Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 có đáp án Bài 3: Các nước Đông Bắc Á Câu 1: Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành 2 miền theo vĩ tuyến số ba…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 có đáp án Bài 3: Các nước Đông Bắc Á Câu 1: Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành 2 miền theo vĩ tuyến số …

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Câu 1: Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành 2 miền theo vĩ tuyến số bao nhiêu?

A. Vĩ tuyến 39

B. Vĩ tuyến 38

C. Vĩ tuyến 16

D. Vĩ tuyến 37

Lời giải: 

Sau lúc thoát khỏi giai cấp thống trị của phát xít Nhật, trong bối cảnh của trận đấu tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38. Phía Nam là nhà nước Đại Hàn Dân Quốc. Phía Bắc là nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Nhà nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) được thành lập vào thời kì nào và ở đâu?

A. Tháng 8 – 1948, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

B. Tháng 9 – 1948, ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên.

C. Tháng 8 – 1949, ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

D. Tháng 9 – 1949, ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên.

Lời giải: 

Sau lúc thoát khỏi giai cấp thống trị của phát xít Nhật, trong bối cảnh của trận đấu tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38. Phía Nam là nhà nước Đại Hàn Dân Quốc (tháng 8-1948). Phía Bắc là nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (tháng 9-1948).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Trong những năm 1950-1953, hai miền bán đảo Triều Tiên ở trong tình thế

A. Hòa dịu, hợp tác

B.Hòa bình, hòa hợp

C. Đối đầu nhưng ko xảy ra xung đột quân sự

D. Chiến tranh xung đột

Lời giải: 

Trong những năm 1950-1953, trận đấu tranh giữa hai miền Triều Tiên đã diễn ra. Tới tháng 7-1953, hai bên kí hiệp nghị đình chiến tại Bàn Môn Điếm, vĩ tuyến 38 vẫn được coi là ranh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Hiệp nghị hòa hợp giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên được kí kết từ năm 2000 có ý nghĩa gì?

A. Mở ra thời kì hợp tác cùng tăng trưởng giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.

B. Mở ra bước mới trong tiến trình hòa hợp, thống nhất bán đảo Triều Tiên.

C. Xong xuôi thời kì đối đầu căng thẳng giữa hai miền.

D. Xong xuôi tình trạng chia cắt, thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Lời giải: 

Từ năm 2000, hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai miền đã kí hiệp nghị hòa hợp giữa hai nước, mở ra một bước mới trong tiến trình hòa hợp, thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đâu ko phải lý do vì sao cho tới hiện tại Đài Loan vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

A. Do Quốc dân Đảng vẫn nắm quyền kiểm soát khu vực này sau cuộc nội chiến 1946 – 1949

B. Do nhân dân Đài Loan ko muốn chịu sự kiểm soát của CHND Trung Hoa

C. Do sự chia rẽ của các thế lực thù địch

D. Do đường lối “một non sông hai cơ chế” nhà nước CHND Trung Hoa muốn thực hiện

Lời giải: 

Năm 1949, chính quyền của Quốc dân Đảng bị thất bại, phải chạy ra Đài Loan, xây dựng khu vực này thành một vùng độc lập với Trung Quốc đại lục. Tới nay, Đài Loan vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cùng với đó, nhân dân Đài Loan ko muốn chịu sự kiểm soát của CHND Trung Hoa và đường lối “một non sông hai cơ chế” nhưng mà nhà nước CHND Trung Hoa muốn thực hiện. Đây là những lí do khiến cho tới hiện tại Đài Loan vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Nguyên nhân chủ quan cơ bản tạo nên nền kinh tế năng động của “con rồng” kinh tế Đài Loan là gì?

A. Chính quyền Đài Loan thực hiện những cải cách tiến bộ.

B. Giáo dục và khoa học – kĩ thuật được coi trọng.

C. Thu được sự trợ giúp của CHND Trung Hoa.

D. Dựa vào nguồn trợ giúp tài chính từ Mĩ.

Lời giải: 

Bước sang những thập niên cuối của thế kỉ XX, Đài Loan có nền kinh tế tăng trưởng năng động, và được coi là một trong những “con rồng” ở Đông Á với mức tăng trưởng kinh tế trung bình là 8,5%/năm. Nguyên nhân chủ quan, cơ bản nhất xúc tiến sự tăng trưởng của kinh tế Đài Loan chính là giáo dục và khoa học – kĩ thuật rất được coi trọng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Hội nghị nào đã đưa ra quyết định chia đôi bán đảo Triều Tiên thành 2 miền theo vĩ tuyến 38?

A. Hội nghị Pốtxđam

B. Hội nghị Pari

C. Hội nghị Xan Phranxico

D. Hội nghị Ianta

Lời giải: 

Trong thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi tác động ở châu Âu và châu Á tại hội nghị Ianta có quy định: ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân đội Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Hội nghị Ianta đã thỏa thuận vấn đề bán đảo Triều Tiên như thế nào?

A. Triều Tiên tạm thời chia cắt thành hai miền với hai cơ chế chính trị không giống nhau.

B. Thành lập ở phía Bắc Triều Tiên nhà nước Đại Hàn Dân quốc, phía Nam là nhà nước Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên.

C. Quân đội Liên Xô đóng ở phía Bắc Triều Tiên, phía Nam là quân đội Mĩ, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới tạm thời.

D. Triều Tiên được phân thành hai miền Nam – Bắc, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới quân sự.

Lời giải: 

Theo Hội nghị Ianta, vấn đề Triều Tiên được quyết định như sau: Quân đội Liên Xô đóng ở phía Bắc Triều Tiên, phía Nam là quân đội Mĩ, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới tạm thời. Trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, việc thành lập một chính phủ chung ko được thực hiện. Tháng 8 – 1948, nhà nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập ở phía Nam. Tháng 9 – 1948, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Đặc điểm chung của khu vực Đông Bắc Á nửa sau thế kỉ XX là

A. Tất cả quốc gia đều thực hiện cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít giành độc lập dân tộc

B. Trừ Nhật Bản, tất cả các nước còn lại trong khu vực đều trong tình trạng kém tăng trưởng

C. Tất cả quốc gia đều nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khôi phục, xây dựng, tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ

D. Hồ hết tất cả các nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

Lời giải: 

Trước Chiến tranh toàn cầu thứ hai (1939-1945), các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa thưc dân nô dịch. Sau chiến tranh, họ đã tuần tự giành được độc lập, nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng, tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Trong 4 “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có 3 (Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan); Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu; kinh tế trung quốc trong những năm 80-90 của thế kỉ XX đạt vận tốc tăng trưởng nhanh và cao nhất toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Nhận xét nào dưới đây về khu vực Đông Bắc Á nửa sau thế kỉ XX là đúng?

A. Là khu vực có kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, nhưng đời sống nhân dân vẫn chưa được cải thiện.

B. Tất cả quốc gia đều có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cao nhất toàn cầu.

C. Phong trào giải phóng dân tộc tăng trưởng mạnh mẽ.

D. Tất cả quốc gia đều nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khôi phục, xây dựng, tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.

Lời giải: 

Trước Chiến tranh toàn cầu thứ hai (1939-1945), các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch. Sau chiến tranh, họ đã tuần tự giành được độc lập, nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng, tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Trong 4 “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có 3 (Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan); Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu; kinh tế Trung Quốc trong những năm 80-90 của thế kỉ XX đạt vận tốc tăng trưởng nhanh và cao nhất toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Vấn đề chủ yếu gây nên tình trạng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hiện nay là gì?

A. Sự đối lập về hệ tư tưởng giữa TBCN với XHCN.

B. Do vấn đề dầu mỏ và việc sử dụng tài nguyên giữa hai nước.

C. Do vấn đề tăng trưởng công nghiệp quân sự – công nghiệp hạt nhân của Triều Tiên.

D. Do sự hậu thuẫn của Mĩ đối với Hàn Quốc và Trung Quốc đối với Triều Tiên.

Lời giải: 

Mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc từ năm 1989 nhưng quan hệ hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng căng thẳng do Triều Tiên chủ trương tăng trưởng công nghiệp quân sự, đặc thù là vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Điều này đã làm cho Hàn Quốc rất quan ngại và liên tục có những hành động đáp trả.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Đâu ko phải là chuyển đổi của các nước Đông Bắc Á sau chiến tranh toàn cầu thứ hai?

A. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

B. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

C. Phong trào giải phóng dân tộc tăng trưởng mạnh mẽ.

D. Các nước đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

Lời giải: 

Những chuyển đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai bao gồm:

* Sự chuyển đổi về mặt chính trị:

 – Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1 – 10 – 1949).

– Sự xuất hiện nhà nước tại bán đảo Triều Tiên:

+ Phía Nam: Đại Hàn Dân Quốc (8 – 1948). 

+ Phía Bắc: Cộng hoà dân chủ sở hữu dân Triều Tiên (9 – 1948).

 * Sự chuyển đổi về mặt kinh tế: Đây là khu vực có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đời sống của nhân dân được cải thiện.

 – Hiện nay, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có ba, đó là: Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

– Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu.

– Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc có vận tốc tăng trưởng nhanh và cao nhất toàn cầu.

– Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng non sông.

=> Loại trừ đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Chuyển đổi lớn về kinh tế của các nước Đông Bắc Á sau chiến tranh toàn cầu thứ hai là

A. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

B. Phong trào giải phóng dân tộc tăng trưởng mạnh mẽ.

C. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

D. Các nước đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

Lời giải: 

Sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai, khu vực Đông Bắc Á có những chuyển đổi lớn về cả kinh tế và chính trị.

* Sự chuyển đổi về mặt kinh tế: Đây là khu vực có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đời sống của nhân dân được cải thiện.

 – Hiện nay, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có ba, đó là: Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

– Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu.

– Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc có vận tốc tăng trưởng nhanh và cao nhất toàn cầu.

– Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng non sông.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Trước lúc trở về chủ quyền của Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao là vùng đất thuộc địa của thực dân nào?

A. Anh và Bồ Đào Nha.        

B. Bồ Đào Nha và Pháp

C. Anh và Tây Ban Nha. 

D. Mĩ và Tây Ban Nha

Lời giải: 

Hồng Công và Ma Cao vẫn là những vùng đất thuộc địa của Anh và Bồ Đào Nha, cho tới cuối những năm 90 của thế kỉ XX mới trở về chủ quyền của Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Trong những thập niên cuối thế kỉ XX, những năm đầu thế kỉ XXI, quốc gia/vùng lãnh thổ nào ở Đông Bắc Á có vận tốc tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất toàn cầu?

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc

C. Hàn Quốc

D. Đài Loan

Lời giải: 

Trong những thập niên cuối thế kỉ XX, những năm đầu thế kỉ XXI, Trung Quốc có vận tốc tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở tình hình non sông như thế nào?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tương đối tăng trưởng.

B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa kém tăng trưởng.

C. Kinh tế tương đối tăng trưởng.

D. Nền kinh tế nghèo nàn, lỗi thời.

Lời giải: 

Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền kinh tế nghèo nàn, lỗi thời.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc thực hiện trong vòng thời kì nào?

A. 1949 – 1953       B. 1953 – 1957

C. 1957- 1961       D. 1961 – 1965

Lời giải: 

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc thực hiện trong thời kỳ 1953 – 1957.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?

A. Sự giúp sức và trợ giúp của Mĩ.

B. Sự giúp sức của các nước Đông Âu.

C. Sự giúp sức của Liên Xô.

D. Sự giúp sức của các nước tư bản.

Lời giải: 

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc hoàn thành thắng lợi nhờ vào nỗ lực lao động của toàn dân và sự giúp sức của Liên Xô.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19. Trong mười năm đầu xây dựng cơ chế xã hội chủ nghĩa (1949 – 1959), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.

C. Thi hành chính sách tích cực nhằm củng cố hòa bình và xúc tiến phong trào cách mệnh toàn cầu.

D. Thi hành chính sách đối ngoại nhằm đẩy lùi các phong trào cách mệnh toàn cầu.

Lời giải: 

Trong mười năm đầu xây dựng cơ chế xã hội chủ nghĩa (1949 – 1959), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và xúc tiến phong trào cách mệnh toàn cầu

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới vào năm

A. 1978.

B. 1982.

C. 1987.

D. 1992.

Lời giải: 

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới vào năm 1978.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21. Sự chia cắt của Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên phản ánh vấn đề gì trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai?

A. Sự đối đầu Đông – Tây và Chiến tranh lạnh.

B. Chiến lược toàn cầu của Hoa Kì.

C. Sự tăng trưởng mạnh của các lực lượng dân tộc ở các nước thuộc địa.

D. Sự cạnh tranh phạm vi tác động giữa các nước tư bản.

Lời giải: 

Sự chia cắt của Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên phản ánh sự đối đầu Đông – Tây và cục diện Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22. Nguyên nhân chính khiến Quốc dân Đảng và Đảng Cộng Sản ko thể hợp tác xây dựng chính phủ liên hợp như quy định của Hội nghị Ianta (2-1945) là gì?

A. Do tác động của cuộc Chiến tranh lạnh.

B. Do sự đối lập ý thức hệ và tham vọng lãnh đạo cách mệnh Trung Quốc.

C. Do sự tăng trưởng lực lượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D. Do sự can thiệp của Mĩ.

Lời giải: 

Nguyên nhân chính khiến Quốc dân Đảng và Đảng Cộng Sản ko thể hợp tác xây dựng chính phủ liên hợp như quy định của hội nghị Ianta (2-1945) là do sự đối lập ý thức hệ và tham vọng lãnh đạo cách mệnh Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23. Công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) và công cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985 – 1991) có điểm gì tương đồng?

A. Chủ trương lấy cải cách chính trị làm trọng tâm.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

C. Đưa non sông tăng trưởng mạnh mẽ theo tuyến đường chủ nghĩa xã hội.

D. Diễn ra lúc non sông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Lời giải: 

Công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) và công cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985 – 1991) đều diễn ra lúc non sông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Các phương án còn lại là điểm khác lạ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương

A. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

B. lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm.

C. lấy tăng trưởng kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

D. lấy tăng trưởng văn hoá làm trọng tâm.

Lời giải: 

Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25. Từ sau năm 1978, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với những thời kỳ trước?

A. Kiên trì tuyến đường xã hội chủ nghĩa.

B. Kiên trì cải cách dân chủ sở hữu dân.

C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

D. Thực hiện đường lối cải cách và mở cửa.

Lời giải: 

Từ sau năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện đường lối cải cách và mở cửa, đây là điểm khác lạ so với các thời kỳ trước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26. Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là:

A. Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo, Malaixia

B. Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo, Hồng Kông

C. Hàn Quốc, Triều Tiên, Xingapo, Malaixia

D. Trung Quốc, Đài Loan, Xingapo, Malaixia

Lời giải: 

Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo, Hồng Kông.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 toàn cầu tuần tự là:

A. Nhật Bản và Trung Quốc.

B. Trung Quốc và Nhật Bản.

C. Trung Quốc và Hàn Quốc.

D. Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lời giải: 

Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 toàn cầu tuần tự là Trung Quốc và Nhật Bản.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 28. Nguyên tắc nào ko được xác định trong đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978)?

A. Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị.

B. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông.

D. Kiên trì chủ nghĩa xã hội và chuyên chính dân chủ sở hữu dân.

Lời giải: 

Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị ko được xác định trong đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29. Từ những năm 80 của thế kỉ XX tới nay, đường lối đối ngoại chung của Trung Quốc là gì?

A. Hợp tác với các nước ASEAN để cùng tăng trưởng.

B. Bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô.

C. Hòa bình, hữu nghị với các nước Đông Dương.

D. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên toàn cầu.

Lời giải: 

Từ những năm 80 của thế kỉ XX tới nay, đường lối đối ngoại chung của Trung Quốc là mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30. Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

A. 1949

B. 1950

C. 1951

D. 1952

Lời giải: 

Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31: Sau thời kỳ từ tháng 7-1946 tới tháng 6-1947, quân giải phóng Trung Quốc thực hiện chiến lược

A. Phòng vệ

B. Phòng vệ tích cực

C. Phản công

D. Thủ hiểm

Lời giải: 

Trong thời kỳ từ tháng 7-1946 tới tháng 6-1947 quân giải phóng Trung Quốc thực hiện chiến lược phòng vệ tích cực. Tới thời kỳ 2, quân giải phóng Trung Quốc đã chuyển sang phản công, tuần tự giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 32: Trong thời kỳ 1949 – 1959, Trung Quốc thi hành đường lối đối ngoại như thế nào?

