Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 8 Phần 2 (có đáp án) Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 8. Công tác phòng không nhân dân – Phần 2 Câu 1. Công tác phòng khô…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 8 Phần 2 (có đáp án) Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 8. Công tác phòng không nhân dân – Phần 2 Câu 1. Công tác phòng khô… …

Trắc nghiệm Phòng ko Quốc gia 12 Bài 8. Công việc phòng ko nhân dân – Phần 2

Câu hỏi 1. Công việc phòng ko nhân dân ở Việt Nam chủ yếu do lực lượng nào thực hiện?

A. Đông đảo quần chúng nhân dân.

B. Quân đội nhân dân Việt Nam.

C. quân chủ lực Việt Nam.

D. Quân chủng Phòng ko Ko quân.

Trả lời: A

Câu 2. Nêu những hoạt động chủ yếu trong công việc phòng ko nhân dân ở Việt Nam?

A. Đánh địch thảm khốc ko tránh khỏi tổn thất, hi sinh.

B. Sơ tán, tránh né, khắc phục hậu quả để cắt bớt thiệt hại.

C. Chỉ chú trọng bắt phi công địch và bắn phá phi cơ địch.

D. Chống trả giỏi, quyết liệt; tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đáp án: BỎ

Câu 3. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh đúng mục tiêu của công việc phòng ko nhân dân ở Việt Nam?

A. Đảm bảo an toàn cho nhân dân, đảm bảo cho lực lượng đấu tranh.

B. Bảo vệ các mục tiêu quan trọng của tổ quốc, giảm thiệt hại về người và của.

C. Giữ vững sản xuất và đời sống, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

D. Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược Việt Nam của các thế lực thù địch.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4. Công việc phòng ko nhân dân được hiểu là: tổng hợp các giải pháp, hoạt động của

A. đông đảo quần chúng nhân dân để ứng phó với các cuộc tiến công đường ko của địch.

B. Quân đội nhân dân Việt Nam tập kích B52 của địch.

C. phòng ko phục vụ ứng phó với các cuộc phục kích của địch.

D. Quân nhân chủ lực của Việt Nam ứng phó với cuộc tấn công đường ko của địch.

Trả lời: A

Câu 5. Đế quốc Mĩ thực hiện trận chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất vào thời kì nào?

A. Năm 1968.

B. 1964 – 1968.

C. Năm 1972.

D. 1969 – 1973.

Đáp án: BỎ

Câu 6. Đế quốc Mĩ thực hiện trận chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ hai vào thời kì nào?

A. Năm 1968.

B. 1964 – 1968.

C. Năm 1972.

D. 1969 – 1973.

Câu trả lời:

Câu 7. Nội dung gì? ko phản ánh chuẩn xác mục tiêu của Mĩ trong hai lần thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam?

A. Cứu vãn các chiến lược chiến tranh đang diễn ra ở miền Nam Việt Nam.

B. Uy hiếp ý thức, làm lung lay ý chí chống Mỹ của quân và dân hai miền Nam – Bắc.

C. Ngăn chặn, cắt đứt sự tiếp viện của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến miền Nam.

D. Giành thắng lợi quyết định, buộc Việt Nam phải ký Hiệp nghị Pa-ri do Mĩ đề xuất.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8. Thắng lợi nào của quân và dân Việt Nam được nhắc tới trong đoạn trích sau: “12 ngày đêm đấu tranh và thắng lợi trên bầu trời miền Bắc cuối năm 1972 là một chiến dịch phòng ko đạt tới mức độ hủy diệt cao nhất, các trận ném bom tập kích . thảm khốc nhất, trong trận chiến đấu bảo vệ miền Bắc cũng như trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta”.

A. Trận “Điện Biên Phủ trên ko”.

B. Thắng lợi Vạn Tường (Quảng Ngãi).

C. Cuộc tiến công Khe Sanh (Quảng Trị).

D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Trả lời: A

Câu 9. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có chủ trương gì ứng phó với trận chiến tranh phá hoại của Mỹ (1964-1972)?

A. Sơ tán dân; bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của tổ quốc, duy trì sản xuất.

B. Kiên quyết đánh trả và xoá sổ các lực lượng tiến công đường ko của địch.

C. Tích cực thực hiện sơ tán, phòng tránh liên kết với đánh trả quyết liệt.

D. Chỉ chú trọng bảo toàn lực lượng, nhẫn nại chờ thời cơ chống trả địch.

Câu trả lời:

Câu 10. Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Nghị định 112/CP về tổ chức công việc phòng ko nhân dân vào thời kì nào?

A. Ngày 20-5-1963.

B. 25-7-1963.

C. Tháng 1-1964.

D. Tháng 6-1964.

Đáp án: BỎ

Câu 11. Hội nghị Phòng ko nhân dân lần thứ nhất ở miền Bắc (Việt Nam) được triệu tập lúc nào?

A. Ngày 20-5-1963.

B. 25-7-1963.

C. Tháng 1-1964.

D. Tháng 6-1964.

Câu trả lời:

Câu 12. Hội nghị Phòng ko nhân dân toàn miền Bắc (Việt Nam) lần thứ nhất được tổ chức

A. xác định rõ nhiệm vụ và tổ chức phòng ko nhân dân của các ngành, các ngành.

B. ra những chỉ thị trước tiên về công việc phòng ko nhân dân trên toàn miền Bắc.

C. ra Nghị định số 112/CP về tổ chức công việc phòng ko nhân dân.

D. thành lập Ủy ban phòng ko nhân dân Trung ương để quản lý công việc đấu tranh.

Trả lời: A

Câu 13. Nghị quyết số 184/CP về việc thành lập Ban CHQS Trung ương được ban hành vào thời kì nào?

A. Ngày 20-5-1963.

B. 25-7-1963.

C. 24-6-1964.

D. 23-12-1964.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 14. Trong những năm 1964 – 1972, lực lượng phòng ko của dân quân tự vệ miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu phi cơ Mỹ?

A. 424 chiếc.

B. 425 chiếc.

C. 426 chiếc.

D. 427 chiếc.

Trả lời: A

Câu 15. Nghị định nào sau đây được ban hành để thay thế Nghị định số 112/CP (25-7-1963) của Hội đồng Chính phủ về tổ chức công việc phòng ko nhân dân?

A. Nghị định số 100/CP (24-6-1964).

B. Nghị quyết số 184/CP (23-12-1964).

C. Nghị định số 65/2002/NĐ-CP (01/07/2002).

D. Nghị định số 74/2015/NĐ-CP (9/9/2015).

Câu trả lời:

Câu 16. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh đúng xu thế tăng trưởng của vũ khí, trang bị trong tiến công hỏa lực hiện nay?

A. Tác chiến điện tử đa năng, tầm xa, mạnh.

B. Hệ thống điều khiển hiện đại, độ chuẩn xác cao.

C. Trang bị vũ khí có sức công phá mạnh.

D. Vũ khí còn phụ thuộc vào yếu tố ko gian để thực hiện.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 17. Đặc điểm của chiến tranh bằng hỏa lực từ xa của chủ nghĩa đế quốc hiện đại là gì?

A. Phụ thuộc nhiều vào thời kì và ko gian của mục tiêu tấn công.

B. Ko cần đưa quân đi chiếm đất nhưng mà vẫn đạt được mục tiêu chính trị.

C. Ko thể tấn công vào vùng biển, vùng trời của một quốc gia nào đó.

D. Trực diện với lực lượng đấu tranh nên ko tránh khỏi thương vong.

Đáp án: BỎ

Câu 18. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh đặc điểm cách đánh từ xa của chủ nghĩa đế quốc hiện nay?

A. Ko phụ thuộc nhiều vào thời kì, ko gian của mục tiêu tấn công.

B. Ko cần đưa quân đi chiếm đất nhưng mà vẫn đạt được mục tiêu chính trị.

C. Ko thể tấn công vào vùng biển, vùng trời của một quốc gia nào đó.

D. Tránh được thương vong do ko xúc tiếp trực tiếp với lực lượng đấu tranh.

Câu trả lời:

Câu 19. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh đúng phương pháp chung lúc tiến công hỏa lực đường ko của địch?

A. Tấn công từ xa.

B. Đánh đêm, bay cao độ.

C. Chiến tranh điện tử mạnh mẽ.

D. Sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Trả lời: A

Câu 20. Một trong những phương pháp rộng rãi lúc tấn công hỏa lực trên ko của quân địch là

A. đánh đêm, bay cao.

B. tấn công từ xa.

C. chỉ đánh từng đợt nhỏ.

D. bắn phá chủ yếu các mục tiêu nhỏ.

Đáp án: BỎ

Câu 21. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh đúng phương pháp chung lúc tiến công hỏa lực đường ko của địch?

A. Đánh đêm, bay tầm thấp.

B. Đánh từng đợt lớn liên kết đánh nhỏ.

C. Đánh vào các mục tiêu trọng tâm.

D. Chỉ đánh vào đêm hôm để gây bất thần.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 22. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh chuẩn xác thủ đoạn của địch lúc tiến công bình đường ko?

A. Tổ chức trinh sát nắm chắc mục tiêu để tiến công.

B. Sử dụng hệ thống chỉ huy, tình báo, thông tin hiện đại.

C. Liên kết tiến công hỏa lực với các hoạt động: bạo loạn, ngoại giao…

D. Chỉ sử dụng một loại vũ khí, trang bị – thiết bị để tấn công.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 23. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh chuẩn xác thủ đoạn của địch lúc tiến công bình đường ko?

A. Sử dụng phương tiện đánh lén, xâm nhập tầm thấp.

B. Tấn công bình nhiều loại vũ khí, thực hiện đồng thời từ nhiều hướng.

C. Chỉ đánh vào đêm hôm, đánh từng đợt lớn để gây yếu tố bất thần.

D. Tấn công vào các khu đông dân cư và các lực lượng vũ trang gây hoang mang lo sợ.

Câu trả lời:

Câu 24. Nội dung nào sau đây? ko phản ánh chuẩn xác thủ đoạn của địch lúc tiến công bình đường ko?

A. Sử dụng phi cơ trinh sát, phi cơ đấu tranh để làm chủ bầu trời.

B. Đánh trả quyết liệt từng đợt lớn liên kết với đánh nhỏ, liên tục ngày đêm 24/24 giờ.

C. Liên kết tiến công hỏa lực với các hoạt động: bạo loạn lật đổ, ngoại giao, kinh tế…

D. Đánh đêm, bay tầm thấp để tạo yếu tố bất thần cho cuộc tiến công.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 25. Phương châm cơ bản của công việc phòng ko nhân dân Việt Nam ko Điều nào sau đây được bao gồm?

A. Toàn dân – toàn diện.

B. Tích cực, chủ động.

C. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

D. Liên kết thời bình và thời chiến.

Câu trả lời:

Câu 26. Nội dung nào sau đây chưa phản ánh đúng yêu cầu của công việc phòng ko nhân dân ở Việt Nam?

A. Lấy “phòng”, “tránh” làm chính, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

B. Liên kết chặt chẽ lực lượng nhiều năm kinh nghiệm và bán nhiều năm kinh nghiệm của quần chúng.

C. Hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng phòng ko của ba quân chủng.

D. Đánh giặc thông qua công việc quần chúng và quân sự nhiều năm kinh nghiệm của nhà nước.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 27. Nội dung công việc phòng ko nhân dân ko gồm những giải pháp nào sau đây?

A. Tuyên truyền, giáo dục về công việc phòng ko nhân dân.

B. Chỉ cần tập trung đánh trả cho tốt, đánh trả quyết liệt, ko cần sơ tán.

C. Tổ chức ngụy trang, sơ tán, phân tán để hạn chế tổn thất.

D. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động cho lực lượng phòng ko nhân dân.

Đáp án: BỎ

Câu 28. Lực lượng nòng cốt trong phòng ko nhân dân là

A. Đông đảo quần chúng nhân dân.

B. phòng ko và ko quân.

C. lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương.

D. lực lượng vũ trang toàn dân.

Đáp án: BỎ

Câu 29. Những nơi trú ẩn và công trình bảo vệ nào sau đây được phản ánh trong bức ảnh dưới đây?

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 8 Phần 2 (Có đáp án)

A. Bức tường bom.

B. Giao thông hào.

C. Địa đạo.

D. Đường hầm hình chữ A.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 30. Hãy quan sát bức ảnh dưới đây (được chụp trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mĩ) và trả lời các câu hỏi.

Trắc nghiệm Giáo dục phổ thông 12 Bài 8 Phần 2 (có đáp án) (ảnh 2)

Em nhỏ trong ảnh đã sử dụng phương tiện bảo vệ nào?

A. Bức tường bom.

B. Giao thông hào.

C. Hầm tư nhân.

D. Đường hầm hình chữ A.

Câu trả lời:

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn học lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 8 Phần 2 (có đáp án)
Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 8. Công tác phòng không nhân dân – Phần 2 Câu 1. Công tác phòng khô…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận