Văn Khấn Lễ Vong Linh Ngoài Mộ – Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam

Bạn đang xem: Văn Khấn Lễ Vong Linh Ngoài Mộ – Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam tại thomo.vn Bài khấn lễ vong linh ngoài mộ Văn khấn vong linh ngoài mộ được dùng sau …

Bài khấn lễ vong linh ngoài mộ

Văn khấn vong linh ngoài mộ được dùng sau lúc làm lễ âm phần long mạch, sơn thần thổ phủ vào ngày tảo phần cuối năm hoặc tiết Thanh minh, gia chủ thực hiện đọc bài khấn lễ vong linh ngoài mộ để tỏ lòng hàm ơn tới ông bà, tổ tiên đã khuất, phù trợ hộ trì cho con cháu trong gia đình.

Ý nghĩa của việc làm lễ khấn vong linh ngoài mộ

Lễ khấn vong linh ngoài mộ hay còn gọi là lễ tạ mộ là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Trong một số dịp trong năm, con cháu trong nhà sẽ cùng nhau sắm sửa lễ vật dâng lên mộ phần của ông bà tổ tiên. Việc làm này tượng trưng cho sự hàm ơn cội nguồn, tưởng nhớ những người đã khuất trong gia đình.

Hồ hết người Việt đều tin rằng việc thương xuyên thăm nom, chăm sóc mộ phần sẽ xoa dịu được vong linh bớt đơn độc dưới đất lạnh, cũng như cầu mong cho con cháu trong nhà được tổ tiên phù trợ cho như mong muốn bình yên. Mặc dù có rất nhiều dịp để tảo phần nhưng hai dịp được nhìn nhận là quan trọng nhất là lúc mộ mới xây và vào dịp thanh minh .

Văn khấn tạ mộ mới xây

Sau lúc thực hiện xây xong mộ mới hay tu sửa lại mộ cũ, người Việt thường làm lễ tạ, đọc văn khấn vong linh ngoài mộ mới xây. Việc đó là để minh chứng cho truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn” từ xưa tới nay của ông bà ta.
Sau lúc dâng lễ vật lên thì đọc bài khấn như sau:

Nam mô a di đà phật !
Con kính lạy :
Quan đương xứ thổ địa chính thần
Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần ,
Tiền thần Chu Tước, Hậu thần Huyền Vũ, Tả thần Thanh Long, Hữu thần Bạch Hổ
Liệt vị Tôn thần quản lý ở xứ này .
Con kính lạy vong linh … … … .
Hôm nay là ngày … tháng … năm …, nhằm mục tiêu tiết … ..
Chúng con là : … … … … …
Thành tâm sắm sửa phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ thức, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ mộ phần .
Nguyên có vong linh thân nhân của mái ấm gia đình chúng con là : … … …. hiện phần mộ chôn cất ở noi này. Đội ơn Chư vị Tôn thần chở che, ban ân, vong linh được yên ổn sung sướng nơi suối vàng. Lại nhờ có duyên lành, mái ấm gia đình chúng con được vong linh thường về ghé thăm, linh ứng giúp hướng dẫn những công những việc được đầu xuôi đuôi lọt, nhờ thế toàn gia được bảo mật an ninh khang thái, từng bước văn minh. Nay nhằm mục tiêu ngày lành tháng tốt, mái ấm gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mộ những mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức .
Cúi mong vong linh chấp kỳ lễ bạc, lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ, tùy phương ứng biến, hộ trì toàn gia, từ trẻ tới già, luôn được vui tươi, khỏe mạnh .
Chúng con dâng biếu vong linh tài mã gồm : …. ( đọc tên những đồ mã dâng cho vong )
Âm dương cách trở, bát nước nén hương, giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám .
Cẩn cáo .

Bài khấn vong linh ngoài mộ dịp thanh minh

Tiết thanh minh cũng là dịp quan trọng để con cháu khắp nơi trở lại bên mộ phần gia tiên, làm cỗ, thu dọn, đọc bài khấn tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

Xem thêm : Tết thanh minh là gì ?

sau lúc dâng lễ vật thì đọc bài khấn vong linh ngoài mộ
Nếu viết văn khấn ra giấy thì đọc, xong hoá ngay cùng tiền vàng. Trong lúc đợi tuần nhang thổ địa thì mọi người trong gia đình đi viếng thăm các ngôi mộ của gia đình mình, thắp lên mộ mấy nén. Đứng trước ngôi mộ và khấn:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Con Kính lạy Hương linh ( Hiển khảo, Hiển tỷ hoặc Tổ Khảo )
Hôm nay là ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nhân tiết : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tín chủ ( chúng ) con … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chúng con và toàn thể mái ấm gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, thiết kế xây dựng cơ nghiệp của động lòng nghĩ tới âm phần ở nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm nhang kính dâng trước mộ, kính mời chân linh. lai lâm hiến hưởng. Chúng con xin phép được tu chỉnh phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chãi. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm Thần linh phù độ, làm cho được chữ bình yên, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì chân linh
Phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phước cúng dâng Tin Bảo, giúp sức cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên Tổ .
Cúi xin rất thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù trợ hộ trì con cháu, qua lại xét soi cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang tới, điều dữ xua đi. Độ cho nhà đạo hưng long, quế hờ xanh tươi, cháu con vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh .
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám .
Sau lúc khấn xong, đợi hết 2/3 tuần hương thì đi lễ tạ những nơi, hóa vàng, xin lộc và mọi người trở lại nhà làm lễ gia thần và gia tiên ở nhà .
Qua bài viết trên mong bạn đã chọn được bài khấn vong linh ngoài mộ đúng ý nguyện. Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn vướng mắc về những phong tục tâm linh khác thì hãy truy vấn website Thaplongtho. vn hoặc liên hệ tới hotline 0888 000 700 để được tư vấn nhanh nhất .


Văn Khấn Lễ Vong Linh Gia Tiên Ngoài Mộ
(Tiết Thanh Minh)

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Con kính lạy Hương linh …………………… (Hiển Khảo, Hiển Tỷ hoặc Tổ Khảo…………………… )
Hôm nay là ngày ……………………………………………………………………

Nhân tiết : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tín chủ ( chúng ) con … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chúng con và toàn thể mái ấm gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, kiến thiết xây dựng cơ nghiệp của … … … … … … … …. động lòng nghĩ tới âm phần ở nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm nhang, kính dâng trước mộ, kính mời chân linh … … … … … … … … …. lai lâm hiến hưởng. Chúng con xin phép được tu chỉnh phần mộ, bồi xa, bồi thổ cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chãi. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm Thần linh phù trợ, làm cho được chữ bình yên, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì chân linh … … … … … … … … … … … phát nguyện tích đức tu thân, làm duyên, làm phước cúng dâng Tin Bảo, giúp sức cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên Tổ .
Cúi xin rất linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù trợ hộ trì con cháu, qua lại xét soi cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang tới, điều dữ xua đi. Độ cho nhà đạo hưng long, quế hờ xanh tươi, cháu con vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh .
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám .
Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )
Sau lúc khấn xong, đợi hết 2/3 tuần hương thì đi lễ tạ những nơi, hóa vàng, xin lộc và mọi người quay trở lại nhà làm lễ gia thần và gia tiên ở nhà .

Bài văn khấn ngoài mộ trước ngày giỗ

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật !
Nam mô a di Đà Phật !
Con lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn thần
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân
Con kính lạy những ngài Thần linh, Thổ địa quản lý trong xứ này
Hôm nay là ngày … .. tháng … .. năm … … … ..
Ngày trước giỗ – Tiên Thường … … … .. ( * ) Xem lý giải phía dưới
Tín chủ con là : … … … ..
Ngụ tại : … … … ..
Nhân ngày mai là ngày giỗ của … … … … ( họ tên người mất )
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm dâng lễ, quả cau lá trầu, hương hoa, trà quả, đốt nén tâm nhang, trước ngay án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình .
Chúng con kính mời những vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và những vị Thần linh rất thiêng hiển hiện trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trợ cho toàn gia chúng con bảo mật an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp .
Kính thưa những vị Thần linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về nơi đây cùng hâm hưởng .
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù trợ hộ trì .
Nam mô a di Đà Phật !
Nam mô a di Đà Phật !
Nam mô a di Đà Phật !

TÌM HIỂU VỀ SỰ TÍCH VÀ Ý NGHĨA KHI ĐEO VẬT PHẨM PHONG THỦY PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT 

Tác Dụng Lúc Đeo Trang Sức Phong Thủy Phật Bản Mệnh Trong Năm Sao Xấu 

1. Phật bản mệnh ko chỉ là vật phẩm tử vi & phong thủy có ý nghĩa tâm linh. Người gặp năm khó khăn vất vả trắc trở, mọi việc ko thuận, việc làm vất định, thị phi nhiều, khổ nạn lắm tai ương gây khó dễ, cái vã về tiền tài, tình cảm giáo tiếp hao tổn, thì nên thỉnh phật bản mệnh về deo, đặc thù quan trọng tốt vào những năm sao xấu chiếu mạng. như sao kế đô, hạn tam tai, thái bạch, la hầu …
2 – Với người lớn tuổi đeo mặt dây chuyền sản xuất phật bản mệnh để được ngài nhắc nhắc nhở việc thành tâm niệm phật, đồng thời nhưng mà giữ được thân, nghiệp, ý và sự bình yên .

3. Với các bạn trẻ đeo vòng tay phong thủy phật bản mệnh, sẽ giúp hóa giữ thành lành, công danh tiền tài ngày càng tăng trưởng, hạnh phúc viên mãn, giữ mọi mối quan hệ được tốt đẹp .

4. Với những người thường xuyên làm ở những nơi âm khí nặng, như nhà xác, nghĩa trang, phật ban mệnh sẽ giúp chở che ko bị khí âm xâm nhập, tranh xa ma quỷ, tính tảo lúc làm việc .theo xem tử vi

Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT BÀI VĂN KHẤN PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT ?

——————–

Bài Văn Khấn Phật Bản Mệnh .

Nam Mô Đức Phổ Hiền Bồ Tát ( 3 lần ) ( thay tên vị Phật bản mệnh tương ứng của bạn vào đây )

Phù trợ hộ trì cho con là : (đọc tên mình / tên con mình)
Niên sinh :
Được an sinh bản mệnh, vững vàng bản tâm, thân gần bậc tôn quý, xa lánh kẻ tiểu nhân, khai tâm khai sáng, kiên cường bền tâm ko cho chúng ma quỷ vong linh âm binh chòng ghẹo.

Phật Pháp vô hạn cho con tâm ko âu lo, tâm ko phiền não, thân ko bệnh tật, cho con vận đáo khô nóng thông. Cho con tăng thêm lí tính, khai thêm trí huệ, cho vạn sự an yên cho tâm linh hết thảy k ngại
Chúng con người trần mắt thịt, tội trạng đầy thân, đường dương chưa tỏ, đường âm chưa thấu, pháp chưa khai quang, tâm chưa thanh tịnh, nếu có điều gì si mê làm lỡ xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho .
Cúi mong những Vị từ bi gia hộ chi bản mệnh con được kiên trì, an nhiên yên lành .
Con xin chân tâm cảm tạ

( con Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần )
( con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát – 3 lần )
( con Nam Mô Đức Hư Ko Tạng Bồ Tát 3 lần )

———-
 Lời cuối : xin đừng sợ vong, nếu bạn đã tin là có vong, vậy hãy tin là thế gian còn có Phật, thế gian còn có Thánh. Và còn có gia tiên họ nhà mình

Nếu đã tín Phật nếu đã tín Thánh, nếu đã thờ phụng gia tiên, dù muôn nơi khắp chốn cũng sẽ đc gia hộ, dù vạn trùng khó khăn vất vả cũng sẽ đc hộ trì, lúc đấy thì còn sợ gì vài vong linh nhỏ nhỏ .

Phật bản mệnh Tuổi Tý – Thiên Thủ Thiên Nhãn
Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt ) là vị Phật Bản Mệnh cho người tuổi Tý, là một trong Tứ Đại Bồ Tát theo tôn giáo dân gian. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đều là thị giả của đức Phật A Di Đà hợp thành ” Tây Phương Tam Thánh”. Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt là một trong những ứng hóa phổ quát nhất của Quan Thế Âm Bồ Tát, nghìn tay của Quan Âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn mắt của Quan Âm giúp nhìn khắp thế gian, cứu giúp chúng sinh.

Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt công lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm nghìn lẽ ở đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương tám hướng để thấu đạt những khổ đau, bi phẫn của con người. Chính vì vậy những người tuổi Tý sinh năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều nên đeo miếng ngọc Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát bên người. Chỉ cần thành kính khai quang, nhất mực sẽ được Bồ Tát bảo hộ, thuận tiện vượt qua sóng gió nhân sinh. Đồng thời Bồ Tát bên người cũng xoành xoạch nhắc nhở bản mệnh phải sống lương thiện, làm điều chân chính, ko có những hành vi sai khác.
 

Phật bản mệnh Tuổi Sửu và Phật bản mệnh Dần – Hư Ko Tạng Bồ Tát
Hư Ko Tạng Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Sử và Dần, Hư Ko Tạng Bồ Tát là Tam thế chư Phật đệ nhất phụ thần, công đức rộng lớn phủ kín hư vô, trí tuệ vô hạn, lòng kiên trì và sức chịu khổ như kim cương. Người tuổi Sửu và Dần sinh năm 1949, 1950, 1961, 1962, 1973, 1974, 1985, 1986, 1997, 1998, 2009, 2010 nên mang

Phật Bản Mệnh Hư Ko Tạng Bồ Tát hay còn gọi là Khố Tàng Kim Cương bên mình, sẽ tạo điều kiện cho đường tài vận của người tuổi Sửu thêm khô nóng thông, thuận tiện, hoàn toàn có thể làm ra và tích góp được nhiều tài sản ; đi tới đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc sống luôn được bình yên, niềm hạnh phúc .

 

Phật bản mệnh tuổi thìn và Phật bản mệnh tuổi tỵ – Phổ Hiền Bồ Tát
Phổ Hiền Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Thìn và Tỵ, ngài cùng với Văn Thù Bồ Tát đều là thị giả kế bên đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là ” Hoa Nghiêm Tam Thành”. Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát thường được mô tả là cưỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho trí huệ, vượt trở lực. Ngài hành nguyện vô cùng, công đức vô tận, tình thương vô hạn, thân thân khắp các chùa, tùy duyên giáo hóa chúng sinh.

Người tuổi Thìn và Tỵ sinh năm 1952, 1953, 1964, 1965, 1976, 1977, 1988, 1989, 2000, 2001, 2012, 2013 nên đeo miếng ngọc Phổ Hiền Bồ Tát bên người và thành tâm hướng phật sẽ được ngài tạo điều kiện cho đường tài vận của người tuổi Thìn thêm khô nóng thông, thuận tiện, hoàn toàn có thể làm ra và tích góp được nhiều tài sản ; đi tới đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc sống luôn được bình yên, niềm hạnh phúc .


 

Phật bản mệnh tuổi mão – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Văn Thù Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mão, có danh hiệu là Manjusri. Văn Thù Bồ Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni và Phổ Hiền Bồ Tát được dân gian tôn là “Hoa Nghiêm Tam Thánh”. Hình tượng đức Văn Thù Bồ Tát được mô tả như sau: ” toàn thân ngài màu tím ánh vàng kim, hình hài như tiểu đồng. Tay phải cầm kim cương bảo kiếm biểu tượng cho sự sắc bén của trí năng, có thể trảm quần ma loạn vũ, chém đứt mọi buồn phiền.

Tay trái cầm cành sen xanh tượng trưng cho trí tuệ vô thượng, thân cưỡi sư tử, hình tượng trí huệ phá đêm hôm của Vô minh nên còn được xưng là “ Đại Trí ”. Những người tuổi Mão nên mang bên mình một mặt ngọc Văn Thù Bồ Tát và tâm luôn hướng thiện ngài sẽ tạo điều kiện cho đường học tập thuận tiện, thiến lộ thênh thang, phúc lộc đầy nhà. Người tuổi Mão sẽ càng thêm phát minh thông minh, ý chí kiên cường, đủ sức cạnh tranh đối đầu và thắng lợi đối phương, sự nghiệp thăng quan tiến chức ko ngừng .

 

Phật bản mệnh tuổi ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Ngọ, ngài cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát là hai thị giả kế bên đức Phật A Di Đà hợp thành ” Tây Phương Tam Thánh “. Đại Thế Chí Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, khiến chúng sinh mười phương toàn cầu thoát khỏi khổ đau, họa huyết quang kiếp nạn binh đao. Ngài có năng lượng vô thượng, uy thế tự tại, vì thế Đại Thế Chí Bồ Tát đi tới đâu thiên động đất động, bảo vệ chúng sinh, trừ tai ương ma quỷ.

Những người tuổi Ngọ nên mang theo bên mình một mặt ngọc Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài sẽ ban cho người tuổi Ngọ ánh sáng trí tuệ, giúp đường đời được thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp khô nóng thông. Ánh sáng vĩnh hằng Phật pháp sẽ hóa sát trừ hung, ban điều như mong muốn cát tường như ý, chỉ lối dẫn đường cho người tuổi Ngọ phát huy năng lượng để đạt tới lý tưởng cao nhất .


 

Phật bản mệnh tuổi dậu – Bất Động Minh Vương
Bất Động Minh Vương là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Dậu, ngài có tên tiếng Phạn là Acalanatha, tức là Bất Động Tôn hay Vô Động Tôn. Giáo giới tôn ngài làm Bất Động Minh Vương, là sứ thần bất động. “Bất Động” ở đây chỉ tâm từ bi vững bền ko chút dao động lung lay, còn “Minh” chỉ ánh sáng trí tuệ.

Những người tuổi Dậu nên mang bên mình một mặt ngọc Bất Động Minh Vương, ngài sẽ thầm lặng đi theo bảo vệ, tạo điều kiện cho người tuổi Dậu trên đường đời phân biệt phải trái đúng sai, chớp lấy thời cơ tới với mình, sử dụng trí tuệ để ứng phó với khó khăn vất vả, vượt qua nghịch cảnh, có được sự nghiệp thành công xuất sắc, mái ấm gia đình niềm hạnh phúc .


 

Phật bản mệnh tuổi Mùi và Phật bản mệnh tuổi Thân – Như Lai Đại Nhật
Như Lai Đại Nhật là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mùi và Thân, ngài chính là pháp thân của đức Phật Thích Ca. Ngài là bộc lộ của ánh sáng Trí Tuệ, có tức là soi sáng cùng khắp muôn nơi, diệt trừ mọi chỗ u ám, bóng tối của vô minh. Khác với mặt trời, trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, ko phân phương hướng, khu vực và ngày đêm.

Những người tuổi Mùi và Thân nên mang bên mình miếng ngọc Như Lai Đại Nhật, ngài sẽ giúp những người tuổi này luôn giữ được niềm tin sáng suốt, trừ yêu tránh tà, cảm thu được tinh hoa vạn vật, hấp thụ linh khí đất trời, vững vàng tiến lên phía trước, cuộc sống sáng lạn, niềm hạnh phúc .


 

Phật bản mệnh Tuổi Tuất và Phật bản mệnh Tuổi Hợi – Đức Phật A Di Đà
Đức Phật A Di Đà là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Tuất và Hợi, ngài có danh hiệu là amitayusa. A Di Đà là một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thừa ượng trưng cho Từ bi và Trí tuệ. Ngài cũng chính là giáo chủ của giới Tây thiên cực lạc.

Những người tuổi Tuất và Hợi nên mang bên mình một miếng ngọc có hình đức Phật A Di Đà, ngài sẽ bảo lãnh cho người tuổi Tuất, tuổi Hợi trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, căng thẳng mỏi mệt, kiên cường kiến thiết xây dựng cơ đồ, hưởng đời nhàn hạ .

Khánh treo xe oto phật bản mệnh vật phẩm phong thủy “May mắn và bình yên lúc lái xe”

Phong thủy xe hơi là điều nhưng mà mỗi người trong chúng ta cần phải biết rõ để mang lại sự may mắn, bình yên. Hơn thế nữa còn là để thu hút tài lộc. Lúc sắm xe, ngoài chọn xe theo tuổi, chọn màu hợp mệnh thì chủ xe còn rất quan tâm tới các vật phẩm phong thủy treo trong xe như tượng phật, khánh treo xe,…

Tác Dụng Đeo Kính Lúc Lái Xe ô Tô Ngăn ngừa tia tử ngoại tác động tới mắt
Việc đeo kính râm ngăn ngừa tối đa các tia UVA và tia UVB tối đa, từ đó bảo vệ võng mạt, giác mạt khỏi tác động của tia UV làm tác động tới mắt. 

Ngoài ra, trong mắt có một lớp màng mỏng rớt là kết mạc. Lúc lớp màng này bị kích thích do xúc tiếp với ánh nắng mặt trời, nó hoàn toàn có thể bị viêm. Chính vì vậy đeo kính râm là việc nên làm .

Tác Dụng Đeo Kính Lúc Lái Xe ô Tô Ngăn ngừa tia tử ngoại tác động tới mắt

Chống lão hóa da mắt
Lúc ra ngoài trời nắng ta có xu thế hay nheo mắt, từ đó vùng da 2 bên mắt và bên dưới mí dễ tạo nên những nếp nhăn. Kính râm là vị phúc tinh cần thiết lúc ra ngoài trời nắng vừa chống chói tốt, hạn chế tình trạng nheo mắt, bảo vệ làn da mỏng manh bên dưới mắt.

Tác Dụng Đeo Kính Lúc Lái Xe ô Tô Hạn chế ung thư mí mắt
Mí mắt là khu vực nhạy cảm, nếu xúc tiếp với ánh nắng và bụi quá lâu, lại ko được vệ sinh kỹ lưỡng sẽ rất dễ gây viêm nhiễm, trong khoảng thời gian dài dẫn tới ung thư mí mắt. Vì vậy, bạn nên chọn cho mình chiếc kính râm thích hợp để hạn chế tối đa bụi bẩn, vi khuẩn làm tác động tới mí mắt. Nhất là những bạn thường xuyên làm việc trong môi trường khói bụi.

Lúc Nào Bạn Nên Đeo Trang Sức Phong Thủy Phật Bản Mệnh

Hướng Dẫn Phân Biệt Kính Cơn Ao Giá Rẻ Và Hàng Malasyaia Đơn Giản

Xem thêm chi tiết về Văn Khấn Lễ Vong Linh Ngoài Mộ – Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam

Source: thomo
Categories: Phong thủy

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Tóm tắt

Viết một bình luận