A. Thụ động, phụ thuộc vào Liên Xô

B. Thù địch với nhiều quốc gia

C. Nước lớn

D. Hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mệnh toàn cầu

Lời giải: 

Trong thời kỳ 1949-1959, Trung Quốc thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và xúc tiến sự tăng trưởng của phong trào cách mệnh toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Ý nào dưới đây ko phải đường lối đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1978?

A. Phổ biến hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia,…

B. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên toàn cầu, góp sức khắc phục các vụ tranh chấp quốc tế.

C. Ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ.

Lời giải: 

Từ năm 1978, chính sách đối ngoại của Trung Quốc có nhiều thay đổi. Năm 1979, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã phổ biến hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia,… Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên toàn cầu, góp sức khắc phục các vụ tranh chấp quốc tế.

Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam tới thời kì này đã kết thúc.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 34: Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời kì nào?

A. 18-1-1949

B. 18-1-1950

C. 18-1-1951

D. 20-1-1950

Lời giải: 

Ngày 18-1-1950, Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 35: Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công và Ma Cao vào thời kì nào?

A. Tháng 7 và tháng 12 – 1997.

B. Tháng 7 và tháng 12 – 1999.

C. Tháng 7 – 1997 và tháng 12 – 1999.

D. Tháng 12 – 1997 và tháng 7 – 1999.

Lời giải: 

Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công ( 7 – 1997) và Ma Cao ( 12 – 1999).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 36: Trong 20 năm (1978-1998) thực hiện đường lối cải cách, Trung Quốc đã đạt được thành tựu về kinh tế nào dưới đây

A. Năm 1998, GDP Trung Quốc đạt 7000 tỉ USD

B. Sản lượng cá đứng thứ hai toàn cầu

C. Tổng thành phầm của Trung Quốc chiếm 40% tổng thành phầm kinh tế toàn cầu

D. GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%

Lời giải: 

Sau 20 năm (1978 – 1998) thực hiện đường lối cải cách, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu: nền kinh tế Trung Quốc chuyển đổi nhanh chóng, đạt vận tốc tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong đó, tiêu biểu là GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 37: Đâu ko phải là thành tựu về khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc từ sau công cuộc cải cách – mở cửa (1978)?

A. Phóng thành công 5 con tàu “Thần Châu” vào ko gian vũ trụ.

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Thực hiện chương trình thám hiểm ko gian.

D. Trở thành quốc gia thứ ba (sau Nga, Mĩ) có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

Lời giải: 

Từ lúc thực hiện công cuộc cải cách mở của, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu to lớn về khoa học – kĩ thuật. Năm 1964, Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử. Chương trình thám hiểm ko gian được thực hiện từ năm 1992. Phóng thành công 5 con tàu “Thần Châu”, trong đó, con tàu “Thần Châu 5” đưa nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào ko gian. Với sự kiện này, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba (sau Nga, Mĩ) có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 38: Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách – mở cửa từ năm 1978 là

A. Lấy cải cách kinh tế làm trung tâm.

B. Lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.

C. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được thực hiện đồng thời.

D. Đổi mới chính trị là nền tảng, là khâu đột phá để tăng cường đổi mới kinh tế.

Lời giải: 

Đường lối cải cách mở của của Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung là: lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 39: Mục tiêu lớn nhất của công cuộc cải cách – mở của ở Trung Quốc là?

A. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

B. Hiện đại hóa non sông, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang rực rỡ Trung Quốc.

C. Làm cho nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt vận tốc tăng trưởng cao.

D. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Lời giải: 

Đường lối chung của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc có nội dung: lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc. Với mục tiêu biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 40: Người nào là người đã khởi xướng đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978?

A. Lưu Thiếu Kì

B. Đặng Tiểu Bình

C. Chu Ân Lai

D. Giang Trạch Dân

Lời giải: 

Năm 1978 với tư cách là phó thủ tướng kiêm phó chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình đã khởi xướng đường lối cải cách mở cửa. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII (1982) và Đại hội XIII (1987)

Đáp án cần chọn là: B

Câu  41: Công cuộc cải cách – mở cửa của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào? 

A. Sự trợ giúp của nước Mĩ.

B. Sự giúp sức của các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Sự thông minh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D. Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp sức to lớn của Liên Xô.

Lời giải: 

Sau 20 năm (1979 – 1998) thực hiện công cuộc cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc có nhiều tiến bộ nhanh chóng, đạt vận tốc tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Có được thành tích trên là do sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc cùng với sự giúp sức to lớn của người “anh cả” Liên Xô.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 42: Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế Trung Quốc thời kì cải cách mở cửa là

A. Nền kinh tế tự cấp, tự túc

B. Nền kinh tế thị trường

C. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

D. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

Lời giải: 

Trong đường lối cải cách mở cửa năm 1978, Trung Quốc đã chủ trương chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn. Đây chính là đặc trưng nổi trội của nền kinh tế Trung Quốc thời kì cải cách mở cửa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 43: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc nội chiến (1946-1949) ở Trung Quốc là gì?

A. Do tác động của trận đấu tranh lạnh gây ra nhiều tranh chấp mới.

B. Do sự đối lập về hệ tư tưởng và tham vọng lãnh đạo cách mệnh Trung Quốc

C. Do sự tăng trưởng lực lượng của Đảng cộng sản Trung Quốc

D. Do sự can thiệp của Mĩ tới nền chính trị của Trung Quốc

Lời giải: 

Sau thời kì Quốc – Cộng hợp tác chống Nhật, ở Trung Quốc đã xảy ra cuộc nội chiến giữa hai lực lượng này. Nguyên nhân sâu sa là do sự đối lập về ý thức hệ giữa hai tổ chức này. Đồng thời, cả hai bên đều muốn xoá sổ đối phương để nắm quyền lãnh đạo cách mệnh Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 44: Cuộc nội chiến ở Trung Quốc năm 1946 – 1949 mang tính chất?

A. Một cuộc cách mệnh dân chủ sở hữu dân.

B. Một cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân.

C. Một cuộc cách mệnh tư sản kiểu mới.

D. Một cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa.

Lời giải: 

Cuộc nội chiến ở Trung Quốc năm 1946 – 1949 mang tính chất một cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân.

Bởi cuộc cách mệnh này đã khắc phục được những vấn đề:

– Vấn đề dân tộc: giải phóng non sông, kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của chủ nghĩa đế quốc,…

– Vấn đề dân chủ: đưa non sông Trung Hoa bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Khắc phục những vấn đề dân chủ cho nhân dân.

– Cách mệnh Trung Quốc còn có tác động thâm thúy tới phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 45: Thực chất của cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong những năm 1946-1949 là

A. Cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Trung Quốc

B. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các lực lượng chính trị

C. Cuộc đấu tranh để lựa chọn tuyến đường tăng trưởng cho Trung Quốc.

D. Cuộc đấu tranh để xóa bỏ tàn tích phong kiến

Lời giải: 

Thực chất cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc cũng là một cuộc đấu tranh để lựa chọn tuyến đường tăng trưởng TBCN hay XHCN với đại diện là Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản.

– Nếu Đảng Cộng sản thắng thì Trung Quốc tăng trưởng theo tuyến đường Xã hội chủ nghĩa.

– Nếu Quốc Dân đảng thắng thì Trung Quốc tăng trưởng theo tuyến đường Tư bản chủ nghĩa có sự chi phối của Mĩ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 46: Theo anh (chị) cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong những năm 1946-1949 chưa thực hiện được nhiệm vụ gì?

A. Lật đổ nền thống trị của Quốc dân Đảng ở Nam Kinh

B. Giải phóng được Trung Quốc lục địa

C. Thu hồi chủ quyền trên toàn thể lãnh thổ Trung Hoa

D. Lật đổ được nền thống trị nửa thuộc địa nửa phong kiến

Lời giải: 

Mặc dù cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc thực hiện thành công nhưng chính quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới chỉ kiểm soát được vùng đại lục. Phải tuần tự tới năm 1997, 1999, họ mới thu hồi được chủ quyền với Hồng Công và Ma Cao. Còn Đài Loan tới nay vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 47: Hạn chế của cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946-1949) là

A. Chưa thống nhất hoàn toàn lãnh thổ Trung Quốc.

B. Đưa Trung Quốc đi theo tuyến đường Xã hội chủ nghĩa.

C. Chưa xóa bỏ hoàn toàn những tàn tích phong kiến.

D. Vẫn còn lệ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

Lời giải: 

Cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong những năm 1936 – 1939 thắng lợi. Dẫn tới sự ra đời nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa. Đã kết thúc ách nô dịch và thống trị của đế quốc; xóa bỏ hoàn toàn những tàn tích của cơ chế phong kiến; mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cuộc cách mệnh này mới chỉ thực hiện được nhiệm vụ giải phóng lục địa, chưa nắm được quyền kiểm soát với đảo Đài Loan. Tới năm 1997 và 1999, Trung Quốc mới thu hồi được chủ quyền đối với Hồng Công, Ma Cao.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 48: So với Liên Xô, Trung Quốc ko từ bỏ nguyên tắc nào trong quá trình cải cách mở cửa từ năm 1978?

A. Kiên trì cải cách kinh tế – chính trị

B. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

C. Xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

D. Lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm

Lời giải: 

Nếu như Liên Xô thực hiện đa nguyên chính, đi chệch khỏi tuyến đường Xã hội chủ nghĩa >< Trung Quốc vẫn kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản: tuyến đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ sở hữu dân, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Đây chính là yếu tố quan trọng đưa tới sự thắng lợi to lớn của công cuộc cải cách – mở của ở Trung Quốc và sự đối lập này cũng là nguyên nhân chính đưa tới sự thất bại ở cuộc cải tổ năm 1985 sau đó là sự sụp đổ của hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 49: Điểm giống nhau giữa công cuộc cải tổ của Liên Xô (từ năm 1985) với cải cách mở của của Trung Quốc (từ năm 1978)

A. Hoàn cảnh lịch sử, yêu cầu cải cách

B. Trọng tâm cải cách

C. Vai trò của Đảng cộng sản

D. Kết quả cải cách

Lời giải: 

Do tác động của cuộc khủng hoảng năm 1973 và sự trì trệ, khủng hoảng của bản thân Liên Xô và Trung Quốc đã đặt ra yêu cầu cần phải nhanh chóng thực hiện cải cách cho 2 quốc gia này.

– Đối với Liên Xô: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đã tác động mạnh mẽ tới tình hình chính trị, kinh tế, tài chính của nhiều nước trên toàn cầu nhưng Liên Xô lại chậm đề ra những giải pháp sửa đổi để thích ứng với tình hình mới => Liên Xô rơi vào tình trạng khủng hoảng về nhiều mặt => Tháng 3/1985, M. Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thực hiện cải tổ non sông.

– Đối với Trung Quốc: từ năm 1959 – 1978, Trung Quốc ở trong tình trạng ko ổn định về nhiều mặt do hậu quả của cuộc “Đại nhảy vọt” và cuộc “Đại cách mệnh văn hóa vô sản” =>Đặt ra yêu cầu phải cải cách non sông.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 50: Sự kiện tháng 2-1972, Tổng thống Mĩ R. Níchxơn sang thăm Trung Quốc có tác động như thế nào tới cuối kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam?

A. Cuộc kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam bị cô lập với phong trào cách mệnh toàn cầu

B. Hạn chế sự giúp sức của các nước xã hội chủ nghĩa cho cuộc kháng chiến của Việt Nam

C. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam có dịp khắc phục theo tuyến đường hòa bình

D. Việt Nam trở thành con bài để các nước lớn thương lượng với nhau

Lời giải: 

Tháng 12-1972, Tổng thống Mĩ Níchxơn sang thăm Trung Quốc, mở đầu quan hệ mới theo chiều hướng hòa dịu giữa hai nước. Đây thực chất là một thủ đoạn ngoại giao nhưng mà Mĩ sử dụng nhằm khai thác tranh chấp Trung- Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc nhằm hạn chế sự trợ giúp của các nước này cho Việt Nam. Chính sách này thực hiện nhằm gây khó khăn và cô lập cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 có đáp án
Bài 3: Các nước Đông Bắc Á Câu 1: Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành 2 miền theo vĩ tuyến số ba…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận