch…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận