Tử Vi Trọn Đời 12 Con Giáp Theo Lục Thập Hoa Giáp

Vận mệnh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa âm dương – ngũ hành tương sinh tương khắc. Cùng với đó, mỗi người sẽ ứng với một tuổi – một con giáp cố định suốt đời. Tử vi trọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quát về số mệnh theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người.

Xem tử vi bạn sẽ được cung cấp những thông tin hữu ích về nhân duyên, phu thê, kết hôn, công danh, sự nghiệp, tuổi hợp làm ăn cũng như tuổi hợp vợ chồng,… cùng với những diễn biến lành dữ sẽ xảy ra trong từng giai đoạn cuộc đời gia chủ. Đồng thời qua đó, ta tiên liệu được những hạn mệnh và phòng ngừa, có sự xử lý kịp thời khi điều bất trắc không may xảy ra, cho biết những năm khó khăn và phúc đức của mỗi người ra sao.

Hãy cùng khám phá chức năng xem lá số tử vi trọn đời trực tuyến, miễn phí hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Tìm hiểu chi tiết điều gì sẽ đến với bạn nhé!

Tử Vi Trọn ĐờiNăm sinhNam mạngNữ mạng1930Canh Ngọ – Nam mạngCanh Ngọ – Nữ mạng1931Tân Mùi – Nam mạngTân Mùi – Nữ mạng1932Nhâm Thân – Nam mạngNhâm Thân – Nữ mạng1933Quý Dậu – Nam mạngQuý Dậu – Nữ mạng1934Giáp Tuất – Nam mạngGiáp Tuất – Nữ mạng1935Ất Hợi – Nam mạngẤt Hợi – Nữ mạng1936Bính Tý – Nam mạngBính Tý – Nữ mạng1937Đinh Sửu – Nam mạngĐinh Sửu – Nữ mạng1938Mậu Dần – Nam mạngMậu Dần – Nữ mạng1939Kỷ Mão – Nam mạngKỷ Mão – Nữ mạng1940Canh Thìn – Nam mạngCanh Thìn – Nữ mạng1941Tân Tỵ – Nam mạngTân Tỵ – Nữ mạng1942Nhâm Ngọ – Nam mạngNhâm Ngọ – Nữ mạng1943Quý Mùi – Nam mạngQuý Mùi – Nữ mạng1944Giáp Thân – Nam mạngGiáp Thân – Nữ mạng1945Ất Dậu – Nam mạngẤt Dậu – Nữ mạng1946Bính Tuất – Nam mạngBính Tuất – Nữ mạng1947Đinh Hợi – Nam mạngĐinh Hợi – Nữ mạng1948Mậu Tý – Nam mạngMậu Tý – Nữ mạng1949Kỷ Sửu – Nam mạngKỷ Sửu – Nữ mạng1950Canh Dần – Nam mạngCanh Dần – Nữ mạng1951Tân Mão – Nam mạngTân Mão – Nữ mạng1952Nhâm Thìn – Nam mạngNhâm Thìn – Nữ mạng1953Quý Tỵ – Nam mạngQuý Tỵ – Nữ mạng1954Giáp Ngọ – Nam mạngGiáp Ngọ – Nữ mạng1955Ất Mùi – Nam mạngẤt Mùi – Nữ mạng1956Bính Thân – Nam mạngBính Thân – Nữ mạng1957Đinh Dậu – Nam mạngĐinh Dậu – Nữ mạng1958Mậu Tuất – Nam mạngMậu Tuất – Nữ mạng1959Kỷ Hợi – Nam mạngKỷ Hợi – Nữ mạng1960Canh Tý – Nam mạngCanh Tý – Nữ mạng1961Tân Sửu – Nam mạngTân Sửu – Nữ mạng1962Nhâm Dần – Nam mạngNhâm Dần – Nữ mạng1963Quý Mão – Nam mạngQuý Mão – Nữ mạng1964Giáp Thìn – Nam mạngGiáp Thìn – Nữ mạng1965Ất Tỵ – Nam mạngẤt Tỵ – Nữ mạng1966Bính Ngọ – Nam mạngBính Ngọ – Nữ mạng1967Đinh Mùi – Nam mạngĐinh Mùi – Nữ mạng1968Mậu Thân – Nam mạngMậu Thân – Nữ mạng1969Kỷ Dậu – Nam mạngKỷ Dậu – Nữ mạng1970Canh Tuất – Nam mạngCanh Tuất – Nữ mạng1971Tân Hợi – Nam mạngTân Hợi – Nữ mạng1972Nhâm Tý – Nam mạngNhâm Tý – Nữ mạng1973Quý Sửu – Nam mạngQuý Sửu – Nữ mạng1974Giáp Dần – Nam mạngGiáp Dần – Nữ mạng1975Ất Mão – Nam mạngẤt Mão – Nữ mạng1976Bính Thìn – Nam mạngBính Thìn – Nữ mạng1977Đinh Tỵ – Nam mạngĐinh Tỵ – Nữ mạng1978Mậu Ngọ – Nam mạngMậu Ngọ – Nữ mạng1979Kỷ Mùi – Nam mạngKỷ Mùi – Nữ mạng1980Canh Thân – Nam mạngCanh Thân – Nữ mạng1981Tân Dậu – Nam mạngTân Dậu – Nữ mạng1982Nhâm Tuất – Nam mạngNhâm Tuất – Nữ mạng1983Quý Hợi – Nam mạngQuý Hợi – Nữ mạng1984Giáp Tý – Nam mạngGiáp Tý – Nữ mạng1985Ất Sửu – Nam mạngẤt Sửu – Nữ mạng1986Bính Dần – Nam mạngBính Dần – Nữ mạng1987Đinh Mão – Nam mạngĐinh Mão – Nữ mạng1988Mậu Thìn – Nam mạngMậu Thìn – Nữ mạng1989Kỷ Tỵ – Nam mạngKỷ Tỵ – Nữ mạng1990Canh Ngọ – Nam mạngCanh Ngọ – Nữ mạng1991Tân Mùi – Nam mạngTân Mùi – Nữ mạng1992Nhâm Thân – Nam mạngNhâm Thân – Nữ mạng1993Quý Dậu – Nam mạngQuý Dậu – Nữ mạng1994Giáp Tuất – Nam mạngGiáp Tuất – Nữ mạng1995Ất Hợi – Nam mạngẤt Hợi – Nữ mạng1996Bính Tý – Nam mạngBính Tý – Nữ mạng1997Đinh Sửu – Nam mạngĐinh Sửu – Nữ mạng1998Mậu Dần – Nam mạngMậu Dần – Nữ mạng1999Kỷ Mão – Nam mạngKỷ Mão – Nữ mạng2000Canh Thìn – Nam mạngCanh Thìn – Nữ mạng2001Tân Tỵ – Nam mạngTân Tỵ – Nữ mạng2002Nhâm Ngọ – Nam mạngNhâm Ngọ – Nữ mạng2003Quý Mùi – Nam mạngQuý Mùi – Nữ mạng2004Giáp Thân – Nam mạngGiáp Thân – Nữ mạng2005Ất Dậu – Nam mạngẤt Dậu – Nữ mạng2006Bính Tuất – Nam mạngBính Tuất – Nữ mạng2007Đinh Hợi – Nam mạngĐinh Hợi – Nữ mạng2008Mậu Tý – Nam mạngMậu Tý – Nữ mạng2009Kỷ Sửu – Nam mạngKỷ Sửu – Nữ mạng2010Canh Dần – Nam mạngCanh Dần – Nữ mạng2011Tân Mão – Nam mạngTân Mão – Nữ mạng2012Nhâm Thìn – Nam mạngNhâm Thìn – Nữ mạng2013Quý Tỵ – Nam mạngQuý Tỵ – Nữ mạng2014Giáp Ngọ – Nam mạngGiáp Ngọ – Nữ mạng2015Ất Mùi – Nam mạngẤt Mùi – Nữ mạng

Viết một bình luận