Tuổi sinh lí là Câu hỏi: Tuổi sinh lí là A. thời gian sống thực tế của cá thể. B. thời gian sống có thể đạt tới c…

Bạn đang xem: Tuổi sinh lí là Câu hỏi: Tuổi sinh lí là A. thời gian sống thực tế của cá thể. B. thời gian sống có thể đạt tới c… tại thomo.vn Câu hỏi: Tuổi sinh …

Câu hỏi: Tuổi sinh lý là

A. thời kì sống thực tiễn của tư nhân.

B. thời kì sống có thể đạt được của một cá thể trong quần thể.

C. tuổi trung bình của quần thể.

D. thời khắc phì nhiêu.

Câu trả lời

Đáp án đúng: NHẬN

Tuổi sinh lý là thời kì sống có thể đạt được của một cá thể trong quần thể.

– Tuổi tác được tính bằng thời kì. Có ba khái niệm về tuổi thọ:

Tuổi thọ sinh lý được tính từ lúc một tư nhân được sinh ra cho tới lúc chết vì tuổi già

+ Tuổi thọ sinh thái được tính từ lúc cá thể được sinh ra cho tới lúc chết đi do các nguyên nhân sinh thái.

Tuổi dân số là tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể.

Để hiểu rõ hơn về tuổi sinh lý của tư nhân, mời các bạn tìm hiểu thêm về dân số, sự phân bố và cơ cấu dân số theo nội dung dưới đây.

1. Cơ cấu dân số theo giới tính

Trong tự nhiên, tỉ lệ đực/cái của các loài thường là 1:1. Ở các loài còn trinh, tỉ lệ đực rất thấp, đôi lúc ko có. Tỉ lệ nam/nữ có thể thay đổi do tác động của môi trường. Ví dụ: Lúc bị sét đánh, ủ ở nhiệt độ thấp hơn 15C thì số lượng con đực nở ra sẽ nhiều hơn con cái, lúc ấp ở nhiệt độ cao thì khoảng 34C, số con cái nở nhiều hơn con đực.

2. Tuổi và cơ cấu tuổi

– Tuổi tác được tính bằng thời kì. Có ba khái niệm về tuổi thọ:

Tuổi thọ sinh lý được tính từ lúc một tư nhân được sinh ra cho tới lúc chết vì tuổi già

+ Tuổi thọ sinh thái được tính từ lúc cá thể được sinh ra cho tới lúc chết đi do các nguyên nhân sinh thái.

Tuổi dân số là tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể.

Cơ cấu tuổi là sự liên kết các nhóm tuổi của một quần thể. Cấu trúc tuổi có thể phức tạp hoặc đơn giản, liên quan tới tuổi thọ của quần thể, khu phân bố của loài. Ở những loài có vùng phân bố rộng, các quần thể sống ở vùng ôn đới thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn các quần thể sống ở vùng vĩ độ thấp.

– Cấu trúc tuổi của quần thể cũng thay đổi theo chu kỳ ngày đêm, chu kỳ mùa. Ví dụ, vào đêm hôm, ở quần thể giáp xác, nhóm tuổi xanh chiếm số lượng lớn vì chúng sinh sản vào đêm hôm. Mùa xuân hè là mùa sinh sản, trong quần thể động thực vật, nhóm tuổi nhỏ đông hơn nhóm tuổi lớn.

– Nhìn chung quần thể có 3 nhóm tuổi sinh thái: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản.

– Lúc sắp xếp liên tục các nhóm tuổi từ trẻ tới già ta có tháp tuổi hay tháp dân số. Mỗi nhóm tuổi được coi là một đơn vị cấu trúc tuổi của dân số. Vì vậy, lúc môi trường thay đổi thì tỷ trọng các nhóm tuổi cũng sẽ thay đổi theo, thích hợp với điều kiện mới. Nhờ đó, quần thể duy trì trạng thái ổn định.

– Một số loài ko có thế hệ sau sinh sản (cá chình, cá hồi Viễn Đông) do sau lúc sinh sản cá bố mẹ chết. Ở nhiều loài côn trùng (chuồn chuồn, phù du, ve sầu, muỗi…) thời kỳ tiền sinh sản kéo dài vài năm nhưng thời kỳ sau sinh sản chỉ kéo dài 3-4 tuần.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh vật học lớp 12 , Sinh vật học 12

Xem thêm chi tiết về Tuổi sinh lí là
Câu hỏi: Tuổi sinh lí là A. thời gian sống thực tế của cá thể. B. thời gian sống có thể đạt tới c…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận