Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng tại thomo.vn Bài 29. Thấu kính mỏng Đố Câu hỏi 1: Đối với thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây …

Bài 29. Thấu kính mỏng

Đố

Câu hỏi 1: Đối với thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là? Chuẩn xác?

A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng độ lớn và lớn hơn vật.

B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng độ lớn và nhỏ hơn vật.

D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là Chuẩn xác?

A. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

C. Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh thật ngược chiều vật và nhỏ hơn vật.

D. Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh thật ngược chiều vật và lớn hơn vật.

Câu 3: Ảnh của một vật qua thấu kính tụ hội

A. luôn nhỏ hơn vật. B. luôn lớn hơn vật.

C. luôn ngược chiều với vật. D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 4: Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ

A. luôn nhỏ hơn vật. B. luôn lớn hơn vật.

C. luôn ngược chiều với vật. D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 5: Nhận xét nào sau đây? Chuẩn xác?

A. Với thấu kính tụ hội, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

B. Với thấu kính phân kỳ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính tụ hội, vật thật luôn cho ảnh thật.

D. Với thấu kính phân kỳ, vật thật luôn cho ảnh ảo.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về thấu kính phân kì là ko Chuẩn xác?

A. Với thấu kính phân kỳ, vật thật cho ảnh thật.

B. Với thấu kính phân kỳ, vật thật cho ảnh ảo.

C. Với thấu kính phân kì có tiêu cự f âm.

D. Với thấu kính phân kì có tiêu cự D. Có thấu kính phân kì.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về tác dụng của thấu kính phân kì là ko Chuẩn xác?

A. Từ chùm tia tụ hội có thể tạo ra chùm sáng song song.

B. Từ chùm tia sáng phân kì có thể tạo ra chùm tia sáng phân kì.

C. Chùm sáng tụ hội có thể được tạo ra từ các chùm sáng song song.

D. Từ chùm tia tụ hội có thể tạo ra chùm tia tụ hội.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về tác dụng của thấu kính tụ hội là ko Chuẩn xác?

A. Từ chùm tia tụ hội có thể tạo ra chùm sáng song song.

B. Từ chùm tia sáng phân kì có thể tạo ra chùm tia sáng phân kì.

C. Chùm sáng tụ hội có thể được tạo ra từ các chùm sáng song song.

D. Từ chùm tia tụ hội có thể tạo ra chùm tia tụ hội.

Câu 9: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5 có hai mặt cầu lồi bán kính tuần tự là 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong ko khí là:

A. f = 20 (cm). B. f = 15 (cm).

C. f = 25 (cm). D. f = 17,5 (cm).

Câu 10: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5 có hai mặt cầu lồi bán kính tuần tự là 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của một thấu kính đặt trong nước có chiết suất n’ = 4/3 là:

A. f = 45 (cm). B. f = 60 (cm).

C. f = 100 (cm). D. f = 50 (cm).

Câu 11: Một thấu kính mỏng, phẳng-lồi, làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,5, đặt trong ko khí, tiêu cự là D = + 5 (dp). Bán kính mặt cầu lồi của thấu kính là:

A. R = 10 (cm). B. R = 8 (cm).

C. R = 6 (cm). D. R = 4 (cm).

Câu 12: Đặt vật AB = 2 (cm) trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = – 12 (cm), cách thấu kính một khoảng d = 12 (cm), ta được

A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, lớn vô cùng.

B. ảnh ảo A’B’, ngược chiều với vật, lớn vô cực.

C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).

D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm).

Câu 13: Thấu kính có tụ quang D = 5 (dp), đó là:

A. thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -5 (cm).

B. thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -20 (cm).

C. thấu kính tụ hội có tiêu cự f = +5 (cm).

D. thấu kính tụ hội có tiêu cự f = +20 (cm).

Câu 14: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính tụ hội có tiêu cự D = + 5 (dp) và cách thấu kính một đoạn 30 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

Câu 15: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính tụ hội có độ tụ D = + 5 (dp) và cách thấu kính một đoạn 10 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

Câu 16: Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm tia ló là chùm tia phân kì, giả thiết xuất phát từ một điểm cách thấu kính 25 cm và cách thấu kính 25 cm. Thấu kính đó là:

A. thấu kính tụ hội có tiêu cự f = 25 (cm).

B. thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = 25 (cm).

C. thấu kính tụ hội có tiêu cự f = –25 (cm).

D. thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = –25 (cm).

Hướng dẫn giải và đáp án

Kết án

Trước tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

Câu trả lời

Một

DỄ

Một

DỄ

Một

Một

Kết án

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Câu trả lời

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

DỄ

Một

DỄ

DỄ

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11: Bài 31. Mắt

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận