Ví dụ về vận chuyển các chất qua màng sinh chất? – Sinh 10 Câu hỏi: Ví dụ về vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Trả lời:   – Ví dụ về vận chuyển …

Bạn đang xem: Ví dụ về vận chuyển các chất qua màng sinh chất? – Sinh 10 Câu hỏi: Ví dụ về vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Trả lời:   – Ví …

Câu hỏi: Ví dụ về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất?

Câu trả lời:

Ví dụ về các chất được vận chuyển qua màng sinh chất bằng cách vận chuyển tích cực:

Trong tế bào của một loài tảo biển, nồng độ iốt cao gấp 100 lần nồng độ iốt trong nước. Nhưng iot vẫn được vận chuyển vào tế bào tảo từ nước biển qua màng sinh chất

+ Nồng độ glucôzơ ở ống thận trong nước tiểu luôn thấp hơn trong máu nhưng glucôzơ thu được ở nước tiểu vẫn được thu hồi về máu.

Cùng trường thomo.vn tìm hiểu thêm về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

I. Vận chuyển thụ động

– Là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất nhưng mà ko cần sử dụng năng lượng.

Theo nguyên tắc khuếch tán gọi là thẩm thấu: các chất vận chuyển từ vùng có nồng độ quyền quý vùng có nồng độ thấp hơn.

Có hai cách khuếch tán qua màng sinh chất:

Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit.

Khuếch tán qua các kênh protein xuyên màng.

– 3 loại môi trường:

Môi trường ưu trương: nồng độ các chất bên trong tế bào thấp hơn nồng độ bên ngoài tế bào.

Môi trường nhược trương: nồng độ các chất bên trong tế bào cao hơn nồng độ bên ngoài tế bào.

Môi trường đẳng trương: nồng độ các chất bên trong bằng nồng độ bên ngoài tế bào.

II. chủ động vận chuyển

Vận chuyển tích cực (hay vận chuyển chủ động) là sự vận chuyển của các chất qua màng từ vùng có nồng độ chất tan thấp tới vùng có nồng độ cao.

Vận chuyển tích cực (hay vận chuyển chủ động) là sự vận chuyển của các chất qua màng từ vùng có nồng độ chất tan thấp tới vùng có nồng độ cao (lên dốc nồng độ) và cần năng lượng.

Vận chuyển tích cực thường yêu cầu “máy bơm” cụ thể cho từng chất được vận chuyển.

ATP được sử dụng cho các máy bơm, ví dụ như bơm natri-kali lúc gắn một nhóm phốt phát vào protein vận chuyển (bơm) làm thay đổi cấu hình của protein để nó có thể liên kết với 3 Na+ ở trong tế bào chất và đẩy chúng ra khỏi tế bào, sau đó liên kết với 2 K+ ngoài tế bào và đưa chúng vào trong tế bào.

Nhờ vận chuyển tích cực, tế bào có thể lấy được các chất cần thiết trong môi trường ngay cả lúc nồng độ chất này thấp hơn bên trong tế bào.

III. Enterocytosis và exocytosis

Đối với các phân tử lớn ko thể đi qua lỗ màng, tế bào sử dụng endocytosis để vận chuyển chúng ra ngoài hoặc vào trong tế bào. Trong quá trình này, cần thiết những thay đổi của màng sinh chất và tiêu tốn năng lượng.

– Nhập ô:

+ Lúc các hạt chất rắn hoặc chất lỏng xúc tiếp với màng, màng sẽ chuyển đổi thành dạng lõm, bao bọc ‘dị vật’ rồi ‘xơi tái’ dị vật vào bên trong.

+ Các loại nội bào: đối với các hạt rắn (ví dụ vi khuẩn) gọi là hiện tượng thực bào, đối với các hạt lỏng (ví dụ giọt thức ăn) gọi là hiện tượng hygrocytosis.

Các hạt liên kết màng sau đó được tiêu hóa trong lysosome.

– Ngoại tiết:

+ Xuất bào là sự vận chuyển các chất ra khỏi tế bào theo cách trái lại với nhập bào.

IV. bài tập ví dụ

Câu hỏi 1: Chất nào sau đây có thể dễ dàng đi qua màng tế bào?

A. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước nhỏ.

B. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước lớn.

C. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước nhỏ.

D. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước lớn.

Câu trả lời chuẩn xác: DỄ DÀNG

Giảng giải: Chỉ những chất có kích thước lớn mới tạo được áp suất đi qua màng. Thực chất của màng tế bào là màng lipid nên chỉ có nhóm chất tan trong chất mập mới đi qua được.

Câu 2: Năng lượng được sử dụng chủ yếu trong quá trình vận chuyển tích cực của
Chất là năng lượng trong phân tử
A. Na+

B. Protein

C.ATP.

D. ARN

Câu trả lời chuẩn xác:

Giảng giải: Năng lượng chủ yếu sử dụng trong quá trình vận chuyển tích cực các chất là năng lượng trong phân tử ATP.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sinh vật học 10

Xem thêm chi tiết về Ví dụ về vận chuyển các chất qua màng sinh chất? – Sinh 10
Câu hỏi: Ví dụ về vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Trả lời: – Ví dụ về vận chuyển …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận