Trắc nghiệm GDQP Bài: Lợi dụng địa hình, địa vật Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật 1. Địa hình nào sau đây không phải là địa h…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDQP Bài: Lợi dụng địa hình, địa vật Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật 1. Địa hình nào sau đây không phải là địa …

Trắc nghiệm Giáo dục đại cương 12 Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa hình

1. Địa hình nào sau đây ko phải là địa hình mở?

một. đồi trọc

b. Cát

c. cánh đồng

d. bãi biển bằng vận

2. Điều nào sau đây ko đúng về việc tận dụng lợi thế của địa hình và đặc điểm?

một. Thắng địch thì dễ, địch khó thắng ta

b. Ta quan sát địch giỏi, địch khó phát hiện ta

c. Ngụy trang phải khéo

d. Nên lợi dụng đặc điểm địa lý có tính chất bí mật, an toàn

3. Lúc lợi dụng địa hình cần chú ý điều gì?

một. Cần xác định tốt nơi cần tận dụng

b. Vị trí nào là tốt nhất để tận dụng một cách kín đáo?

c. Luôn tận dụng vị trí bên trái tính năng

d. Tùy theo tình hình của quân thù, miễn sao có lợi nhất

4. Những địa hình và địa hình nào sau đây là vật ẩn?

một. gò

b. cây bụi

c. đồi trọc

d. Cát

5. Địa hình và đặc điểm nào sau đây là bao phủ?

một. Mặt đường

b. mặt nước

c. gò

d. cây bụi

6. Lúc lợi dụng địa hình, địa hình cần xem xét những tư thế và động tác nào?

một. Tư thế, động tác luôn phải cao hơn nhân vật sử dụng

b. Tư thế phải lớn hơn nhân vật được sử dụng

c. Hành động lúc lợi dụng phải hết sức bí mật và khôn khéo

d. Cần dựa vào địa hình cao rộng để tận dụng

7. Địa hình và đặc điểm nào sau đây ko phải là vật che khuất?

một. Cửa

b. cây bụi

c. cây bụi

d. Xa lộ

8. Địa hình và đặc điểm nào sau đây ko phải là địa phủ?

một. Xuất xứ

b. Kiến trúc kiên cố

c. gò

d. cây bụi

9. Lựa chọn nào sai với nội dung cần chú ý lúc lợi dụng địa hình, đặc điểm?

một. Cần xác định tốt nơi cần tận dụng

b. Vị trí khai thác phải căn cứ vào màu sắc, hình dạng địa hình

c. Lúc tận dụng, thường phải đi sau tính năng

d. Phải căn cứ vào nhiệm vụ, tình hình địch

10. Lúc lợi dụng địa hình cần chú ý điều gì?

một. Cần xác định tốt nơi cần tận dụng

b. Vị trí nào được sử dụng tốt nhất?

c. Lúc chiếm ưu thế luôn đi bên trái địa hình

d. Ko cần căn cứ vào nhiệm vụ, tình hình địch

11. Tư thế và động tác lúc lợi dụng địa hình cần xem xét điều gì?

một. Tư thế, động tác luôn phải cao hơn nhân vật sử dụng

b. Tư thế của động tác phải tùy theo nhân vật sử dụng

c. Hành động lúc lợi dụng phải hết sức bí mật và khôn khéo

d. Ko dựa trên tiện ích cao hay thấp

12. Lúc lợi dụng địa hình, địa hình cần có những nội dung gì?

một. Tăng cường quan sát, phát hiện địch

b. Quyết tâm đánh giặc

c. Hành động phải khôn khéo, bí mật, khôn khéo

d. Luôn dựa vào địa hình để tận dụng

13. Tác động của địa hình và đặc điểm kì bí là gì?

một. Vừa che vừa chống bom đạn địch

b. Bao gồm hành động, nhưng ko thể chịu được đạn trực tiếp

c. Có tác dụng che giấu vũ khí và các thiết bị khác

d. Là căn cứ rất thuận tiện cho các hoạt động tác chiến của đơn vị

14. Tác dụng của địa hình, độ che phủ của địa hình?

một. Tác dụng che, giấu vũ khí, trang bị khác

b. Chủ yếu để bảo vệ người dân lúc hành quân và cất giấu vũ khí

c. Chống lại đạn của quân thù và che giấu hành động

d. Có tác dụng đảm kiểm soát an ninh toàn tuyệt đối cho con người trước bom đạn

15. Địa hình, địa hình trống vắng là

một. nơi ko có vỏ bọc, chở che

b. nơi những ngọn đồi cằn cỗi ko bị che khuất

c. mặt biển, nơi ko có vỏ bọc hoặc che phủ

d. vị trí phẳng nhưng ko cần hỗ trợ

16. Lợi dụng địa thế, tiềm tàng để làm gì?

một. Dùng để ẩn náu lúc địch dùng bom cháy Na pan

b. Chủ yếu để che đậy một số hành động của tôi

c. Được sử dụng để tránh đạn và mảnh đạn

d. Tận dụng để tránh thiệt hại lúc quân thù sử dụng bom cháy

17. Có những dạng địa hình nào và ẩn hiện?

một. Độ mờ tuyệt đối và tương đối

b. Vật thể bị che khuất một phần và toàn thể

c. Che giấu là kín đáo và che giấu ko phải là rất kín đáo

d. Vùng tối dày và vùng tối mỏng

18. Các dạng địa hình, đặc điểm ẩn lúc lợi dụng có giống nhau ko?

một. Tất cả đều giống nhau

b. Hoàn toàn khác lạ

c. Vật lớn nhỏ không giống nhau thì giống nhau

d. Tùy từng vị trí

19. Lúc lợi dụng các loại địa hình, đặc điểm ẩn náu cần xem xét điều gì?

một. Trong mọi điều kiện, bạn phải tận dụng vị trí phía sau tính năng

b. Xoành xoạch tư thế chuyển động phải thấp và nhỏ hơn nhân vật sử dụng

c. Tùy thuộc vào độ dày của địa hình không giống nhau để tận dụng nó

d. Ko thay đổi vị trí lúc tận dụng các tính năng ẩn

20. Lúc lợi dụng các loại địa hình, địa vật cần chú ý điều gì?

một. Lúc đã xoá sổ được địch thì phải rời khỏi vị trí đó và sử dụng đồ vật khác

b. Phải liên tục thay đổi vị trí lúc chiếm lợi thế

c. Thay đổi độ mờ lúc quân thù xuất hiện

d. Cố định vị trí để tận dụng lợi thế để giữ vững thế trận

21. Một trong những tác động của địa hình và hỗ trợ là gì?

một. Lợi dụng để giữ vững thế trận của mỗi người

b. Có tác dụng bảo vệ an toàn cho nhân dân lúc địch dùng bom cháy

c. Tránh đạn, mảnh đạn và mảnh đạn của quân thù

d. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trong đấu tranh

22. Chọn địa hình, đặc điểm hỗ trợ cần xem xét điều gì?

một. Trong trận chiến, bạn phải ổn định và an toàn

b. Phải tuyệt đối an toàn trước bom đạn của địch

c. Kế bên nhân vật phải có nhân vật che khuất thì mới lợi dụng được.

d. Phải thuận tiện diệt địch, bảo vệ mình

23. Mục tiêu của việc tận dụng địa hình và đặc điểm ẩn giấu là gì?

một. Tránh mảnh đạn của quân thù

b. Tránh đạn quân thù

c. Để có tư thế đấu tranh tốt

d. Để che đậy hành động của tôi

24. Tác dụng của địa hình, bao che và địa hình, bao che có gì giống nhau?

một. Tránh đạn quân thù

b. Để che giấu, hoặc che đậy hành động của tôi

c. Tránh mảnh đạn của quân thù

d. Che giấu vũ khí, thiết bị

25. Nội dung nào trái với yêu cầu lợi dụng địa hình, địa vật để che khuất, che lấp?

một. Địch quan sát được, địch khó phát hiện ta

b. Thắng địch thì dễ, địch khó thắng ta

c. Hành động phải khôn khéo, bí mật, khôn khéo

d. Triệt để lợi dụng những nơi có địa hình cao, bất thần để dễ quan sát địch

26. Nội dung nào chưa thích hợp với yêu cầu tận dụng địa hình, đặc điểm?

một. Thắng địch thì dễ, địch khó thắng ta

b. Ta quan sát địch giỏi, địch khó phát hiện ta

c. Ngụy trang phải khéo

d. Phải tận dụng địa thế kiên cố, vững chắc

27. Trong đấu tranh lợi dụng địa hình, che chắn để làm gì là chủ yếu?

một. Giữ thế trận vững chắc, sử dụng hỏa lực xoá sổ địch xác thực

b. Có thể đấu tranh trong khoảng thời gian dài với quân thù

c. Cất giấu an toàn vũ khí, lương thực, thực phẩm

d. Kịp thời ẩn náu lúc đánh địch

28. Chuyển động ở địa hình trống vắng có gì trái lại với chuyển động?

một. Vào đêm tối, nhảy về phía trước, nhanh chóng vượt qua

b. Lợi dụng sơ hở của địch để nhanh chóng vượt qua

c. Ngụy trang, sử dụng tư thế thấp, khôn khéo vượt qua

d. Ngừng quyết tâm vượt qua nó và tìm cách khác để vận chuyển

29. Trong đấu tranh, các tư thế và động tác cụ thể lúc lợi dụng địa hình, địa vật để yểm trợ?

một. Ném lựu đạn phải chọn tư thế nằm

b. Bắn súng thì phải chọn tư thế quỳ

c. Muốn bắn súng và ném lựu đạn thì phải ở tư thế đứng và quỳ

d. Cần tận dụng thế đứng để bắn

30. Lúc cơ động qua địa hình thoáng, thao tác nào sau đây là thích hợp?

một. Báo cáo với chỉ huy cho một lệnh cấm

b. Nhanh chóng vượt qua bằng mọi giá

c. Ngụy trang, sử dụng tư thế thấp, khôn khéo vượt qua

d. Ngừng quyết tâm vượt qua khu vực này

31. Vì sao lúc sử dụng súng, vị trí lợi dụng địa hình, địa hình chủ yếu là phía sau và bên phải?

một. Người bắn được che chắn hoàn toàn khỏi quân địch

b. Theo quy định, mọi người phải thực hiện nghiêm túc.

c. Thích hợp với cấu trúc súng và thuận tiện cho việc vận chuyển súng

d. Thích hợp với điều kiện địa hình, đặc điểm địa lý

32. Nếu người sử dụng súng thuận tay trái, thuận tay trái, lợi dụng địa hình, vị trí nào là tốt nhất để bao quát địa hình?

một. Phía sau, bên phải

b. Phía sau, bên trái

c. Đằng sau, ở giữa

d. Hai bên, phía trước

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn học lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm GDQP Bài: Lợi dụng địa hình, địa vật
Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật 1. Địa hình nào sau đây không phải là địa h…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận